Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Ewrop

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Mark Gorman
Côd y cwrs LAW22A1101A
Ffi £175
Ffi ratach £140 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Canol dinas Caerdydd (lleoliad i'w gadarnhau)

Ymrestrwch nawr

Os oes gennych ddiddordeb yng Nghyfraith Ewrop, neu fod angen gwybod ei hegwyddorion sylfaenol arnoch, dyma'r modiwl i chi.

Byddwch yn archwilio cyfarwyddebau, rheoliadau a chyfraith achos perthnasol o Lys Cyfiawnder Dynol Ewrop i gyflawni asesiad gwybodus a beirniadol o’r modd y mae Cyfraith Ewrop yn gweithio yn ymarferol.

Mae’r cwrs hwn yn addas i bobl sydd am ddeall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Dyma fodiwl 10 credyd ar y Llwybr at radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, dadleuon yn yr ystafell ddosbarth a gweithdai grŵp. Yn ychwanegol at hyn, gall y tiwtor awgrymu eich bod yn darllen papurau newydd ac erthyglau cyfnodolion penodol, a chyfeirio at wefannau arbennig.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae dulliau’r Ganolfan wedi eu cynllunio i gynyddu eich hyder. Gwnaed ymdrech fawr i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n bleserus ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Asesir y modiwl hwn drwy brawf dosbarth ac aseiniad ysgrifenedig.

Deunydd darllen awgrymedig

Ar gyfer y cwrs hwn, argymhellir y llyfrau hyn:

  • T. Kennedy: Learning European Law: a primer and vade-mecum (Sweet & Maxwell, 1998)
  • P. S. R. F. Mathijsen: A Guide to European Law (Sweet &Maxwell, 1972; 7fed Argraffiad, 1999)
  • J. Hanlon: European Law (Sweet & Maxwell, 2il Argraffiad, 2000) Bydd tiwtor y cwrs yn cynnig teitlau, fel sy'n briodol.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.