Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu i Blant

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

O’r clasur modern The Gruffalo i lyfr arobryn Onjali Q. Rauf The Boy At The Back of the Class, mae llenyddiaeth lwyddiannus plant yn faes amrywiol sy’n newid trwy’r amser yn y byd cyhoeddi.Ond sut mae oedolion yn ysgrifennu ar gyfer plant, a beth mae plant yn hoffi ei ddarllen, hyd yn oed?

Mae Ysgrifennu i Blant yn gwrs ysgrifennu creadigol ymarferol sy’n rhoi'r gallu i chi ysgrifennu â hyder. Mae'r cwrs, sy'n cael ei addysgu gan awdur plant cyhoeddedig, yn darparu fframwaith ar gyfer dilyn prosiectau ysgrifennu annibynnol yn ogystal â rhoi cipolwg ar y byd cyhoeddi i chi.

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio darnau o lyfrau cyhoeddedig i ysbrydoli ysgrifennu newydd, a bydd amgylchedd y gweithdy cefnogol yn eich helpu i wneud eu gwaith yn fwy caboledig.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau allai fod o dan sylw:

  • Sgiliau ysgrifennu creadigol, terminoleg sylfaenol a chysyniadau sy’n berthnasol i ysgrifennu llenyddiaeth plant.
  • Archwilio tueddiadau, arddulliau a datblygiadau cyfoes ym maes ffuglen i blant.
  • Trafod enghreifftiau cyhoeddedig o lenyddiaeth plant.
  • Adolygu, adborth, a myfyrio.
  • Cyhoeddi llenyddiaeth plant.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eu proses eu hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1800 o eiriau

Deunydd darllen awgrymedig

Mae’n bosibl y bydd y testunau canlynol yn ddefnyddiol fel cyflwyniadau ond darperir rhestr ddarllen lawn ar ddechrau’r modiwl.

  • Butler, Catherine, a Kimberley Reynolds, golygyddion. Modern Children's Literature: Cyflwyniad. Macmillan International Higher Education, 2014.
  • Hahn, Daniel. The Oxford companion to children's literature. Oxford Quick Reference, 2015.
  • Hunt, Peter, golygydd. Children's literature: critical concepts in literary and cultural studies. Routledge, 2006.
  • Joosen, Vanessa. Adulthood in Children's Literature. Bloomsbury Publishing, 2018.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.