Ewch i’r prif gynnwys

Politica, guerra e mafia nella storia della letteratura italiana

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Nel corso della storia, l’Italia ha sempre dovuto fare i conti con le profonde spaccature culturali, familiari, politiche e sociali che ancora oggi si riflettono nel presente.

In questo corso verrà esaminato materiale appartenente a diverse epoche storiche: racconti di esercizio di potere e diplomazia, situazioni di oppressione e lotte per la libertà e diritti saranno esaminati  attraverso la letteratura – Machiavelli, Pasolini, Saviano per citare alcuni nomi – ma anche attraverso mappe, filmati e grafici, che verranno messi a disposizione degli studenti per arricchire il vocabolario e per stimolare dibattiti e confronti di idee.

Il corso è organizzato in CLIL (Content and Language Integrated Learning) ed è consigliato per studenti di livello avanzato (E+) al fine di ampliare vocabolario, conoscenze e sviluppare pensiero critico.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Addysgir y cwrs drwy gyfrwng yr Eidaleg.

Gwaith cwrs ac asesu

Portffolio gwaith cwrs a chymryd rhan yn y dosbarth Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.