Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data a Dadansoddi (MSc)

Cewch ddysgu amrywiaeth o sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer echdynnu a thrin 'data mawr' a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

This course will equip students with a theoretical understanding and practical experience of applying methods drawn from data science and analytics. You will develop a range of in-demand skills for extracting and handling ‘big data’ and applying modelling tools to help businesses and government organisations make better decisions.

On completion of the course, you will be well placed to progress into a variety of roles in data-intensive industries or a related research career.

This one-year degree falls under the umbrella of the Data Science Academy (DSA), run by the School of Computer Science and Informatics, in partnership with the School of Mathematics. You will benefit from the shared knowledge and skills of both Schools. However, your degree will still be run by the School of Mathematics. 

Nodweddion unigryw

 • Mae'r cwrs hwn yn ymgorffori dysgu'n seiliedig ar brosiectau yn defnyddio setiau data a phroblemau'r byd real.
 • Byddwch yn dysgu gan rwydwaith trawsddisgyblaethol o arbenigwyr ar draws yr Ysgol Mathemateg, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a grwpiau ymchwil cysylltiedig yn y Brifysgol fel y Sefydliad Ymchwil Arloesi Data, y Labordy Gwyddor Data Cymdeithasol, a Chanolfan Modelu Iechyd Cymru.
 • Cewch gyfle i gael profiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol gydag ymarferwyr gwyddor data blaenllaw yn y DU a thramor.
 • Caiff rhai o'ch modiwlau eu haddysgu yn ein Hystafelloedd Turing sydd newyddd eu hadnewyddu.
 • Byddwch yn cael gliniadur yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn aros gyda chi drwy gydol eich cwrs.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

In order to apply, you must possess a minimum 2:2 degree from a recognised university in a numerate subject, such as mathematics, science, or engineering.

You should have a good standard of English, both written and oral. If your first language if not English, you should fulfil the University’s English language requirements (normally an IELTS score of 6.5, to include 5.5 in each sub-section).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a two-stage programme taught over one year for a total of 180 credits. The taught stage is 120 credits, followed by a 60-credit research project.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

You will undertake all 20-credit compulsory modules (100 credits in total) and choose a further 20 credits from a list of carefully selected optional modules. The 60-credit project undertaken in the summer will typically involve working with a company on a problem of real importance.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, computer workshops and tutorials.

Programming skills and the use of relevant software packages will be taught in our dedicated computer suites. We often invite industry experts to give presentations, which our students are welcome to attend.

We will allocate three supervisors to you for your dissertation project. Usually your supervisors will be two members of academic staff with an interest or specialism in your field of research and a sponsor supervisor from the organisation you will work with during your project. You should meet regularly with your supervisor throughout your project.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor within both the School of Mathematics, and the School of Computer Science and Informatics when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you.

You will have access to the Trevithick Library, which holds our collection of mathematical and computer science-related resources, as well as to the other Cardiff University Libraries.

 

Sut y caf fy asesu?

We will assess your progress throughout the course. These assessments may take the form of written exam papers, in-module assignments, and the project dissertation, where knowledge and technical competence will be appraised.  We may also use group work, oral presentations and poster displays to test communication, critical thinking and problem-solving skills.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • A systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of current problems and/or new insights, much of which is at, or informed by, the forefront of our academic discipline.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to identify appropriate methods for the solution of problems in Data Science and Analytics.
 • Initiative and personal responsibility in decision-making in complex and unpredictable situations.
 • Systematic and creative methods for dealing with complex issues;  sound judgement making in the absence of complete data.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • Advanced scholarship and practical experience in programming skills, data handling and extraction skills, machine learning and informatics skills, and problem solving and modelling skills
 • An ability to evaluate methodologies and develop critiques of them and, where appropriate, to propose new hypotheses.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • The ability to communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means to both specialist and non-specialist audiences.
 • Effective working in a team and as an individual.
 • The ability to apply logical and analytic thinking to problems.

 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,700Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£22,950£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Costau ychwanegol

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Non-essential copying / printing.

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree. The exception to this is the cost of printing and binding of the final dissertation for submission, which must be paid for by the student.

 

 

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer, and some basic drawing equipment.

You will be given access to all relevant IT-related software and equipment on our networked computers. As well as computer labs for master’s students, we have an MSc Reading Room, in which resources are made available and where master’s level students can meet, socialise and work together.

 

.

The skills you gain during the programme will equip you for graduate roles in this field. Previous postgraduates have gone on to work with a variety of companies and Government organisations including the Office for National Statistics, Lloyds Banking Group, Nationwide, British Airways, Network Rail, UK Government, The Financial Times, Virgin Media, Welsh Water and Admiral Insurance.

A three-month placement for the student’s dissertation project, based with one of our industrial partners in the UK or abroad.