Ewch i’r prif gynnwys
Students listening to a lecture

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i'ch cwrs

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu ardderchog, dewch i gael gwybod y manteision o ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Mae cynllun gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gyfer yr holl raglenni meistr a gynigir gan Ysgol Busnes Caerdydd, yn ogystal â nifer o gyrsiau trosi mewn pynciau sy’n cynnwys newyddiaduraeth, daearyddiaeth a chynllunio, ac ysgrifennu creadigol.

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, cwrdd â myfyrwyr a staff, a chael blas ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r campws ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd. Rydym yn gweithio’n galed i roi mesurau amddiffynnol ar waith i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau meistr, diplomâu a thystysgrifau.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhyddid i ymchwilio i bwnc penodol yn fanwl iawn.

Beth sydd angen i chi wybod am ffioedd rhaglenni ôl-raddedig sy'n amrywio am eu bod yn ddibynnol ar gwrs, modd a'r lefel astudio.

Gwybodaeth ar sut i gyflwyno cais ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Gweld y nifer o ffyrdd sydd ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

For any questions regarding postgraduate study at Cardiff University, please contact us via email, phone, fax or post.