Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Rhamant

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Sut aethon ni o Pride and Prejudice i Fifty Shades of Grey?

Er bod Jane Austen yn un o awduron enwocaf hanes llenyddiaeth, ystyrir rhamant gyfoes yn aml yn westai digroeso mewn ffuglen genre.

Fe'i hystyrir ochr yn ochr â chyhoeddi ar raddfa fawr, emosiwn eithafol ac ysgrifennu o safon wael. Ond mae hynny ymhell o'r gwir.

Yn America, mae bron chwarter o'r holl ffuglen a gyhoeddir yn y categori rhamant, ac mae'r diwydiant yn werth biliynau.

Mae'r genre, sydd wedi'i ddiffinio gan Awduron Rhamant America fel genre sy'n cynnwys 'stori garu ganolog a diweddglo optimistaidd sy'n foddhaus yn emosiynol', hefyd yn cynnwys sawl is-genre, o'r paranormal i'r erotig.

Ar y modiwl hwn, byddwch yn archwilio ystod o fathau gwahanol o ramant a'u cyd-destunau, wrth hefyd archwilio arddulliau a dulliau gwahanol mewn gweithdai cefnogol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys gweithdai, trafodaethau dosbarth, a gwaith grŵp bach.

Gallai’r pynciau gynnwys:

  • Ysgrifennu Rhamant: Gwreiddiau llenyddol y genre Rhamantaidd
  • Ffigurau Allweddol mewn Ffuglen Rhamantaidd: o'r sffêr benywaidd i broblemau mewnol
  • Is-genres anweddus: paranormal, erotig, cwiar, hanesyddol, rhamantus, a rhamant Oedolion Ifanc (YA)
  • Cyhoeddwyr Rhamantaidd Cyfoes: o Harlequin i Entangled
  • Cynulleidfaoedd a Chyhoeddwyr
  • Dyfodol Rhamant

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid inni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella.

Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu cyrraedd ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysgu.

Lluniwyd ein dulliau i wella eich hyder, a gwnawn bob ymdrech i greu ffyrdd o asesu sy’n rhoi mwynhad ac sy’n addas ar gyfer oedolion â bywydau prysur.

Byddwch yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eich proses eich hun. Bydd y portffolio’n cynnwys tua 1500-2000 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Byddwch yn cael awgrymiadau darllen cynhwysfawr ar ddechrau'r cwrs. Nid oes angen darllen ymlaen llaw.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.