Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Resto Qui

Dosbarth Eidaleg wrth ei bodd yn cwrdd ag awdur llwyddiannus

5 Mai 2021

Martina Gallina teaches Advanced Italian for Continuing and Professional Education (CPE).

Dysgu ar-lein

Byddwn yn parhau i addysgu ein cyrsiau ar-lein yr haf hwn

5 Mawrth 2021

After reviewing our plans for teaching with social distancing restrictions in place, we have decided that all teaching will remain online throughout this summer.

Willkommen to Denise

Wilkommen Denise

16 Rhagfyr 2020

Bydd Denise yn addysgu rhai o'n cyrsiau Almaeneg

Online Learning

Addysgu wyneb yn wyneb yn newid i ddysgu ar-lein ar gyfer ein cyrsiau yn y gwanwyn

9 Tachwedd 2020

Ar ôl adolygu ein cynlluniau ar gyfer addysgu gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol, rydym wedi penderfynu y bydd yr holl addysgu ar-lein o fis Ionawr 2021.

Ioan McCarthy

Studying a Pathway has opened a world of opportunities

29 Medi 2020

n ddiweddar, derbyniwyd Ioan i astudio MSc mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Rhydychen

Dr Catherine Phelps

Cyflwyno ein Cydlynydd Llwybrau newydd

28 Medi 2020

Mae gan Dr Catherine Phelps brofiad uniongyrchol o fod yn fyfyriwr aeddfed a bydd yn rhoi cymorth a chyngor i chi drwy gydol eich llwybr.

Online learning

Ymrestrwch ar amrywiaeth o gyrsiau ar-lein

21 Gorffennaf 2020

This autumn we are launching hundreds of part-time online courses to stimulate your imagination and help you increase your knowledge.

Corona virus

Eich profiad dysgu yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19)

10 Mehefin 2020

Coronavirus (COVID-19) update

Pneumoconiosis

Arddangosfa Cloddio Gwaed Morgannwg yn ymweld ag Addysg Barhaus a Phroffesiynol ym mis Mawrth

4 Chwefror 2020

Mae’r arddangosfa’n archwilio cofnodion iechyd a lles o ledled meysydd glo de Cymru.

 Zora and Elsa

Ein Canolfan Ieithoedd Arobryn

30 Ionawr 2020

Ein Cyrsiau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a ddyfernir gan Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion (CIOL)