Ewch i’r prif gynnwys

Adrodd Radiograffig (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd sy’n fodd i bobl broffesiynolion gofal iechyd cymwysedig weithredu fel proffesiynolion annibynnol wrth gyflawni tasgau adrodd ar ddelweddau clinigol yn eu gweithle.

rosette

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein hymchwil yn y 4ydd safle yn gyffredinol yn y DU, ac yn 1af o ran Amgylchedd Ymchwil yn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

certificate

Rhaglen achrededig

Achredir y rhaglen hon gan Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr.

people

Cymuned ddysgu

Byddwch yn elwa ar ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol sy'n astudio ar gamau gwahanol yn eu gyrfaoedd.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

microphone

Cynrychiolydd myfyrwyr

Cewch y cyfle i ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr ac i lywio darpariaeth addysgol ar gyfer y dyfodol.

Join our Postgraduate Certificate in Radiographic Reporting programme that is accredited by the Society and College of Radiographers and designed to help you expand your knowledge and enhance your clinical skills in this fast-developing sector. The skills you can obtain are transferable to all healthcare organisations and are recognised overseas.

Our programme is aimed at those with a current qualification and registration as a diagnostic radiographer, therapeutic radiographer, or other healthcare professionals with the Health and Care Professions Council (HCPC) registration or equivalent.

This part-time course aims to develop your skills in radiographic reporting and other core practices associated with radiography. Due to our optional approach to learning you will get the opportunity to choose modules that best suit your needs so that your learning is relevant for you. Our optional modules focus on areas from Abdomen Radiographic Reporting to Appendicular and Axial Radiographic Reporting

You will also have the opportunity to work in our dedicated general X-Ray room with PACS system for both image viewing experience and for experimental purposes. As well as a dedicated X-ray space we also have dosimetry equipment, a radiography training room using 3D interactive simulation to include Shaderware computers and dedicated ultrasound equipment available for research opportunities and to enhance your learning.

Your learning will be supported and delivered by experienced researchers and academics alongside clinical experts. Radiologists and clinical radiographers support each of the clinical modules ensuring a high degree of current and relevant clinical knowledge is applied alongside the requirement for questioning practice. You will also be assigned a designated personal tutor who will support you throughout your studies.

You will also be part of a group of students who come from a variety of clinical backgrounds which also enhances your learning experience and you will be encouraged to share ideas and experiences.

Undertaking our programme will support your personal and professional development as well as influencing and informing healthcare across Wales and beyond.

 

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Admissions Criteria

Only qualified radiographers are eligible to apply. You must hold:

 • A minimum qualification of a UK Diploma in Radiography;
 • 2 years clinical experience;
 • You must be working in a radiology department within the UK and have the support of a radiological mentor. A clinical reference is required, and the mentor must be identified before the start of the programme and verified by the module team.
 • Applications are reviewed and accepted on a ‘personal statement’ where a judgement is made on your suitability for the programme.
 • You must address the following key points in your personal statement, this list is not exhaustive:
 • Why have you selected this programme?
 •  What interests you about this programme?
 • An understanding of the modules being offered at Cardiff University.
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career and the potential professional benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: End of July of each academic year. Your application may be considered after this date, but it may be for a later intake.

English Language Requirements for non-UK applicants

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test (or recognised equivalent).

Requirement is IELTS overall 6.5 and no less than 5.5 in any subsection. Please see our English Language Requirements guidance for more details.
 

Please note that applicants with an IELTS score of overall 6 may be eligible for an offer based upon attendance on pre-sessional English language course offered by Cardiff University. Please be advised that places on these courses are limited so please apply early. Further information can be accessed via the following link: http://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-and-foundation-programmes/english-language-programmes/pre-sessional-summer-courses

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Postgraduate Certificate in Radiographic Reporting programme is modular and students must complete 60 credits in the taught component of the programme. One module (30 credits) is core and must be taken and a choice of one optional module (30 credits).

Taught modules are arranged in block format of 2-3 days and run throughout the semesters identified.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

In Year One you will complete 1 optional and 1 core module (30 credits)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is mainly through workshops, tutorials and seminars. There are also lectures, and these are followed up by appropriate opportunity to discuss and evaluate the ideas presented. Content is supported by online resources.

Self-directed study forms an important part of the course, and you will be directed in study skills and guided in the areas for study.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a variety of assessment procedures, such as written assignments, oral presentations, portfolio and work-based projects. There are also clinical examinations in the reporting modules. This enables you to demonstrate your ability at analysing and evaluating a situation but also to use a variety of ways to present your ideas and abilities.

Sut y caf fy nghefnogi?

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals from a variety of clinical settings. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

You are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist you with any pastoral care as well as advice on academic issues.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and assessment exemplars. All lectures are recorded via Panopto and are available to you throughout your programme.

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, day care facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

Our student app allows you to access Cardiff University services and personalised information in one place in a simple and convenient way from a smartphone via the app store. 

Features include: 

 • Campus maps
 • Student library renewals, payments and available items
 • Student timetable
 • Find an available PC
 • Access to help and student support
 • Student news
 • Receive important notifications
 • Links to launch other University apps such as Outlook (for email) and Blackboard (for Learning    Central).
 • Links to recommended apps such as nextbike to help make the most of your student experience.
 • Links are being developed with the national Imaging Academy for Wales and some sessions may be facilitated at this site.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

 • Identify and recognise normal and abnormal anatomy, consistent with a mastery of skills in specified specialised areas of radiographic anatomy, pathology and differential diagnoses.
 • Formalise a diagnosis in the specified area to a standard where patient care is not compromised
 • Produce an accurate, informative written report in a concise and coherent way, utilising specialised problem solving skills
 • Respond to ethical dilemmas within this area of professional practice and suggest further imaging options as required
 • Critically evaluate research-based evidence with respect to imaging and reporting and debate the implications for professional practice.

Intellectual Skills:

 • Critical analysis of research.
 • Reflection and critical analysis of the radiography profession and of your own practice.

Professional Practical Skills:

 • Practical skills in areas of advancing practice

Transferable/ key skills

 • Confident communication skills
 • Critical academic writing and study skills.
 • Time management and self-organisation skills.
 • Develop practical research skills and apply them to practice.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Postgraduate level study is essential if you want to progress to advanced and specialist practice. The Postgraduate Certificate is essential for undertaking radiographic reporting roles within a radiology department. The qualification is validated by the Society and College of Radiographers and is transferable across the UK.

Our modules are varied and challenging and give you the opportunity to consider progression within clinical practice, but also to facilitate a move into academia or research.

Our graduates have gained roles including:

 • Clinical specialists
 • Reporting Radiographers
 • Radiography management positions
 • Radiography and clinical education positions.
 • Lecturer

Lleoliadau

The clinical modules  require a clinical placement, students must be working in the clinical environment to be able to practise these skills. The radiological mentor must be agreed before the start of the programme and verified by the module teams. Cardiff University does not organise the clinical placements.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Meddygaeth