Ewch i’r prif gynnwys

Eidaleg Sgyrsiol Uwch (cwrs ar-lein)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn rhoi profiad dysgu dwys os ydych yn gallu siarad Eidaleg ar lefel uwch (i fyfyrwyr sydd wedi astudio Eidaleg ers dros bum mlynedd).

Bydd yn eich galluogi i gymryd rhan mewn sgyrsiau ar bynciau cyffredinol yn gymharol rugl ac yn naturiol yn ogystal â defnyddio iaith ffurfiol a/neu anffurfiol yn briodol.

Byddwn yn gweithio ar esbonio safbwynt, dadansoddi sefyllfa a’i ganlyniadau, gan amlygu manteision ac anfanteision.

Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau ac yn chwarae rôl. Byddwch hefyd yn dysgu ymadroddion mwy cymhleth ac yn deall pryd i’w defnyddio. Bydd y pynciau yn trin a thrafod materion cyfoes a chymdeithasol yr Eidal.

Rhagor o wybodaeth

  • Cwrs 18 awr.
  • Dim mwy na 14 o fyfyrwyr.
  • Rhaid ymrestru ymlaen llaw.
  • Darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf.
  • Defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol.
  • Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein llwyfan dysgu ar-lein.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Gwaith cwrs ac asesu

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.