Ewch i’r prif gynnwys

Eidaleg Sgyrsiol Canolradd (cwrs ar-lein)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud tair blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu bedair blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd).

Bydd y cwrs Eidaleg Sgyrsiol Canolradd yn eich galluogi i ymarfer a chryfhau eich sgiliau ieithyddol, deall a rhannu gwybodaeth ar faterion cyfarwydd a chyffredin drwy:

 • chwarae rôl
 • trafodaethau byr
 • deunyddiau clyweldol a fideos o gyd-destunau Eidalaidd go iawn.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Cewch y cyfle i ymarfer mewn grwpiau bach, cymryd rhan mewn ymarferion chwarae rôl, darllen a gwylio deunyddiau dilys o amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd.

Prif nod y cwrs yw ymarfer y pedwar sgil iaith, gyda phwyslais ar ryngweithio.

Pynciau

 • hamdden
 • teithio
 • chwaraeon
 • gwyliau
 • iechyd.

Rhagor o wybodaeth

 • cwrs 18 awr
 • dim mwy nag 16 o fyfyrwyr
 • rhaid ymrestru ymlaen llaw
 • darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
 • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein llwyfan dysgu ar-lein.

Gwaith cwrs ac asesu

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.