Ewch i’r prif gynnwys

Dod o hyd i gwrs ôl-raddedig a addysgir

Dewisiwch o blith mwy na 200 rhaglen a fydd yn eich caniatáu i astudio pwnc mewn rhagor o ddyfnder a gwella eich cyfleoedd gyrfaol trwy ddatblygu eich sgiliau trosglwyddiadwy.

Refine

Hidlo canlyniadau filter-icon

A i Y o bob cwrs

A

Addysg Feddygol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser, Rhan amser yn dysgu o bell

Addysg Feddygol (PgCert)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Addysg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol (LLM)

Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Amgylchedd a Datblygiad (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Anhwylderau Seicolegol Plant (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Archaeoleg (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Arferion sy’n Datblygu ym maes Neonatoleg (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Astroffiseg Data-ddwys (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Astroffiseg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Astudiaethau Cyfieithu (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Astudiaethau Pensaernïol (MArch)

Dull astudio: Amser llawn yn rhan o swydd

Athroniaeth (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

B

Bioleg Data Mawr (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig Cymhwysol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Biowybodeg ac Genomeg Cymhwysol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

C

Cadwraeth Broffesiynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cadwraeth Gynaliadwy Adeiladau (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Canser Bioleg a Therapiwteg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cemeg Uwch (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cemegol Feddyginiaethol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cerddoriaeth (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cwnsela Genetig a Genomig (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Cwrs Hyfforddi Bar (PgDip)

Dull astudio: Amser llawn

Cwrs Hyfforddiant y Bar (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfathrebu Gwleidyddol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfraith Eiddo Deallusol (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfraith Hawliau Dynol (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfraith Masnach Ryngwladol (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfraith Trafnidiaeth (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Cyfrifadureg Uwch (MSc)

Dull astudio: Rhan amser

Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cyfrifiadura (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cyfrifiadureg a Rheoli TG gyda Lleoliad (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Cyfrifiadureg gyda Lleoliad (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Cyllid (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cymdeithaseg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cyn-Gofrestru Ffisiotherapi (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Cynllunio Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Cysylltiadau Rhyngwladol (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

D

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Deallusrwydd Artiffisial gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Dermatoleg Glinigol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Dermatoleg Ymarferol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dermatoleg Ymarferol (PgDip)

Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Diwinyddiaeth (MTh)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Diwylliannau Byd-eang (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Amser llawn yn dysgu o bell, Rhan amser, Rhan amser yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Dylunio Pensaernïol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Dylunio Trefol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

E

Ecoleg Bydeang a Chadwraeth (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Economeg Ariannol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Economeg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

F

Fferylliaeth Glinigol (2 flynedd) (PgDip)

Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Fferylliaeth Glinigol (3 flynedd) (PgDip)

Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Fferylliaeth Glinigol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Ffiseg Data-ddwys (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Ffiseg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Ffiseg Tonnau Disgyrchol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Ffisiotherapi (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

G

Geriatreg Glinigol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Gofal Critigol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Gofalu am Gasgliadau (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Gweinyddu Busnes (MBA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Gwyddoniaeth Archaeolegol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Gwyddor Data a Dadansoddi (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Gwyddor Mewnblannu (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Gyfraith (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

H

Hanes (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

I

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Iaith ac Ieithyddiaeth (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Iechyd Cyhoeddus (MPH)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Ieithyddiaeth Fforensig (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

L

Llenyddiaeth Saesneg (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Llywodraethiant a Datganoli (LLM)

Dull astudio: Amser llawn

Llywodraethu Gofal y Llygaid (PgCert)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

M

Marchnata (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Marchnata Strategol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Mathemateg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Meddygaeth Genomeg a Gofal Iechyd (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mega-Adeiladau Cynaliadwy (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio ((MDA) (Distance))

Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser, Dysgu cyfunol rhan amser

N

Newyddiaduraeth Cylchgronau (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Newyddiaduraeth Darlledu (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Newyddiaduraeth Newyddion (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)

Dull astudio: Amser llawn

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (MSc)

Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (MSc)

Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

O

Optometreg Glinigol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Dysgu cyfunol rhan amser

Orthodonteg (MScD)

Dull astudio: Amser llawn

P

Peirianneg Adeileddol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Peirianneg Cyfathrebu Di-wifr a Microdonfeddau (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Peirianneg Fecanyddol Uwch (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Peirianneg Meddalwedd gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Peirianneg Sero Net (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Peirianneg Sifil a Dŵr (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Peirianneg Sifil (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol (PgDip)

Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser, Amser llawn yn dysgu o bell, Dysgu cyfunol rhan amser, Rhan amser yn dysgu o bell

Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Polisi Morol a Rheoli Llongau (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Prosesu Iaith Naturiol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

R

Rhagnodi Annibynnol/Atodol (PgCert)

Dull astudio: Rhan amser, Dysgu cyfunol rhan amser

Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion (PgCert)

Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Rheolaeth Busnes gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Rheoli Busnes (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Rheoli Poen (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser yn dysgu o bell

Rheoli Rhyngwladol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

S

Seiber Ddiogelwch a Thechnoleg (MSc)

Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser

Seiber Ddiogelwch (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Seiciatreg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Seicoleg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Systemau Ynni Trydanol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

T

Therapi Galwedigaethol Cyn-cofrestru (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Therapi Galwedigaethol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Tocsicoleg Feddygol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Tocsicoleg Feddygol (PgCert)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Tocsicoleg Feddygol (PgDip)

Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

U

Uwch Gyfrifiadureg (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Y

Ymarfer Cadwraeth (MSc)

Dull astudio: Amser llawn

Ymarfer Clinigol Uwch (MSc)

Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser, Dysgu cyfunol rhan amser

Ymarfer Cyfreithiol (PgDip)

Dull astudio: Amser llawn

Ymarfer Cynllunio (PgCert)

Dull astudio: Rhan amser

Ymarfer Diabetes (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (MSc)

Dull astudio: Rhan amser

Ymarfer Llawfeddygol Uwch (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Ymchwil Glinigol (MSc)

Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu (MA)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser

Ynni Cynaladwy a'r Amgylchedd (MSc)

Dull astudio: Amser llawn, Rhan amser