Ewch i’r prif gynnwys

Rheolaeth Busnes gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn rheolwr effeithiol sy’n gallu cynnig datrysiadau creadigol i amrywiaeth o heriau busnes.

briefcase

Professional Placement Year

Spend year two in industry putting theory into practice and applying Business School know-how in a professional setting.

star

Bring your expertise

Develop a unique leadership style on a management programme designed for students from any disciplinary background.

tick

Change business for good

Evaluate the social, economic and environmental impact of management in a range of sectoral and international business contexts.

people

Shape your professional network

Our career enhancer service gives you dedicated support from professional coaches and high profile guest speakers.

Mae rheolwyr yn gorfod ymateb i amgylchedd busnes byd-eang sy’n fwyfwy cymhleth. Mae gweithleoedd cyfoes yn aml yn rhychwantu cyfandiroedd, ar-lein ac oddi ar-lein, gan ddarparu cynnyrch a gwasanaethau amrywiol mewn cyfnod o gyni economaidd. O ganlyniad, mae sefydliadau’n chwilio am reolwyr sy’n gallu gwneud pethau’n wahanol; rheolwyr o wahanol fannau a galwedigaethau i arwain symudiad newydd ym myd busnes.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Busnes yn dechrau gyda chi. Beth bynnag yw eich cefndir, byddwn ni’n sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil ac ymarfer ym maes rheoli busnes, ar draws meysydd craidd fel marchnata, strategaeth, cyllid, logisteg, economeg ac adnoddau dynol.

Bydd ein harbenigwyr yn eich helpu i archwilio sgiliau rheoli allweddol, fel bod gennych chi fantais gystadleuol i lansio gyrfa lwyddiannus fel rheolwr. Byddan nhw’n defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i rannu dealltwriaeth hanfodol o fyd busnes a’r tu hwnt. Bydd yr addysgu hwn, sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn eich helpu i werthuso goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol penderfyniadau rheoli mewn ystod o gyd-destunau sectoraidd a rhyngwladol.

Mae’r ail flwyddyn yn cael ei threulio ar leoliad gwaith – chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'ch lleoliad gwaith eich hun, ond bydd y Tîm Cyflogadwyedd yn eich helpu. Dyma’ch cyfle i roi’r theori ar waith drwy gymhwyso sgiliau Ysgol Busnes Caerdydd i gyd-destun proffesiynol. Cewch eich talu i wneud gwahaniaeth i gorff cyhoeddus, preifat neu drydydd sector yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Mewn cydweithrediad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, byddwch chi’n darganfod ffyrdd newydd o wneud pethau trwy herio rhagdybiaethau, cymryd risgiau, a defnyddio eich dychymyg i gyflawni newid cadarnhaol.

Sarah Hurlow
“Rydym wedi dylunio ein MSc Rheoli Busnes newydd ar gyfer y rhai hynny sydd â’r uchelgais i lansio gyrfa rheoli llwyddiannus. Byddwn yn datblygu eich hyder a’ch gallu drwy eich annog i gymryd rhan mewn heriau busnes go iawn, prosiectau ymgynghori tîm a thrafodaethau strategol.”
Dr Sarah Hurlow Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Year one of the MSc Business Management with Professional Placement Year programme is structured around six module blocks. The first and last module blocks are scheduled on their own as introductory and capstone learning experiences.  The four other modules are scheduled in pairs.

We recognise that you will be making a transition from one area of study to another, to a more advanced level of learning, and possibly to a different learning culture. Consequently, the block structure provides an enriched opportunity for extended learning activities, class interaction and review of learning to enhance understanding. It also enables us to offer extra support for individual students to build their confidence.

The introductory module sets the scene for the rest of the programme by considering the key features of the business environment and how this shapes organisations and their decisions. You will then examine core management concepts and practices associated within a range of functional areas.

The modules that follow will help you consider the latest research and practice in business management, including core areas such as marketing, strategy, finance, logistics, economics and human resources.

Your enhanced knowledge and skills will be integrated and applied in a capstone ‘Business in Action’ module. Here you will explore a series of large-scale and complex global issues that present significant dilemmas for the effective management of business.

Choice and specialisation is embedded within modules.  For example, the ‘Business in Action’ module will provide you with the opportunity to focus on a contemporary debate or issue that has particular relevance for your future career.

During your second year you will undertake a professional placement providing you the opportunity to relate and apply the knowledge gained in the first year of the programme to a specific professional setting. Whilst on your placement, you will also undertake a consultancy project in which you will diagnose and recommend practical solutions for an organisational problem.

You will develop and apply the key technical and soft skills required for effective business management. You will see your confidence as a future manager build cumulatively across the programme as you are given multiple opportunities to respond to practical business management challenges.

All modules are underpinned by a concern to examine the contrasting political, economic, socio-cultural, technological, legal and environmental factors that inform management decision making in different international business contexts. Understanding these dynamics will help you to reflect on the multiple factors that offer opportunities and constraints on management decision-making.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

The programme is a two-year full-time Master’s programme. In year one (stage one) you will complete two semesters of taught modules to the value of 120 credits. During the Spring semester you will be supported in applying for placements in order to prepare for your placement year.

