Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs yn rhoi golwg i chi ar sut mae newyddiaduraeth a’r cyfryngau’n newid mewn cyd-destun byd eang - o foesoldeb newyddiaduraeth i'r modd y llywodraethir y we. Bydd hefyd yn trin a thrafod dulliau adrodd am argyfyngau, a sut gallai technolegau newydd drawsnewid y maes.

people

Open to all

This degree will suit those with and without media experience who seek to deepen their understanding of the media industries.

globe

International outlook

We attract students from all over the world, providing a rich and diverse environment for academic study and critique.

location

Cardiff central

You’ll be based in the heart of Cardiff’s vibrant media quarter in a purpose-built facility adjacent to the new BBC Cymru/Wales building.

star

Research excellence

Your studies will take place in one of the UK’s leading journalism research schools, classed by the Government as the 2nd best in the UK.

MA Journalism, Media and Communications will help you to develop an in-depth understanding of how media work across a variety of social, cultural, economic and political contexts.

It focuses on the academic study of journalism, but also offer opportunities for the development of professional skills through optional modules in the second semester and through research.

The course provides insights into how journalism is changing in a globalised context, exploring key debates and issues in journalism studies today. It also provides training in the use of a range of research skills in journalism studies, to support academic scholarship in the field of journalism studies.

You’ll learn to assess how media are linked to forces of globalisation, political institutions, global responses to war and conflict, and environmental challenges, amongst others.

You’ll also explore the roles of new information and communication technologies, their opportunities and challenges, their democratic potential and their regulation. We’ll also consider together issues of citizenship, race, gender, ethnicity and class that are shaping contemporary forms of news media content.

This course offers knowledge and expertise for a career in the journalism, media and communication industries or as a foundation for PhD research.

This degree is not designed as a vocational degree and does not provide training in Journalism. You should not consider this degree as a professional qualification towards becoming a journalist.

 

 

 

 

 

 

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

You will need to complete an online applications form which will then be considered by an admissions tutor.

Suitable for graduates in the humanities and Social Sciences with appropriate disciplinary specialisations.Applicants should possess a higher education degree of at least lower second class honours (2:2), or a non-UK qualification recognised by the University as being equivalent to this. This requirement may be waived for candidates with relevant professional qualifications or experience.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.0 (to include 6.0 in each sub-score), or an equivalent English language qualification. However, applicants with an IELTS score of 6.5 (to include 4.0 in each sub-score) will be considered provided they undertake and successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course.

 You will be asked to provide references in support of your application, one of which will need to be from previous academic study. 

Applications are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The taught component of the course amounts to 120 credits and is taught across two semesters (Autumn and Spring) from the end of September to the beginning of June and combines core and elective modules.

You will submit a dissertation at the end of August. The dissertation carries 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through lecture and seminars series which complement the academic nature of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a range of formative and summative assessments throughout the course. The main method of assessment on this programme is course work.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

MA Journalism, Media and Communications provides up-to-date research skills to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data and to carry out original research.

It equips you with skills in areas such as:

 • Content analysis
 • Interviews
 • Surveys
 • Digital methods
 • Presentation skills
 • The ability to share insights and findings cogently with peers
 • Competence in information search and retrieval
 • Proficiency in both verbal and written modes with respect to reviewing and marshalling academic positions and developing an engaged point of view.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£9,450Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£17,450£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates of MA Journalism, Media and Communications are employed in a range of occupations in journalism, media and communication institutions both in the UK and globally, taking on a variety of leading roles. 

As an academic course focusing on critical analysis, this programme also provides a perfect starting-point for PhD research and prepares students for careers in research institutions, both at university and other public or private institutions.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Media