Ewch i’r prif gynnwys

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar rôl y cyfryngau digidol newydd wrth lunio a gweddnewid cymdeithas. Mae'n ymchwilio i sut mae cynulleidfaoedd y cyfryngau yn dod yn gynhyrchwyr, sut mae newyddiaduraeth dinasyddion a diwylliant digidol wedi newid arferion a disgwyliadau, sut mae’r cyfryngau cymdeithasol a chynyrchiadau gan gyfoedion yn effeithio ar wleidyddiaeth a busnes, a sut mae technoleg yn gysylltiedig â grym a newid cymdeithasol.

tick

Explore the digital society

You will investigate online politics and internet regulation, digital culture and the digital economy, datafication and digital rights.

academic-school

Active research

You will develop your own research project with renowned researchers from our Digital Media and Society Group and our Data Justice Lab.

location

Cardiff central

You’ll be based in the heart of Cardiff’s vibrant media quarter in a purpose-built facility adjacent to the new BBC Cymru/Wales building.

star

Research excellence

You will study in one of the UK’s leading schools for media studies research, classed by the Government as the 2nd best in the UK.

The emergence of new digital communication platforms has had significant impacts. Audiences are transforming into media producers; new business models are emerging; social media campaigns create new forms of politics; digital culture highlights practices of sharing and participation; and data collection and analytics affect an increasing part of our lives.

This offers new possibilities for digital citizens, but it also raises new questions regarding classic notions of privacy and freedom of expression, and it renders information and digital infrastructure a key resource.

MA Digital Media and Society addresses current challenges of online communication and internet studies. It enables you to develop specialist knowledge in areas such as social media, big data, citizen journalism, digital culture, the creative industries, internet governance, and digital rights. It also provides a theoretical and methodological grounding in media and communication studies.

This course provides you with a thorough understanding of the current transformations and with the analytical skills to investigate digital media in the context of social, political and economic change. We ask how online communication is shaped by users, states and businesses, and how our society is, in turn, affected by digital media.

This course draws on the strength and diversity of Cardiff University’s staff, giving you a unique opportunity to work with academics whose research explores issues such as citizen journalism, online activism, big data, internet surveillance, internet governance and digital rights.

You can get involved in our Research Group Digital Media and Society and thus become part of a dynamic research environment.

Please note this course focuses on academic research and does not provide extensive practical training.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Academic requirements

Typically you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in any subject
 • a university-recognised equivalent academic qualification 
 • or relevant professional experience evidenced by references and/or professional qualifications.

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • one academic reference
 • a personal statement which does not exceed 300 words and covers the following:
  • Why do you want to study digital media and society?
  • Why do you want to study at Cardiff?
  • What are your career aspirations?

Application deadline 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a one-year full-time course, combining core and optional modules. Over the course duration you will study modules totalling 180 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a mixture of lectures and seminars, which complement the academic nature of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a range of formative and summative assessments throughout the course. The main method of assessment on this programme is course work.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments. Formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

In addition to a thorough understanding of media and communication studies, and specifically the current trends of online and digital media, you will acquire research skills that are applicable for academic study and other professions.

These include:

 • skills in content and discourse analysis
 • social network analysis
 • interviews and focus groups
 • relevant digital analytical tools.

You will develop competence in undertaking rigorous analytical work, producing well researched essays to deadline, and engaging with key contemporary debates.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£9,450Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£17,450£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates of MA Digital Media and Society are employed in a range of occupations, including the non-profit sector, digital business, online journalism, and regulatory institutions. They take on leading roles in social media campaigns, internet policy, human rights organisations, journalism, and creative industries.

As an academic course focusing on critical analysis, this programme also provides a perfect starting-point for PhD research and prepares you for careers in research institutions, both at university and other public or private institutions.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Newyddiaduraeth