Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Cyhoeddus ar gyfer Iechyd

Hyd 12 cyfarfod wythnosol a dwy sesiwn ysgol ar ddydd Sadwrn
Tiwtor Pauline Beesley
Côd y cwrs SOC20A5203A
Ffi £450
Ffi ratach £360 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Hyd 12 cyfarfod wythnosol a dwy sesiwn ysgol ar ddydd Sadwrn
Tiwtor Pauline Beesley
Côd y cwrs SOC20A5203B
Ffi £450
Ffi ratach £360 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr
Hyd 12 cyfarfod wythnosol a dwy sesiwn ysgol ar ddydd Sadwrn
Tiwtor Pauline Beesley
Côd y cwrs SOC20A5203C
Ffi £450
Ffi ratach £360 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno chi i waith llunio polisïau a gwerthuso polisïau yn y DU gan gyfeirio'n benodol at faes polisïau cyhoeddus ar gyfer iechyd.

Mae'r modiwl yn gosod y sylfaen i fyfyrwyr nodi ffactorau sy'n sbarduno polisïau a phrosesau gan ddefnyddio enghreifftiau o bolisïau presennol sy'n hyrwyddo lles ac yn lleihau ymddygiad sy'n niweidio iechyd yng Nghymru.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae hwn yn fodiwl craidd ar Lwybr Gofal Iechyd.

Dysgu ac addysgu

Sesiynau yn y dosbarth dan arweiniad tiwtor, seminarau dan arweiniad myfyrwyr.

Bydd dwy ysgol ddydd Sadwrn ar gyfer Sgiliau Astudio.

Mae eich dysgu a’ch addysgu ar gyfer y modiwl hwn yn seiliedig ar astudiaethau hunangyfeiriedig.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella.

Yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yw: prawf dosbarth a welwyd ymlaen llaw; traethawd.

Ar y Rhaglen Llwybr, cewch asesiadau ffurfiol. Bydd y rhain ar ffurf profion dosbarth, aseiniadau ysgrifenedig, dyddlyfr cwrs neu bortffolio. Mae eich asesiadau wedi’u llunio i’ch paratoi ar gyfer astudio pellach yng nghyd-destun gradd.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir gan y tiwtor yn Amgylchedd Dysgu Rhithwir y brifysgol.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG