Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i'ch cwrs

Gweld y nifer o ffyrdd sydd ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Llenwch ein o i dderbyn ein cylchlythyrau e-bost a diweddariadau perthnasol.

Dysgwch fwy am yr ystod o bynciau rydym yn eu cynnig a darganfod pa gwrs sy'n iawn ar eich cyfer.

Study with us

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau meistr, diplomâu a thystysgrifau.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhyddid i ymchwilio i bwnc penodol yn fanwl iawn.

Dewisiwch gwrs trosi er mwyn cyflymu newid yn eich gyrfa trwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu'ch yrfa bresennol.

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan-amser i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, yn ogystal ag opsiynau dysgu o bell a dysgu cyfunol sy'n ddelfrydol os oes angen i chi gydbwyso astudio ag ymrwymiadau proffesiynol, ariannol neu deuluol.

Apply to study with us

Myfyriwr yn edrych ar fap

Gwneud cais

Gwybodaeth ar sut i gyflwyno cais ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Myfyriwr yn darllen yn y Llyfrgell

Ffioedd dysgu

Beth sydd angen i chi wybod am ffioedd rhaglenni ôl-raddedig sy'n amrywio am eu bod yn ddibynnol ar gwrs, modd a'r lefel astudio.

PG students applying for funding

Ariannu'ch astudiaethau

Gweld y nifer o ffyrdd sydd ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Visit Cardiff University

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, cwrdd â myfyrwyr a staff, a chael blas ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu ardderchog, dewch i gael gwybod y manteision o ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.