Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar gyfer Llwyfan a Sgrîn

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd 10 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Rachel Smith
Côd y cwrs CRW23A5462B
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

50-51 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Beth sy'n gwneud drama yn ddrama a ffilm yn ffilm? Beth yw'r Strwythur Tair Rhan a sut ydyn ni'n ei gymhwyso i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a'r sgrîn?

Pam mae deialog theatr yn wahanol i ddeialog ffilm a sut allwn ni ddod yn hyderus wrth ysgrifennu'r ddau?

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i egwyddorion ysgrifennu sgriptiau llwyddiannus ar gyfer llwyfan neu’r sgrîn, o lunio syniad i ddatblygu cymeriadau cryf.

Byddwch chi'n gallu dysgu am elfennau sylfaenol ysgrifennu dramatig y mae pob sgript yn eu defnyddio, a ddysgir mewn cyfres o seminarau a darlithoedd, yn ogystal â gofynion penodol pob cyfrwng lle maen nhw'n wahanol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog. Ar gyfer dosbarthiadau ar-lein, cynhelir gweithdai wythnosol yn fyw trwy Zoom, a'u cefnogi gan ddarlithoedd wedi'u recordio.

Dyma’r pynciau a allai fod o dan sylw:

 • Rhagymadrodd Dramatig
 • Strwythur Dramatig
 • Gweithredu Dramatig a Phlotio
 • Fformatio
 • Nod
 • Deialog
 • Arddull
 • Drafftio a Golygu

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

I gyflawni gofynion asesu'r cwrs, byddwch yn cwblhau sgript ddramatig 10 tudalen ac yn ysgrifennu'n fyfyriol am eich proses eich hun.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr fel cyflwyniadau:

 • The Art & Science Of Screenwriting gan Philip Parker
 • Screenplay gan Sid Field
 • The Writer’s Journey gan Christopher Vogler
 • The Art & Craft of Playwriting gan Jeffrey Hatcher
 • The Art of Dramatic Writing gan Lajos Egri

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.