Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Heriwch eich hun ar y rhaglen hon sy’n canolbwyntio ar ymarfer a datblygwch yr hyder, y wybodaeth a’r sgiliau i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyllid.

Mae arloesedd technolegol wedi ychwanegu haen arall o gymhlethdod i farchnad arian fyd-eang sy’n tyfu. Mae’r datblygiadau arloesol hyn wedi arwain at ffyrdd newydd o gynhyrchu cyfoeth. Mae hyn yn golygu fod galw mawr am raddedigion sydd â’r awydd i wneud pethau yn wahanol.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Cyllid yn ymateb i dueddiadau cyfredol. Byddwn yn eich helpu i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes cyllid neu’n fyfyriwr ôl-raddedig sy’n barod i wynebu PhD gydag arbenigedd uwch o ran gwneud penderfyniadau a datrys problemau i reoli a dehongli data ariannol, adnabod cyfleoedd masnachu moesegol a mesur a rheoli risg.

Bydd ein harbenigwyr yn eich paratoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa byd-eang ar y farchnad stoc, ym maes bancio buddsoddiadau, rheoli cronfa neu ym maes ymgynghori a rheoleiddio. Byddant yn defnyddio ymchwil sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol i ddangos sut y gellir cymhwyso technegau ystadegol ac econometrig i ddata ariannol enghreifftiol.

Gyda defnydd helaeth o’n hystafell masnach arbennig, byddwch yn ymgymryd â rhaglen hyfforddi drylwyr wrth i chi ddysgu sut i weithredu rhai o’r cronfeydd data ariannol blaenllaw a datblygu eich personoliaeth masnach eich hun.

Nodweddion unigryw

 • You will be part of a community which is committed to delivering social improvement alongside economic development in the world’s first Public Value Business School.
 • You will study at a Business School ranked 1st in the UK for research environment and 6th for research excellence (REF 2014).
 • You will be a student of the only business school in Wales accredited by AACSB international (and one of only 5% worldwide).
 • Our facilities include a fully functioning trading room giving you access to the latest market data.

Achrediadau

Portrait of young man smiling
“Roedd modiwlau’r MSc Cyllid yn apelio ataf, gan daro’r cydbwysedd cywir rhwng pynciau empirig a damcaniaethol. Roeddwn i hefyd yn mwynhau’r ffocws ar fasnachu a’r marchnadoedd arian; mae awyrgylch yr ystafell fasnachu yn rhyfeddol, ac yn adlewyrchu’n gywir y teimlad rydych chi’n ei gael ar lawr masnachu go iawn.”
Abdulrahman Alfarhoud MSc Cyllid

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Applicants are expected to have a minimum of a 2:1 (GPA 3.0/4.0) at undergraduate level in finance or a related degree, from a recognised institution, which includes the following modules all passed with at least 60%: one quantitative module and three analytical finance modules.

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum IELTS score of 6.5 overall with a minimum of 6.0 in each sub scores (or an equivalent English language qualification).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The first semester provides you with a sound theoretical foundation in finance as well as the quantitative and research skills required for a successful career in finance.

The second semester builds heavily on the knowledge and skills acquired during the first semester. In particular, the second semester enables you to either acquire advanced knowledge of both corporate finance and financial derivatives or to specialise in another area of finance. The second semester is organised in such a way to combine flexibility (via the optional modules) with rigour (via the core modules).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

In the first semester you will take four core modules.

In semester two, you will take two further core modules along with two optional modules. The optional modules provide progression from those delivered in the first semester and demonstrate the increasing demands placed on you.

Upon successful completion of the taught stage you will progress to the dissertation.

The dissertation is designed to enable you to apply the knowledge, understanding and skills learnt in the taught modules to individual independent research under academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationBST25960 credydau
Finance and InvestmentBST15615 credydau
Quantitative MethodsBST16415 credydau
Research Topics in FinanceBST25215 credydau
Empirical FinanceBST26415 credydau
Market Structure and Trading SystemsBST99815 credydau
Research Methods in FinanceBST99915 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Financial DerivativesBST25415 credydau
International BankingBST26315 credydau
Behavioural Finance and FintechBST26915 credydau
International FinanceBST27315 credydau
Mathematical FinanceBST27515 credydau
Marketing of Financial ServicesBST27615 credydau
Investment and Electronic TradingBST27715 credydau
Corporate FinanceBST99715 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, the lecturer will mainly be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence
 • Ask the right questions of complex texts
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • Identify and apply relevant data
 • Develop practical research skills
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • Sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • Use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2021/22 ar gael eto

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Cyllid, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Graduates from the MSc in Finance attract job offers from a range of financial institutions including investment banks, hedge funds and stock exchanges.

Some of our graduates will also find roles within organisations and corporations with a strong interest in finance. These include consultancies, national and international regulators, and the finance divisions of multinational companies.

Young man delivering presentation in lecture theatre
“Hoffwn i ddilyn gyrfa ym maes ymchwil a chyfrannu at y feddylfryd academaidd diweddaraf ym maes cyllid. Rydw i wedi dysgu am ddulliau meintiol a chyllid empirig a mathemategol sydd yn adnoddau hanfodol ar gyfer unrhyw ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym maes cyllid.”
Shihao Pei MSc Cyllid

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Pilot Scheme

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifeg , Busnes, Economeg