Ewch i’r prif gynnwys

Italian Lower Intermediate Conversation

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 2 flynedd o astudiaethau rhan-amser (neu 3 blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau cyfathrebu yn wan o hyd) ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ymarfer ac atgyfnerthu eich sgiliau iaith er mwyn siarad Sbaeneg yn hyderus.

Bydd 2 awr o hyfforddiant trwy weminarau byw ac 1 awr o baratoi ar gyfer pob sesiwn.

Mae cyn-gofrestru yn hanfodol

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Cewch y cyfle i ymarfer mewn grwpiau bach, cymryd rhan mewn ymarferion chwarae rôl, darllen a gwylio deunyddiau dilys o amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd.

Prif nod y cwrs yw ymarfer y pedwar sgil iaith, gyda phwyslais ar ryngweithio.

Pynciau

  • hamdden
  • teithio
  • chwaraeon
  • gwyliau
  • iechyd.

Rhagor o wybodaeth

  • cwrs 18 awr
  • dim mwy nag 16 o fyfyrwyr
  • rhaid ymrestru ymlaen llaw
  • darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
  • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol

Darperir holl ddeunyddiau'r cwrs

Gwaith cwrs ac asesu

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.