Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i gwrs a addysgir

Pori fesul: Ysgol | A-Y

Dod o hyd i gwrs ymchwil

Pori fesul: Ysgol | Pwnc | A-Z

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Graddau Meistr

Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Bwrsariaethau newydd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig STEMM o Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i wneud eu graddau meistr yng Nghymru.

Barn ein myfyrwyr

Gallwch gael gwybod beth yw barn rhai o’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol am sut mae pethau’n mynd yng Nghaerdydd drwy ddarllen ein Blog Bywyd Ôl-raddedig.

Postgraduate students outside Haydn Ellis building

Graddau a addysgir

Dewiswch o dros 200 o raddau Meistr a addysgir, graddau diploma a thystysgrifau.

Student working on research in laboratory

Graddau ymchwil

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl.

PG student studying in the park

Cyrsiau trosi

Astudiwch bwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa.

Ariannu

Gwybodaeth am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi.