Ewch i’r prif gynnwys

Ffrangeg Sgyrsiol i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Ydych chi’n ddechreuwr llwyr yn Ffrangeg? Hoffech chi ddysgu rhai brawddegau er mwyn gallu goroesi ac ymdopi mewn sefyllfaoedd pob dydd?

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, felly fe gewch eich annog i gymryd rhan yn llawn yn y dosbarth.

Mae’r cwrs yn seiliedig ar gyfathrebu a dyma’r pynciau fydd o dan sylw:

  • cyfarchion a ffarwelio
  • siarad amdanoch eich hun a’ch teulu
  • siarad am waith ac astudiaethau
  • siopa
  • bwyd a diod.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Ar gyfer dechreuwyr llwyr neu fyfyrwyr sydd ag ychydig iawn o Ffrangeg.

Gwaith cwrs ac asesu

Nid oes asesiad ffurfiol yn y cwrs hwn. Bydd eich presenoldeb a’ch cyfranogiad yn cyfrif tuag at y credydau. Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Ar gyfer astudiaethau personol, gallwch ddod o hyd i ddeunydd digonol yn:

  • The French Experience 1, New Edition, BBC 2003
  • Breakthrough French 1, S. Rybak, Palgrave Macmillan, 2003.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.