Ewch i’r prif gynnwys

Penseiri a Gerddi: Undod, Swyddogaeth, Symlrwydd a Maint

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae gerddi a grëwyd gan benseiri yn rhoi'r ffocws i’r cwrs hwn.

Mae'r tŷ bob amser yn ganolog i weledigaeth pensaer. Fodd bynnag, bydd lleoliad yr ardd a'r dirwedd y mae'r tŷ wedi'i leoli ynddi bob amser yn ymestyn y weledigaeth honno!

Bydd gerddi trefol, gerddi fertigol, toeau, llwybrau cerdded trefol a hyd yn oed pontydd i gyd yn cael eu hystyried, ynghyd â gweledigaethau pensaernïol o'r parc ehangach a thirweddau gwledig.

Gyda ffocws cychwynnol ar erddi yn America ac yn Ewrop, byddwn wedyn yn mentro ymhellach i ffwrdd i Asia, lle bydd ein taith yn mynd â ni i ystyried gerddi arloesol yn Japan, Singapore a hyd yn oed yn Tsieina.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei addysgu drwy ddeg sesiwn dwy awr ar-lein, gan ymgorffori darlithoedd, seminarau a gweithdai.

Bydd y sesiynau hyn yn digwydd ar ffurf darlith awr o hyd gyda thrafodaethau dosbarth a gwaith grŵp ar bynciau penodol yn ymwneud â'r modiwl yn dilyn hynny, bob tro.

Bydd y trafodaethau a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac i gyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd. Bydd adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Dysgu Canolog yn atgyfnerthu’r sesiynau trafod dan arweiniad a'r darlithoedd.

Cynnwys y maes llafur:

 • Gerddi a grëwyd gan benseiri mewn ystod o leoliadau:
  • Gerddi trefol
  • Gerddi fertigol
  • Toeau
  • Llwybrau trefol
  • Pontydd
 • Gerddi a grëwyd gan benseiri yn America, Ewrop ac Asia

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella.

Mae’n rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu bodloni ym mhob cwrs a phwnc. Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysg.

Mae ein dulliau ni wedi’u dylunio i gynyddu eich hyder, ac rydym ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Susannah Charlton and Elain Harwood (eds), 100 20th-Century Gardens and Landscapes (London: Batsford, 2020)
 • Julia Crawford, Mien Ruys: The Mother of Modernist Gardens (London: Lund Humphries, 2023)
 • Elain Harwood, Mid-Century Britain: Modern Architecture 1938–1963 (London: Batsford, 2021)
 • Charles Jencks, The Garden of Cosmic Speculation (London: Frances Lincoln, 2005)
 • Toby Musgrave, The Gardener's Garden: Inspiration Across Continents and Centuries (London: Phaidon Press, 2023)
 • Stephen Parker, England's Gardens: A Modern History (London: Dorling Kindersley, 2023)
 • Gavin Stamp, Interwar: British Architecture 1919-39 (London: Profile Books, 2024)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.