Ewch i’r prif gynnwys

Moderniaeth a Gerddi

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Nod moderniaeth ar ôl y rhyfel oedd ailfeddwl ac ailgynllunio bron pob agwedd ar fywyd yn y cartref, o ddodrefn a ffabrigau i dai a gerddi.

O Christopher Tunnard yn Lloegr a Thomas Church a Lawrence Halprin yn America, i'r Bauhaus a'i gau ym 1933 a'r dylanwad wrth i'w ddilynwyr symud ledled Lloegr ac America.

Rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar dai a gerddi a dylanwad aruthrol y mudiad at greu gerddi bryd hynny, a nawr.

Gan ganolbwyntio’n ddianaf ar yr ardd gyfoes yn ei holl amrywiaeth a ffurfiau, byddwn yn canolbwyntio ar nifer o themâu a ffurfiau’r ardd fodern fel y mae ar hyn o bryd, a sut y gall esblygu.

Ymhellach, rydym yn trafod nid yn unig y dirwedd gerddi cyfoes gyfredol, ond y llinell amser hanesyddol a greodd ac a fyddai, yn y pen draw, yn dylanwadu ar yr ardd fodern fel yr ydym ni'n ei hadnabod.

Dylanwad o bedwar ban byd, o Bauhaus i ddatblygiad Moderniaeth hyd at ddatblygiad planhigion, datblygiadau technolegol a gerddi penodol a oedd yn adegau 'arloesol'.

Er bod llawer o erddi ledled y byd yn cael eu hastudio, rydym yn canolbwyntio i raddau helaeth ar wneuthurwyr gerddi Ewropeaidd, a thirweddau diweddar ledled America ac Awstralia.

Astudir gerddi cyhoeddus a phreifat a rhoddir pwyslais ar erddi a gofodau preifat anodd eu gweld, gan alluogi mewnwelediad breintiedig i gyflwr creu gerddi ar hyn o bryd.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella.

Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Jane Brown, The English Garden Through the Twentieth Century (Garden Art Press, 1999)
 • Jane Brown, The Modern Garden (Thames and Hudson, 2000)
 • Katie Campbell, Icons of 20th Century Landscape Design (Frances Lincoln, 2006)
 • Guy Cooper; Paradise Transformed: The Private Garden for the Twenty-first Century ( Monacelli Press; First Edition edition (1 Nov. 1996)
 • Piet Oudolf, Noel Kingsbury, Planting: A New Perspective (Timber Press 2013)
 • Thomas Rainer and Claudia West, Planting in a Post-Wild World: Designing Plant Communities for Resilient Landscapes (Timber Press 2016)
 • Rory Stuart, What are Gardens for?, Frances Lincoln (5 September 2012)
 • Penelope Hill, Contemporary History of Garden Design: European Gardens between Art and Architecture (Basel: Birkhauser, 2004)
 • Penelope Hobhouse, In Search of Paradise: Great Gardens of the World (Frances Lincoln: 2006)
 • Piet Oudolf, Noel Kingsbury, Planting: A New Perspective (Timber Press 2013).
 • Tim Richardson, Futurescapes, Thames and Hudson (2011)
 • Andrew Wilson, Influential Gardens: the designers who shaped 20th-century garden style (London: Mitchell Beazley 2002)
 • The Gardens of Bunny Mellon; Linda Jane Holden, Sir Peter Crane, Roger Foley (Vendome Press)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.