Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video containing details on MSc Spatial Planning and Development. School of Geography and Planning.

The MSc Spatial Planning and Development aims to put you on the road to being a good planner.

Our MSc in Spatial Planning and Development (accredited by the RTPI and RICS) is the ideal starting point for your career as a planner or surveyor and will develop and strengthen your core planning and development skills, relevant and applicable to a range of spatial scales. It will provide you with the theoretical knowledge, critical insight and practical abilities to achieve your ambitions and positively contribute to the practices and policies of planning and development, in the UK and beyond.

Planning and development is often undertaken in diverse, and sometimes unequal or unjust societies and can be the subject of debate and struggle. This is why, while acquiring the specialist skills you will need to succeed, we’ll also help you nurture your professional judgement and be sensitive to wider ethical, political and environmental challenges. We'll empower you to question the status quo and challenge your own thinking to form and articulate independent conclusions.

Our focus is on planning and development in advanced market economies, especially the UK and Europe, but the programme’s exploration of planning and development is comparative, and the skills taught are applicable in many planning contexts.

Nodweddion unigryw

 • The skills and knowledge acquired through this course are of direct relevance to planning roles in public, private and voluntary sectors.
 • You will have the opportunity to work on projects for 'real life' clients.
 • This course is a combined planning course and is itself fully recognised by the Royal Town Planning Institute (RTPI). The course provides the full RTPI educational requirement, so that successful completion of the MSc with the necessary RTPI practice requirements allows direct membership entry to the Institute.
 • It is also accredited by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), allowing completion of the educational requirement for RICS membership.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Applicants should normally hold a minimum 2:2 degree in an appropriate subject. This MSc is suitable for graduates in most subjects and is a particularly popular choice for graduates in Economics, Geography, Architecture, Sociology, Engineering, Politics and History.

Applications from mature students with a relevant professional background are also welcome. The course is specifically aimed at those wishing to gain a professional qualification in planning.

If English is not your first language a minimum standard in English language of IELTS 6.5(to include 5.5 in each sub-score) or equivalent will be required. Pre-course English Language tuition is available.

If your offer to study at Cardiff University is conditional on IELTS, we recommend that you take the ‘IELTS for UKVI’ test at an approved centre. This will give you greater flexibility regarding how to meet the English Language conditions of your offer. Please note that ‘IELTS for UKVI’ is the only test outside the UK that can be accepted for entry to Pre-sessional English Language programmes.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Spatial Planning and Development is a two year part-time programme.

It is divided into two parts:

 • Part one comprises a teaching programme of compulsory and optional modules over four semesters.

 • Part two comprises an individual dissertation. You will select your topic in consultation with members of staff. The topic must be planning related. If you are a student from a country outside the UK, the dissertation may focus on a planning issue in your country of origin. An important aspect of the dissertation process is student reflection on what is involved in researching a planning topic.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

You will undertake your dissertation in the second year of your studies.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy asesu?

The assessment methods used are: essays, reports, project work, posters, reflective journals and verbal presentations.

Essays and reports will be used particularly to test your core knowledge and powers of analysis. They will allow you to employ knowledge generated during the modules in pieces of policy evaluation or sustainable development in action.

Project work and reflective journals will be especially important in testing subject skills in planning.

Seminar presentations, debates and posters will encourage you both to develop and clarify your understanding of core knowledge (in order to defend a debating a position) and give you an opportunity to enhance your communication skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

 • Access to a dedicated 40 PC laboratory with high quality peripherals including; network account laser printing, large format colour printing, A4 colour printing.

 • GIS facilities/workstation/access to Edina digimap digital mapping facility.

 • Dedicated computer technician.

 • An additional  30 PC open-access laboratory in the Glamorgan Building.

 • An excellent Planning library containing around 12,000 books, 280 journal titles and substantial annual stock expenditure.

 • Access to online international databases/computerised library facilities.

 • A detailed and comprehensive personal tutor scheme with progress reviewed in regular meetings with your personal tutor.

 • Written feedback on assessments.

 • English language support if English is not your first language.

 • Access to Dyslexia resource facilities.

 • Support if you are working/assessed through the medium of Welsh.

 • Professional skills delivery during the induction week to provide you with training on computer use, presentation skills etc.

 • Use of Blackboard in all modules  to provide module information and learning resources. 

Feedback

You will have the chance to regularly review your progress with your personal tutor. You will also be given written feedback on all assessments.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop a range of professional and transferable skills including:

 • Analytical skills, including research skills
 • Communication skills, especially report writing and presentations
 • Time management
 • ICT skills
 • Team working
 • Using the planning policy process
 • Planning law (introductory)
 • Site planning
 • Development appraisal in relation to planning

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Ffioedd DysguBlaendal
££

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Ffioedd DysguBlaendal
££

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A number of field study visits may be arranged during the course. We partly subsidise these trips but you should allow for travelling and subsistence expenses.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates of this course do extremely well in getting the jobs they want and the input of people from practice into the degree keeps it relevant. You also benefit from making great contacts.

Principal graduate employment destinations are UK and EU town and regional planning organisations, including local and regional authorities, national government agencies, private planning consultancy firms and voluntary organisations. We also have students employed in North America and Australia.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Pilot Scheme

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Gwaith maes

A number of field study visits may be arranged during the course. We partly subsidise these trips but you should allow for travelling and subsistence expenses.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning, Politics