Ewch i’r prif gynnwys

Rwseg i Ddechreuwyr II

Hyd 12 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Dr Maryna Calder
Côd y cwrs RUS20A3051A
Ffi £199
Ffi ratach £159 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi bod i astudio Rwseg i Ddechreuwyr I, neu sy'n meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol iawn o Bortiwgaleg.

Mae'r pwyslais ar sgiliau cyfathrebu a addysgir mewn awyrgylch hamddenol a phleserus.  Nid yw'n addas i ddechreuwyr llwyr yr iaith.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â dealltwriaeth hynod sylfaenol o Rwsieg ac sydd am allu gwella eu sgiliau sgwrsio sylfaenol wrth deithio i Rwsia.

Dysgu ac addysgu
Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Dyma’r pynciau fydd o dan sylw:

fi a fy nheulu (adolygiad)
fy ninas, fy nghref a/neu bentref
Enwau a chyfenwau Rwsieg
Gramadeg:

ansoddeiriau
rhagenwau dangosol
hwn/y rhain
hwnnw/y rheiny
adferfau
berfau moddol a mynegiannau
amseroedd y ferf yn y gorffennol/dyfodol
Byddwch yn cwblhau ymarferion ysgrifenedig gartref. Caiff llungopïau eu rhoi o'r deunydd dysgu.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o’r dystiolaeth fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai y byddwch yn cael profion darllen a gwrando yn y dosbarth. Efallai y gofynnir i chi ysgrifennu testunau byr yn waith cartref. Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU