Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Rhyngwladol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dysgwch ddulliau a thechnegau er mwyn dynodi a datrys cyfyng-gyngor moesol mewn busnes byd-eang.

globe

Taith Astudio Ryngwladol

Beth am fynd ar Daith Astudio Ryngwladol i leoliadau fel Airbus France ac Ysgol Busnes Toulouse.

people

Yr arbenigedd diweddaraf

Dewch i ddeall heriau rheoli'r byd go iawn, drwy siaradwyr busnes proffil uchel ac ymweliadau â chwmni.

tick

Newid busnes er gwell

Cyfle i fynd i'r afael â her fusnes gyfoes yn eich Prosiect Rheoli Rhyngwladol.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Mae globaleiddio yn golygu bod y byd yn fwy cysylltiedig nag erioed. Mae mwy o fasnach a chyfnewid rhyngwladol yn rhoi cyfleoedd i sefydliadau ehangu’n rhyngwladol ac ateb y galw cynyddol am nwyddau a gwasanaethau sy’n rhychwantu cyfandiroedd.

Fodd bynnag, mae cynnydd yn costio. Mae’r bobl a’r lleoedd sy’n cael eu heffeithio gan ein marchnad fyd-eang yn wynebu heriau o ran cyflogaeth a’r amgylchedd, rheoleiddio a chyfrifoldeb, gwleidyddiaeth ac gorelw.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Rhyngwladol yn mynd i’r afael â’r problemau byd-eang hyn. Byddwn yn eich helpu i ofyn cwestiynau sylfaenol am foeseg busnes, fel bod modd i chi fod yn rheolwr rhyngwladol cyfrifol sy’n gallu cyfrannu datrysiadau cynaliadwy sydd wedi’u llywio’n foesegol i heriau mawr cymdeithas.

Achrediadau

Cardiff Business School is accredited by AACSB international - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Young man sat in thought
“Yn rhan o’r modiwl Ochr Isaf Globaleiddio, rydym wedi creu ffilmiau byr yn amlygu materion bywyd go iawn sy’n deillio o globaleiddio anghyfreithlon. Fe wnaeth y grŵp greu rhai darnau anhygoel o waith gyda’i gilydd.”
Conor Slater MSc Rheoli Rhyngwladol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a business, humanities, or social sciences programme, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You will also need to provide a personal statement that:

 • does not exceed 500 words
 • provides 3 reasons why the programme’s aims and objectives fit with your academic background, career aspirations, and personal values.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application, including your personal statement, and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course is taught from September to June and you will study a range of both compulsory core modules and a range of options. Following on from the taught stage you will undertake a project with support from a supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Yn semester yr hydref byddwch yn astudio pum modiwl craidd.

Yn semester y gwanwyn byddwch yn astudio'r modiwl Sgiliau Academaidd a Dulliau Ymchwil craidd sy'n parhau o'r semester blaenorol yn ogystal â chymryd tri modiwl dewisol o'r rhestr modiwlau dewisol.

Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus byddwch yn ymgymryd â'r Prosiect Rheoli Rhyngwladol.

Mae prosiect nodweddiadol yn cynnwys ysgrifennu adolygiad beirniadol o'r llenyddiaeth bresennol sy'n ymdrin â phwnc mewn rheolaeth ryngwladol, nodi ffordd o ymgysylltu â'r llenyddiaeth honno drwy ymchwil a myfyrio beirniadol unigol drwy ffynonellau cynradd a/neu eilaidd a datblygu cyfres o gasgliadau sy'n ymwneud ag ymchwil ddamcaniaethol, cysyniadol ac empirig pellach.

Mae croeso i chi benderfynu a ddylid canolbwyntio mwy ar faterion academaidd, llunio polisïau neu reoli yn amodol ar gymeradwyaeth eich goruchwyliwr a chyfarwyddwr y rhaglen.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, the lecturer will mainly be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic. 

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence;
 • ask the right questions of complex texts;
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically;
 • identify and apply relevant data;
 • develop practical research skills;
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence;
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech;
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases;
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time;
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving;
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate;
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Rheoli Rhyngwladol, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sydd am weithio fel rheolwyr rhyngwladol mewn cwmnïau rhyngwladol, mentrau byd-eang a busnesau bach a chanolig.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes , Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.