Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdy Ffilm Fer

Hyd 10 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Rachel Smith
Côd y cwrs CRW20A5419A
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae ffilm fer yn un o'r dulliau adrodd stori mwyaf deinamig ac argyhoeddiadol mewn diwylliant modern.

Ond beth yw'r ffordd orau i fynd ati i ysgrifennu ar gyfer y cyfrwng hwn?

Wedi'i ddysgu gan awdur a chyfarwyddwr profiadol ac arobryn, bydd cyfle i chi ddysgu sut i ysgrifennu sgriptiau ffilm fer yn hyderus.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg gweithdy 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Cynnwys y maes llafur

Mae'r meysydd archwilio yn debygol o gynnwys:

  • Cynhyrchu Syniadau
  • Fformatio
  • Strwythur
  • Datblygu Cymeriad
  • Deialog
  • Themâu
  • Golygu
  • Cyflwyno eich gwaith

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Ar gyfer yr asesiad, byddwch yn cynhyrchu portffolio o sgriptiau (tua 10 tudalen), gan gynnwys cydran myfyriol.

Deunydd darllen awgrymedig

Screenplay by Syd Field

The Art & Science Of Screenwriting by Philip Parker

The Writer’s Journey by Christopher Vogler

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG