Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy’n eich galluogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth ac arbenigedd.

Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Astudiwch bwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa.

Barn ein myfyrwyr

Gallwch gael gwybod beth yw barn rhai o’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol am sut mae pethau’n mynd yng Nghaerdydd drwy ddarllen ein Blog Bywyd Ôl-raddedig.

Dewiswch o dros 200 o raddau Meistr a addysgir, graddau diploma a thystysgrifau.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl.

Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Ariannu

Gwybodaeth am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi.