Ewch i’r prif gynnwys

1989: Blwyddyn Hollbwysig i Ewrop

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddatblygiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol yng nghanol a dwyrain Ewrop yn ystod diwedd y 1980au.

Byddwch yn edrych ar y digwyddiadau wnaeth arwain at gwymp comiwnyddiaeth yn y rhanbarth, a’u gwaddol ar gyfer Ewrop gyfoes. Mae hwn yn fodiwl craidd ar y Llwybr at Gysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth.

Mae'n fodiwl 20 credyd ar y Llwybr at radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Mae hefyd ar agor i bawb fel cwrs annibynnol.

Dysgu ac addysgu

Mae'r maes llafur yn cynnwys:

 • Cyflwyniad: Cwymp y Llen Haearn
 • Cymharu Dwyrain a Gorllewin Ewrop, 1950au-1980au
 • Hwngari a’r GDR
 • Gwlad Pwyl
 • Y Chwyldro Melfed a’r Ysgariad Melfed
 • Bwlgaria a Rwmania
 • Chwalfa’r Undeb Sofietaidd
 • Ymrannu Iwgoslafia
 • Dychwelyd i Ewrop?

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yw: darn o waith ysgrifenedig a phrawf dosbarth.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Joseph Rothschild a Judy Batt: Developments in Central and East European Politics (Llyfrau Gwasg Prifysgol Duke, 2013)
 • Goodbye Lenin? DVD

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG