Ewch i’r prif gynnwys

Gwella eich Eidaleg Sgyrsiol (cwrs ar-lein)

Hyd (ITA19A4197A: Dydd Llun 22 Mehefin i ddydd Iau 2 Gorffennaf 2020) a (ITA19A4197B: Dydd Llun 29 Mehefin i dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020)
Tiwtor Rossella Grillo and Dr Luca Paci
Côd y cwrs ITA19A4197A
Ffi £136
Ffi ratach £117 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr
Hyd (ITA19A4197A: Dydd Llun 22 Mehefin i ddydd Iau 2 Gorffennaf 2020) a (ITA19A4197B: Dydd Llun 29 Mehefin i dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020)
Tiwtor Dr Bruna Chezzi
Côd y cwrs ITA19A4197B
Ffi £136
Ffi ratach £117 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Bydd y cwrs dwys hwn yn rhoi’r cyfle i chi ymarfer eich sgiliau siarad a gwrando sylfaenol mewn cyd-destun ymarferol.

Byddwch yn atgyfnerthu eich sgiliau drwy drin a thrafod:

 • trefn ddyddiol
 • teulu a pherthnasoedd
 • bwyd a diod Eidalaidd
 • siopa am fwyd a dillad
 • ffasiwn a steil
 • teithio yn yr Eidal
 • disgrifio digwyddiadau yn y gorffennol.

Mwy o wybodaeth

 • cwrs 18 awr
 • dim mwy na 14 o fyfyrwyr
 • rhaid ymrestru ymlaen llaw
 • darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
 • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol
 • mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein platfforrm dysgu ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Gwaith cwrs ac asesu

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.