Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon a achredir gan BABCP yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau clinigol sydd eu hangen i chi gymhwyso fel therapydd seicolegol.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Mae'r rhaglen hon yn bodloni safonau uchel addysg a osodwyd gan BABCP, a'r nod yw eich helpu i gael achrediad ymarferwr unigol gyda BABCP

globe

Dyma'r unig gwrs achrededig ar Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) yng Nghymru

Dyma'r unig raglen Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol yng Nghymru sydd wedi'i hachredu gan BABCP

rosette

4ydd yn y DU a 44fed yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2020, mae ein Hysgol yn sgorio’n uchel am Seicoleg.

certificate

Addysgir gan ymarferwyr achrededig BABCP

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr achrededig BABCP sydd ag amrywiaeth eang o brofiad proffesiynol, clinigol ac ymchwil.

Mae Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) yn driniaeth siarad a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn helpu pobl i reoli amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl, fel gorbryder ac iselder.

Mae’r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, ffisiolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnig llwybr arall o’r enw Asesiad Gwybodaeth a Sgiliau (KSA) sy’n galluogi ymarferwyr sydd â’r profiad a’r wybodaeth ddigonol i gyflawni’r lefel hyfforddiant cyfatebol.

Mae'r maes llafur yn seiliedig ar fframwaith cymhwysedd Roth & Pilling ar gyfer CBT ynghylch anhwylderau gorbryder ac iselder. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar CBT gydag oedolion, er ein bod hefyd yn croesawu ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion hŷn.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel i ôl-raddedigion mewn Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (CBT), ac mae BABCP yn ei hachredu ar Lefel 1. Bydd yn rhaid i chi fodloni rhai meini prawf pellach, yn ogystal â’r cwrs, i gael achrediad ymarferydd llawn.

Mae gofyn am 100 awr o ymarfer i gyflawni’r cwrs, y mae angen i’r rhan helaeth ohono fod ar sail 1 i 1. Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag anhwylderau Iselder a Gorbryder y byddwch yn dysgu amdanynt ar y rhaglen hyfforddiant.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

  Applicants need:

 • An undergraduatedegree (please see the 'entry requirements' document for exceptions)
 • A core profession in mental health or KSA portfolio -  (please contact cbt-admin@cardiff.ac.uk for further details)
 • Work (paid or unpaid) in the UK in which you can practise individual CBT with clients experiencing anxiety and depression
 • A manager and a clinical supervisor (these may be the same person)
 • A GCSE level English qualification
 • Personal suitability
 • Demonstrated interest and commitment to CBT.

All applicants must be student members of BABCP.

Please note that you also need to complete the following three additional forms which you can find at the bottom of the page.

 • Manager's Form
 • Supervisor's Form
 • Additional Questions.

Once you have completed these forms you need to upload them as Other information when you are completing the online application form’

Potential students will be interviewed as part of the admissions process. Interviews are usually held in September.

Please note: Course intake for Cognitive and Behavioural Therapies is in September each year and the application deadline is at the end of July before each intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Lawrlwythiadau ymgeisio

Manager's Form

27 September 2019

For the CBT training to be effective those undertaking it will need the support of their managers.

PDF

Supervisor form

27 September 2019

Evidence of supervision in the workplace.

PDF

Additional questions

27 August 2019

Additional application questions.

PDF

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

If you do not currently work for the NHS you will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from or have resided in certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

The Postgraduate Certificate (PgCert) consists of 14 training days commencing in January.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Fundamentals of CBTPST40120 credydau
CBT for Specific DisordersPST40240 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The course is delivered via 14 skills-based training days. You are required to attend all of the first four training days. These will focus on developing a critical understanding of the theoretical and research base for CBT. These training days will include didactic teaching, discussion, video, clinical material, reflections on practice, role play and experiential exercises to encourage participants to reflect on links between theory, research and practice. A further 10 training days aim to develop your understanding and skill in applying CBT techniques to specific disorders as set out in the Competences Framework (Department of Health, 2008).

You are expected to attend a minimum of eight of the ten training days, to practice the skills taught in your own CBT practice and be prepared to discuss your clinical work at training days.

Sut y caf fy asesu?

The course requires you to complete an essay, a case study and two extended clinical narratives. You will also keep log books over the year detailing CBT-related activity.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,010 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from the course will have evidence of skills in Cognitive Behavioural Therapies, recognised by the BABCP, which can be used in a number of employment fields.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Seicoleg