Students who successfully complete 120 credits at the end of stage one will be permitted to onto stage two.

Blwyddyn dau

In year two you will undertake a Professional Placement and a Consultancy Project.  The placement should normally be of at least eight months duration.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBST72160 credydau
Consultancy ProjectBST72260 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An active learning approach is embedded in the MSc Business Management with a Professional Placement Year.  We believe that effective learning is founded on your involvement in diverse experiences, and the way you make sense of those experiences, both individually and with others.  A team that includes academics from multiple disciplines, and practitioners representing a range of functions and sectors will facilitate the modules.  This will reflect workplace practice and encourage the cross-fertilisation of different perspectives.

Each block of learning includes a variety of activities such as case studies, videos, mini team challenges, role-play, company visits, and industry speakers, all designed to introduce new ideas and develop your understanding.

We will help you to enhance the reflective skills you were introduced to during your first degree, including observation, analysis, and synthesis to ensure that you are able to develop comprehensive insight and clear conclusions about these experiences.

 

Sharing your understanding with others is also important for building new insights into the nature of business management in a variety of contexts.  You will be encouraged to work collaboratively in diverse teams to consider a range of alternative understandings and practices.

Trying out new learning is important too.  You will integrate and apply new understandings, together with new business management skills, in practical tasks embedded in each learning block, and in formal coursework activities.

During the second year, you will be supported by an academic supervisor who will provide guidance and advice on both your work placement and your consultancy project. Project topics are normally negotiated in consultation with the placement provider and will address a specific organisational problem. You will work under the guidance of both your academic supervisor and your placement provider in defining the problem, identifying the key issues, sourcing and analysing appropriate evidence and proposing practical solutions.

 

Sut y caf fy asesu?

The block programme structure provides plenty of opportunities for you to reflect on your learning and development informally.  Short knowledge/skill review activities are built into each module to help you check your progress and improve your approach to learning. This will build your confidence and enhance your approach to formal assessment tasks.

A variety of formal assessment tasks provide the opportunity to explore concepts and models in creative and practical ways.  These include poster presentations, case studies, group presentations, reports and videos.  You will work individually and as part of a team, just as you would in the workplace.

All formal assessments are completed within each module.  This enables more in-depth consolidation and application required for successful performance in assessment tasks based on the complex functional level work undertaken by professional managers. It also reflects realistic workplace timescales for the completion of tasks. The capstone module focuses explicitly on the challenge of multi-functional working and multi-faceted problems.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate students.  These include:

Careers & Placement Support

Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support for job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

A variety of hard and electronic copies of books, journals and databases are available for participants on the programme.  The Aberconway library is located in the main Business school site, and additional resources are available at other libraries throughout the campus. Many journals and books are also available electronically.

Personal Tutor System

Each student is allocated a Personal Tutor.  This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences.  If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service is offered to students on a wide range of personal, financial and academic matters.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for students who are disabled or who have a specific learning difficulty (e.g., dyslexia) or long-term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Draw on knowledge from relevant functional areas to design solutions to complex business management problems.
 • Critically evaluate management frameworks, models, debates and evidence in a changing context.
 • Critically evaluate the effectiveness of different research approaches for understanding management problems.
 • Debate relevant business management issues in the context of contrasting the political, economic, socio-cultural and legal factors.
 • Demonstrate a critical awareness of the significance of an organisation’s economic and social contribution to society.

Intellectual Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Analyse methods for generating data relevant to specific contexts.
 • Critically analyse and synthesise information.
 • Evaluate the practical application of theory to practice.
 • Develop and communicate evidence-based recommendations.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Undertake research to address business problems.
 • Utilise accounting techniques.
 • Develop effective work relationships and team working skills.
 • Function effectively in a professional workplace environment.
 • Reflect on work-related experiences and the learning from the workplace.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Solve problems.
 • Communicate to diverse audiences through a range of media.
 • Demonstrate self-awareness and undertake self-reflection.
 • Work independently.
 • Use digital technology.
 • Analyse and reflect on own skills, identifying ways to improve through personal development planning.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

During the placement year, you may have to fund travel costs to and from your placement provider. You should also consider the cost of accommodation away from Cardiff as living costs could be higher. Funding for travel and accommodation is not provided. Additionally, you may incur costs related to visa applications that are not included in the tuition fees.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed to study on this programme.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Mae cyfuno Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol benodedig gyda’r cyfleoedd dysgu hyn yn golygu y byddwch wedi caffael y sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i sicrhau swydd reoli yn y farchnad cyflogaeth graddedigion.

This programme will give you new opportunities for employment in business, supplementing the skills and knowledge you acquired in your first degree to build on what you learnt and the skills you acquired in your first degree with management insight, tools and techniques to give you an added advantage as you enter the workplace.

Lleoliadau

This two-year programme includes a Professional Placement Year in year two of the programme. Students are responsible for finding their own placements, though support will be given by the School’s employability team. Students unable to secure a suitable placement will be permitted to transfer to the equivalent ‘non-placement’ programme, assuming the relevant academic requirements are met.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business