Ewch i’r prif gynnwys

Astroffiseg Data-ddwys (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Studying at the Cardiff University School of Physics and Astronomy

Mae’r MSc Astroffiseg Data-ddwys wedi’i ddylunio i roi sgiliau a gwybodaeth sydd angen ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys ymchwil academaidd, yn ogystal â swyddi technegol, datblygu a pheirianneg mewn meysydd gwyddonol perthnasol.

The MSc in Data-Intensive Astrophysics has been designed to provide you with the skills and knowledge needed for a career in a range of areas including academic research as well technical, development and engineering positions in the “in-demand” field of “Big Data” and related scientific fields. By combining data analysis and computational techniques with a core science discipline, the course is intended to satisfy the increasing demand for well-qualified postgraduates who are equipped with the expertise to respond to a range of challenges arising from this exciting field. It has been estimated that “Big Data” has already added thousands of new jobs to the UK economy and this is likely to increase as new approaches to data transform the public, private and academic sectors.

The course is delivered by members of our Data Innovation Research Institute, which was recently established to conduct research into the aspects of managing, analysing and interpreting massive volumes of textual and numerical information.

A key component of the course is a 3 month summer project, which will be based either in our School of Physics and Astronomy, or with one or more of our external partners. The project will focus on the application of modern data science methodologies to a problem in Astrophysics (such as star formation, galaxy formation or gravitational waves), providing the hands-on experience needed to succeed in the dynamic field of Data-Intensive Astrophysics as well as wider aspects of data science.

Nodweddion unigryw

 • Central to the design of the course is the opportunity for you to acquire real research experience in connection with world-leading scientists, greatly enhancing your CV and prospects for employment or further study.
 • As well as providing a solid core in all the necessary elements of Data Science, the programme allows a choice of elective modules and project work that can be tailored to suit whatever specialism you are interested in, whether that be gravitational waves, star or galaxy formation or cosmology.
 • You’ll join a well-established and growing cohort of MSc students and be based in a dedicated teaching facility that encourage a “research group” community atmosphere that has been praised by students and external examiners.  You’ll also have the opportunity to interact with students on related courses such as our MSc Data Science and Analytics.
 • As a successful graduate of this course you will be ideally placed to take advantage of the fast growing employment opportunities being generated in this field.
The Data Intensive Astrophysics MSc was a perfect fit for me and equipped me with all the necessary skills for a career in research. Coming from a Physics BSc, the Masters course was a vital stepping-stone to starting a PhD with strong emphasis on data analysis. The quality of teaching and support here at Cardiff is second to none, and at every opportunity I was encouraged to engage with the research community at the School.
Michael Anderson, MSc Data-Intensive Astrophysics 2017/18

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u hachredu gan y Sefydliad Ffiseg yn cynnwys meysydd arbenigol sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 208 74458
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as physics, astrophysics, a related physical science, mathematics, astronomy, computer science,  engineering or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification. 

For 2:2 holders, the likelihood of being offered a place on the course is highest if your overall marks lie close to the 2:1/:2:2 boundary.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements: 

Two academic references and transcript copies of your previous qualification.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. For 2:2 holders, you may be required to attend a formal interview with the admissions tutor before an offer can be made.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

The MSc Data Intensive Astrophysics is a two-stage (120 credits taught, 60 credits research project) Postgraduate Taught programme delivered over three terms (autumn, spring, and summer) for a total of 180 credits.

Autumn term (60 credits, taught)

You will undertake three core modules (50 credits total) covering core skills and one elective module of 10 credits in an astrophysics specialism of your choice.

Spring term (60 credits, taught)

You will undertake two core modules (40 credits total) covering core skills and two elective modules of 10 credits each covering an astrophysics specialism of your choice.

You must successfully complete the 120 credits of the taught component of the course before you will be permitted to progress to the research project component.

Summer term (60 credits, research project)

The summer term consists of a single 60 credit research project module of 3 months’ duration.  You will be required to produce a research dissertation and present your research to the School in order to complete this module.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

You will have two weeks at the beginning of the autumn term to attend any courses you are interested in so that you can finalise your choice for that term.  You will need to make your final selections for the spring term before the Christmas recess.  You will be supported in generating and negotiating a research project proposal during the spring term in order to prepare for your summer research project.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a combination of lectures, tutorials, seminars and practical computer sessions.

Lectures can take a variety of forms depending on the subject material being taught.  Generally, lectures are used to convey concepts, contextualise research activities in the School and to demonstrate key theoretical, conceptual and mathematical methods.  Lectures will always be kept up-to-date, with the specialist modules providing access to cutting-edge concepts and methods.

In tutorials and seminars you’ll have the opportunity to discuss and reflect upon particular physical, mathematical, coding / practical or specialist concepts, to consolidate and get feedback on your individual learning and to develop skills in oral presentation. Communication skills are developed in tutorials, where you will make individual contributions to group study, for example by summarising and critiquing a recent research article for the group

You will practise and develop critique, reflective, analytical and presentational skills by participating in diverse learning activities such as research group meetings, School seminar discussions and in open group discussions.  At all times you will be encouraged to reflect on what you have learned and how it can be combined with other techniques and concepts to tackle novel problems.

In the practical computing sessions you will put the breadth of your knowledge and skills to use, whether that be using your coding skills to automate a laboratory experiment, designing components for a large piece of equipment or troubleshooting research hardware.  The emphasis on the MSc Data Intensive Astrophysics is on those particular skills which will be of use in a research environment and hence highly sought-after by employers.

Sut y caf fy asesu?

Our modules typically involve a blend of formative and summative assessments and feedback from teaching staff to students related to these.

