Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hon yn rhaglen hyfforddiant Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) wedi’i hachredu gan BABCP ar gyfer y rhai hynny sydd yn gweithio ym maes iechyd meddwl ar hyn o bryd. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gymwyseddau craidd gweithio gydag iselder a gorbryder.

This part-time Postgraduate Certificate course is for professionals working in mental health, such as mental health nurses, occupational therapists, psychiatrists, clinical psychologists, and social workers, and is designed to help you towards individual practitioner accreditation with the British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy (BABCP).

It aims to provide high quality postgraduate training in Cognitive and Behavioural Therapies (CBT), and is accredited by the BABCP at Level 1. You will have to meet some further criteria, in addition to the course, for full practitioner accreditation.

The syllabus is based on the Roth & Pilling competency framework for CBT with anxiety disorders and depression, and the course focuses on CBT with adults, although we also welcome practitioners working with children and older adults.

You must be able to practise CBT in your work and have ongoing supervision from a supervisor or manager in your workplace. You will also need five hours’ supervision from a BABCP accredited practitioner.

Nodweddion unigryw

 Distinctive features of the course include:

 • Accredited by British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy (BABCP)
 • Designed to help you towards individual practitioner accreditation with BABCP
 • Currently the only CBT training programme in Wales accredited by the BABCP.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

  Applicants need:

 • A first degree (please see the 'entry requirements' document for exceptions)
 • A core profession in mental health or KSA portfolio -  (please contact cbt-admin@cardiff.ac.uk for further details)
 • Work (paid or unpaid) in the UK in which you can practise individual CBT with clients experiencing anxiety and depression
 • A manager and a clinical supervisor (these may be the same person)
 • A GCSE level English qualification
 • Personal suitability
 • Demonstrated interest and commitment to CBT.

 

All applicants must be student members of BABCP.

Please note that you also need to complete the following three additional forms which you can find at the bottom of the page.

 • Manager's Form
 • Supervisor's Form
 • Additional Questions.

Once you have completed these forms you need to upload them as Other information when you are completing the online application form’

Potential students will be interviewed as part of the admissions process. Interviews are usually held in October.

Please note: Course intake for Cognitive and Behavioural Therapies is in January each year and the application deadline is in September before each intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Lawrlwythiadau ymgeisio

Manager's Form

27 September 2019

For the CBT training to be effective those undertaking it will need the support of their managers.

PDF

Supervisor form

27 September 2019

Evidence of supervision in the workplace.

PDF

Additional questions

27 August 2019

Additional application questions.

PDF

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Postgraduate Certificate (PgCert) consists of 14 training days commencing in January.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Fundamentals of CBTPST40120 credydau
CBT for Specific DisordersPST40240 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The course is delivered via 14 skills-based training days. You are required to attend all of the first four training days. These will focus on developing a critical understanding of the theoretical and research base for CBT. These training days will include didactic teaching, discussion, video, clinical material, reflections on practice, role play and experiential exercises to encourage participants to reflect on links between theory, research and practice. A further 10 training days aim to develop your understanding and skill in applying CBT techniques to specific disorders as set out in the Competences Framework (Department of Health, 2008).

You are expected to attend a minimum of eight of the ten training days, to practice the skills taught in your own CBT practice and be prepared to discuss your clinical work at training days.

Sut y caf fy asesu?

The course requires you to complete an essay, a case study and two extended clinical narratives. You will also keep log books over the year detailing CBT-related activity.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,010Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from the course will have evidence of skills in Cognitive Behavioural Therapies, recognised by the BABCP, which can be used in a number of employment fields.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Seicoleg