Ewch i’r prif gynnwys

Eidaleg Sgyrsiol Uwch (cwrs ar-lein)

Hyd Dydd Llun 5 Gorffennaf i 9 Gorffennaf 2021
Tiwtor Dr Bruna Chezzi
Côd y cwrs ITA20A4909A
Ffi £136
Ffi ratach £117 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn rhoi profiad dysgu dwys os ydych yn gallu siarad Eidaleg ar lefel uwch (i fyfyrwyr sydd wedi astudio Eidaleg ers 4+ mlynedd).

Bydd yn eich galluogi i gymryd rhan mewn sgyrsiau ar bynciau cyffredinol yn gymharol rugl ac yn naturiol yn ogystal â defnyddio iaith ffurfiol a/neu anffurfiol yn briodol.

Byddwn yn gweithio ar esbonio safbwynt, dadansoddi sefyllfa a’i chanlyniadau, gan amlygu manteision ac anfanteision. Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau ac yn chwarae rolau.

Byddwch hefyd yn dysgu ymadroddion mwy cymhleth ac yn deall pryd i’w defnyddio.  Bydd 2 awr o hyfforddiant trwy weminarau byw ac 1.5 awr o baratoi ar gyfer pob sesiwn.

Mae cyn-gofrestru yn hanfodol i gael mynediad at ein platfform ar-lein

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Bydd 2 awr o hyfforddiant trwy weminarau byw ac 1 awr o baratoi ar gyfer pob sesiwn. Cyfanswm oriau 18. Bbyddwch yn cael y ddolen i'r sesiwn Zoom ychydig ddyddiau cyn i'r cwrs gychwyn.

Darperir holl ddeunyddiau'r cwrs.

Gwaith cwrs ac asesu

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.