Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Paul a Tom

Newid y dyfodol

7 Mai 2024

New community partnerships set to flourish at Caer Heritage Centre

 50-51 Plas y Parc

Cartref newydd sbon ar gyfer Dysgu Gydol Oes

15 Ebrill 2024

Rydym wrth ein bodd yn cyflwyno ein cyrsiau gwanwyn a fydd yn cael eu cynnal yn ein hadeilad newydd

The students, staff and business school society students partaking in the Realising your Business Potential module.

Cwrs busnes byr yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wella eu sgiliau busnes

21 Mawrth 2024

Cwrs busnes byr yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wella eu sgiliau busnes

Scott Bees

Dad o Gaerdydd yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth

30 Hydref 2023

Cwblhaodd Scott Lwybr at radd ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae bellach yn astudio BSc mewn Archaeoleg.

Lifelong Learning student

Cyrsiau am ddim i oedolion sy'n dysgu

19 Hydref 2023

Limited funding still available for 23/24

Sharif Gemie

Myfyriwr Ysgrifennu Creadigol yn cyhoeddi stori fer

18 Hydref 2023

Cafodd Sharif ei annog gan ei diwtor yn y Tîm Dysgu Gydol Oes i gyflwyno ei stori i’w chyhoeddi

Mae mam yn ennill gwobr dysgu cenedlaethol ac yn ei chysegru er cof am ei mab

15 Medi 2023

Mae mam yn ennill gwobr dysgu cenedlaethol, ar ôl dychwelyd i addysg i ddilyn gyrfa mewn nyrsio plant er anrhydedd i'w mab 13 oed, a gollwyd yn drasig i salwch sydyn.

Oliver Davis

Cloddio tir caeëdig o'r Oes Efydd sydd ynghudd o dan un o barciau’r ddinas

28 Mehefin 2023

An archaeological dig which uncovered what is believed to be the earliest house found in Cardiff has resumed at a city park.

St David Awards

Tiwtor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr fawreddog

17 Mai 2023

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd Jannat yn rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant yn y categori diwylliant.

Ukrainian flag

Gall dysgwyr sy’n oedolion astudio Wcreineg ym Mhrifysgol Caerdydd yr haf hwn

6 Ebrill 2023

Eleni byddwn yn cynnig y dewis o Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg ac, am y tro cyntaf, Wcreineg.