Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data a Dadansoddi (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cewch ddysgu amrywiaeth o sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer echdynnu a thrin 'data mawr' a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

people

Learn from our network of experts

We have a cross-disciplinary network of experts across the School of Mathematics, the School of Computer Science and Informatics andd other University research groups.

briefcase

Industry experience

Gain valuable work experience on professional work placements and projects with leading data science practitioners in the UK and abroad.

notepad

Solve real-world problems

This course incorporates project-based learning using real-world datasets and problems.

building

New teaching facilities

Some of your modules will be taught in our newly-renovated Turing Suite.

screen

Laptop provided

You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

This course will equip students with a theoretical understanding and practical experience of applying methods drawn from data science and analytics. You will develop a range of in-demand skills for extracting and handling ‘big data’ and applying modelling tools to help businesses and government organisations make better decisions.

On completion of the course, you will be well placed to progress into a variety of roles in data-intensive industries or a related research career.

This one-year degree falls under the umbrella of the Data Science Academy (DSA), run by the School of Computer Science and Informatics, in partnership with the School of Mathematics. You will benefit from the shared knowledge and skills of both Schools. However, your degree will still be run by the School of Mathematics. 

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as engineering, mathematics or science, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a two-stage programme taught over one year for a total of 180 credits. The taught stage is 120 credits, followed by a 60-credit research project.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

You will undertake all 20-credit compulsory modules (100 credits in total) and choose a further 20 credits from a list of carefully selected optional modules. The 60-credit project undertaken in the summer will typically involve working with a company on a problem of real importance.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, computer workshops and tutorials.

Programming skills and the use of relevant software packages will be taught in our dedicated computer suites. We often invite industry experts to give presentations, which our students are welcome to attend.

We will allocate three supervisors to you for your dissertation project. Usually your supervisors will be two members of academic staff with an interest or specialism in your field of research and a sponsor supervisor from the organisation you will work with during your project. You should meet regularly with your supervisor throughout your project.

Sut y caf fy asesu?

We will assess your progress throughout the course. These assessments may take the form of written exam papers, in-module assignments, and the project dissertation, where knowledge and technical competence will be appraised.  We may also use group work, oral presentations and poster displays to test communication, critical thinking and problem-solving skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor within both the School of Mathematics, and the School of Computer Science and Informatics when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you.

You will have access to the Trevithick Library, which holds our collection of mathematical and computer science-related resources, as well as to the other Cardiff University Libraries.

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • A systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of current problems and/or new insights, much of which is at, or informed by, the forefront of our academic discipline.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to identify appropriate methods for the solution of problems in Data Science and Analytics.
 • Initiative and personal responsibility in decision-making in complex and unpredictable situations.
 • Systematic and creative methods for dealing with complex issues;  sound judgement making in the absence of complete data.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • Advanced scholarship and practical experience in programming skills, data handling and extraction skills, machine learning and informatics skills, and problem solving and modelling skills
 • An ability to evaluate methodologies and develop critiques of them and, where appropriate, to propose new hypotheses.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • The ability to communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means to both specialist and non-specialist audiences.
 • Effective working in a team and as an individual.
 • The ability to apply logical and analytic thinking to problems.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Non-essential copying / printing.

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree. The exception to this is the cost of printing and binding of the final dissertation for submission, which must be paid for by the student.

 

 

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer, and some basic drawing equipment.

You will be given access to all relevant IT-related software and equipment on our networked computers. As well as computer labs for master’s students, we have an MSc Reading Room, in which resources are made available and where master’s level students can meet, socialise and work together.

.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

The skills you gain during the programme will equip you for graduate roles in this field. Previous postgraduates have gone on to work with a variety of companies and Government organisations including the Office for National Statistics, Lloyds Banking Group, Nationwide, British Airways, Network Rail, UK Government, The Financial Times, Virgin Media, Welsh Water and Admiral Insurance.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg , Mathemateg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.