Summative Assessment and Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module or Programme and will enable you to identify any action required in order to improve.  All feedback will directly link to the Module grading / assessment criteria.

The exact approach used varies from module to module, but summative assessment typically involves coursework (often in the form of problem sets, programming exercises, mini-projects) and/or an unseen examination. The core modules for the MSc Data-Intensive Astrophysics are mostly assessed continuously and the optional modules typically involve 80% unseen examination and 20% coursework.

Formative Assessment and Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

•           Identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;

•            Help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

The formative feedback we give may be in written form (perhaps referring to model solutions of, usually, weekly problem sets) or in oral form during small-group tutorial sessions.

Sut y caf fy nghefnogi?

Our MSc Coordinators will act as your personal tutors.  They will help you reflect on your performance on the course and advise you on research and study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties.  Since the MSc Coordinators’ office is located within the MSc Teaching Facilities, any issues can be raised (and solved) very quickly.

Our MSc students are invited to all postgraduate events including the Postgraduate Lecture Series and Postgraduate Research Conference.  At these events you can meet and talk with PhD students, researchers and attend key lectures covering the School’s research activities, best practice and safety.

The School pf Physics & Astronomy has a dedicated Student Services Administrator for Postgraduate Studies and Disabilities Contact.  This member of staff should be your first point of contact for any Disability or Extenuating Circumstances issues.  All queries will be treated in the strictest confidence and dealt with promptly.

The School also has a dedicated Education Support Officer who will be able to deal with all manner of issues including timetabling, University administration, module selection and the booking of University rooms for student-lead events / study sessions.

All of our module make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including recordings of lectures (where available), links to related materials, lecture slides, assessment scripts, model solutions and examples of student work from previous years.

When you undertake the summer research project you will be assigned a primary and secondary academic supervisor whose responsibility it will be to keep you properly advised and supported throughout your research project.  They will be your first point of contact during the research project and it is usual that your primary supervisor is the lead researcher in the group / sub-group that you join.

If you undertake your research project with one of our external partners (either in industry or a research institution) then one of your supervisors may be external to the University but your primary supervisor will always be a member of the academic staff of Cardiff University.

Research project students are assigned a research project mentor, who will typically be one of the MSc Coordinators.  You will meet at least twice with your research project mentor, who will be completely impartial and able to provide advice and (if necessary) affect any urgent changes or solve problems you might be experiencing.  Altogether, you will have a minimum of three (academic projects) or four (industrial projects) members of staff supporting you throughout your research project.

The course is designed to foster a strong community spirit within the MSc cohort.  You will work together in pairs, in groups and as a cohort.  There will be weekly group meetings at which you will report progress, discuss problems and suggest solutions.  This strong peer-support and peer-learning/teaching has proven extremely powerful, with students and External Examiners alike noting the strong positive effect it has in enhancing MSc students’ learning.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

On completing the Programme you will be able to demonstrate:

 • A sophisticated level of knowledge and understanding of the current state-of-the-art in the field of data-intensive astrophysics;
 • A sophisticated level of the core knowledge applicable to the practice of data-intensive astrophysics, including an up-to-date acquaintance with the academic literature, high-performance computing techniques, the important aspects of informatics and data analysis and wider issues connected with data conservation etc.
 • Knowledge and understanding of the most effective software packages, programming languages and mathematical techniques central to tackling research problems in the field of data-intensive astrophysics.

Intellectual Skills:

On completing the Programme you will be able to demonstrate:

 • A sophisticated theoretical and computational, mathematical and data-analytic skillset and the ability to adapt these skills to novel applications;
 • A sophisticated specialist skillset derived from the elective modules and the ability to adapt these skills to novel applications;
 • The ability to critically analyse, critique, curate and synthesise state-of-the-art academic literature and the most up-to-date techniques.

Professional Practical Skills:

On completing the Programme you will be able to:

 • Efficiently and effectively integrate into a research group environment, including concisely reporting progress, negotiating activities and timescales, supporting colleagues and working in a team;
 • Plan, propose and execute a sophisticated research project with realistic goals, deliverables and contingency plans;
 •  Demonstrate a solid, research-grade level of knowledge across the core elements of data science.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Effective communication skills, including literature reviews, literature critiques, academic article writing, long report writing and formal scientific presentations;
 • Effective and efficient group and team working skills, including negotiation, compromise, contingency planning, time management and record-keeping;
 • Engagement, liaison and collaboration with expert research scientists and the ability to transfer concepts, methodologies and modes of presentation between both environments.
 • An extensive working knowledge and experience of state-of-the-art programming language (i.e. Python).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Costau ychwanegol

If you are required to travel to/from a partner institute during a summer research project, then you will be responsible for meeting these costs if the travel is local. If long-distance journeys or long-term visits are required then a student mobility bursary will be made available to help meet these costs.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

What you should provide:

 • The University will provide everything necessary to undertake the degree scheme, but it is strongly recommended that you should bring a relatively modern laptop computer in order to be able to tackle the coding, literature review and dissertation writing activities while away from the University facilities.

What the University will provide:

 • A dedicated MSc Teaching facility with sufficient PCs, laboratory equipment and core textbooks for the entire cohort’s activities during the core modules;
 • Access to the Trevithick and other University libraries where textbooks and recommended reading for the core and elective modules;

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Typically, an MSc degree in Data-Intensive Astrophysics will open up opportunities in the following areas:

 • Theoretical, experimental and computational doctoral research in astrophysics;
 • Numerate, technical, research, development and engineering positions in related scientific fields;
 • Physics, mathematics and general science education.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Ffiseg, Seryddiaeth, Astroffiseg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.