Ewch i’r prif gynnwys

Systemau Ynni Trydanol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r MSc mewn Systemau Ynni Trydanol yn canolbwyntio’n benodol ar integreiddiad cynhyrchu adnewyddadwy i rwydweithiau trawsyrru a dosbarthu ynni ac ar baratoi myfyrwyr am gyfnod newydd o gridiau gwirioneddol ‘smart’, ac mae wedi’i ddylunio i fodloni’r angen brys am arbenigwyr mewn systemau ynni trydanol uwch.

academic-school

Pwyslais cryf ar ymchwil

Byddwch yn dysgu mewn sefydliad addysgu a arweinir gan ymchwil, gyda'r cyfle i ymgymryd â'ch prosiect mewn amgylchedd llwyddiannus sy'n seiliedig ar ymchwil gyda mynediad at gyfleusterau o ansawdd uchel i gefnogi eich gwaith.

people

Diwylliant ymgysylltiol

Rydym yn cynnig diwylliant agored ac ymgysylltiol rhwng ein myfyrwyr a'n staff sy’n gwneud gwaith ymchwil ac sy’n cynllunio a chyflwyno'r cwrs hwn.

notepad

Research project

Students will complete a major individual research project where they will apply project-specific engineering principles.

rosette

Professional accreditation

This course is accredited by the Institution of Institution of Engineering and Technology on behalf of the Engineering Council as meeting the requirements for Further Learning for registration as a Chartered Engineer. Candidates must hold a CEng accredited undergraduate first degree to comply with full CEng registration requirements.

This course meets an urgent need for specialists in advanced electrical energy systems that are needed to design and build secure, reliable, low-carbon and affordable energy systems in developed and developing countries around the world. The programme maintains a particular focus on the integration of renewable generation in to electricity transmission and distribution networks and will prepare you for a new era of truly ‘smart’ grids.

More specifically, the programme aims to equip you with:

 • A demonstrable mastery of a broad spectrum of advanced engineering principles to real-life technological, financial, regulatory, managerial and ethical problems encountered in the electrical Energy and Power profession, and the potential to be key professional players in the wider industry, the professions, and public service.
 • A systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of current problems and new insights which are at the forefront of Electrical Energy Systems.
 • A comprehensive understanding of techniques applicable to their own research or advanced scholarship.
 • Originality in application of knowledge, together with a practical understanding of how established techniques of research and enquiry are used to create and interpret knowledge in the area of Electrical Energy Systems.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

A lower 2nd class honours degree in Electrical or Electronic Engineering, Automation and Power Systems or a similar field from a good UK university or an equivalent international degree qualification.

Entry to courses in Engineering will be subject to the University requirements for English language.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course is presented as a one-year, full time Masters level programme.

The programme takes place over two stages: In Stage 1 students follow taught modules to the value of 120 credits, whilst Stage 2 consists of a Dissertation module worth 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching styles will be used to deliver the diverse material forming the curriculum of the programme, and you will be required to attend lectures and participate in examples classes.

A 10-credit module represents approximately 100 hours of study in total, which includes 24–36 hours of contact time with teaching staff. The remaining hours are intended to be for private study, coursework, revision and assessment. Therefore you are expected to spend a significant amount of time (typically 20 hours each week) studying independently.

At the dissertation stage, you will be allocated a supervisor in the relevant field of research whom you should expect to meet with regularly.

Learning Central, the Cardiff University virtual learning environment (VLE), will be used extensively to communicate, support lectures and provide general programme materials such as reading lists and module descriptions. It may also be used to provide self-testing assessment and give feedback.

Sut y caf fy asesu?

Assessment:

Achievement of learning outcomes in the majority of modules is assessed by a combination of coursework assignments, plus University examinations set in January or May. Examinations count for 60%–70% of assessment in Stage 1 of the programme, depending on the options chosen, the remainder being largely project work and pieces of coursework.

Award of an MSc requires successful completion of Stage 2, the Dissertation, with a mark of 50% or higher.

Candidates achieving a 70% average may be awarded a Distinction. Candidates failing to qualify for an MSc may be awarded a Postgraduate Diploma for 120 credits in Stage 1. Candidates failing to complete the 120 credits required for Stage 1 may still be eligible for the award of a Postgraduate Certificate for the achievement of at least 60 credits.

Sut y caf fy nghefnogi?

Students will be allocated a personal tutor to assist them with both academic progress and pastoral support when required. The personal tutor will see students early on in the programme, and as required thereafter.

You must keep your personal tutor, project supervisor and the Teaching Office informed of any circumstances or illnesses that might affect your capacity to attend teaching or undertake assessment.

In addition to the broad range of support services provided centrally by Cardiff University, students with specific needs will be supported as required.

Feedback

You will receive feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will practise and develop the following skills:

Knowledge and Understanding

 • Understand the multidisciplinary nature of Electrical Energy Systems studies, and the need for integration of knowledge from a range of engineering disciplines in the management of the integration of renewable generation energy and supply.
 • Use in an appropriate manner the fundamental scientific laws underlying the operation of a wide range of important renewable and non-renewable energy systems and their integration into the electricity supply system.
 • Recognise and be capable of utilising basic relationships and techniques of energy management for a range of given situations.
 • Explain and present information associated with appraisal and assessment of energy projects.
 • Explain the role of the electricity regulators.
 • Compare and contrast the different challenges presented by distributed generation.
 • Outline the structure of the UK regulatory framework for management of transmission and distribution electricity systems.
 • Explain methods utilised in industry for identifying, quantifying and mitigating risks and hazards.
 • Demonstrate knowledge which is at the forefront of a range of Electrical Energy Systems disciplines, including: high voltage engineering, power systems, power electronics, distributed generation, control and protection, power quality and condition monitoring, smart grids and active power control.

Intellectual Skills

 • Use knowledge and scientific, evidence-based, methods in the assessment and solution of Electrical Energy Systems challenges.
 • Deal with complex Electrical Energy Systems issues both systematically and creatively.
 • Show originality in tackling both familiar and unfamiliar problems.
 • Critically review the background to an electrical energy systems problem and to formulate a programme of works to address the issue.
 • Systematically undertake a significant research project in Electrical Energy Systems which includes originality in the application of knowledge and the exercise of critical engineering judgement.
 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, and identify means to gain new data where needed.
 • Conceive, plan, execute and communicate the results of an extended in-depth piece of individual project work.
 • Sustain a critical argument, both in writing and through presentations.

Practical Skills

 • Use appropriate mathematical and experimental methods for the modelling and analysis of Electrical Energy Systems problems.

Transferable Skills

 • Manipulate, present and report data in a variety of ways.
 • Manage resources and time.
 • Communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written, and physical or practical means.
 • Generate a concise literature review.
 • Make effective use of information technology and communications tools, including spreadsheets, word processors, database systems and the Internet.
 • Work effectively in a group context towards achieving specific goals and targets.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid oes angen unrhyw offer penodol ar gyfer y cwrs hwn.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae galw mawr am raddedigion o gyrsiau fel y rhain ac mae disgwyl iddynt gael swyddi gyda chwmnïau cyfleustodau ynni trydanol mawr, cwmnïau dosbarthu trydan, cwmnïau ynghyngori, yn y sector cyhoeddus (asiantaethau ynni, yr Ymddiriedolaeth Garbon ac ati), ym maes ymchwil a datblygu. Sefydlodd nifer o raddedigion eu cwmnïau eu hunain.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Electrical and electronic engineering, Engineering


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.