Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Archaeoleg Prydain

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae Prydain yn llawn archaeoleg a hanes. O filas a thai crwn i gestyll mawreddog brenhinoedd yn yr Oesoedd Canol, mae'r ynysoedd hyn yn gyfoeth o olion archeolegol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddarparu amlinelliad rhagarweiniol o archaeoleg Prydain o ddechreuad Prydain Rufeinig, gan fynd ymlaen i archwilio'r Eingl-Sacsoniaid, y Celtiaid, y Llychlynwyr a’r Normaniaid, cyn ystyried archaeoleg pŵer canoloesol, hunaniaeth, economi a marwolaeth i lawr hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Byddwn yn archwilio ystod eang o ddiwylliant materol sydd wedi goroesi a safleoedd archeolegol o bob rhan o Brydain. Sut mae archeolegwyr wedi mynd ati i gloddio a dehongli'r safleoedd hyn, eu lle yn y dirwedd, ac arwyddocâd yr hyn a ddarganfuwyd?

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei addysgu drwy ddeg sesiwn dwy awr ar-lein, gan ymgorffori darlithoedd, seminarau a gweithdai.

Bydd y sesiynau hyn yn digwydd ar ffurf darlith awr o hyd gyda thrafodaethau dosbarth a gwaith grŵp ar bynciau penodol yn ymwneud â'r modiwl yn dilyn hynny, bob tro.

Bydd y trafodaethau a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac i gyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd. Bydd adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Dysgu Canolog yn atgyfnerthu’r sesiynau trafod dan arweiniad a'r darlithoedd.

Maes Llafur:

 1. Cyflwyniad: Archaeoleg ym Mhrydain
 2. Rhufeineiddio Prydain?
 3. Bywyd a Marwolaeth yn y Brydain Rufeinig
 4. Diwedd Ymerodraeth: Prydain wedi’r Rhufeiniaid
 5. Prydain Eingl-Sacsonaidd
 6. Celtiaid yn y Gorllewin?
 7. Prydain y Llychlynwyr: Goresgynwyr Llychlynnaidd?
 8. Uno a Choncwest
 9. Pŵer a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain
 10. Economi a Marwolaeth: Diwedd yr Oesoedd Canol

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd disgwyl i chi gwblhau dau ddarn o waith a asesir:

 • Cyflwyniad llafar 5 munud
 • Disgrifiad o'r safle neu bortffolio gwaith o tua 1000 o eiriau

Bydd llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer y ddau aseiniad.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Arnold, C.J. 2005. An Archaeology of the Early Anglo-Saxon Kingdoms. Llundain ac Efrog Newydd: Routledge
 • Hunter, J. a Ralston, I (goln.). 2002. The Archaeology of Britain: An Introduction from the Upper Palaeolithic to the Industrial Revolution. London: Routledge
 • Rogers, A. 2015. The Archaeology of Roman Britain: Biography and Identity. London: Routledge
 • Tarlow, S. and West, S. (goln). 1999. The Familiar Past? Archaeologies of Later Historical Britain. London: Routledge

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.