Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg gyda Lleoliad (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae rhaglen 'â lleoliad' yn gyfle i ymgymryd â phrofiad 7-10 mis fel gweithiwr proffesiynol TG ar gyfer myfyrwyr sy'n llwyddo i ddod o hyd i leoliad addas.

This MSc Computing offers students from diverse career and subject areas a balance of software engineering skills and technical abilities required for a career in Software Development.

Through this two-year programme you will get a first-hand understanding of the vital problem-solving role of software, the interdisciplinary opportunities available, and what computational systems can achieve.

Through a gentle introduction and intensive support, you will be introduced to programming skills using important languages such as Java and Python. Emphasis is placed on handling data and you will develop essential skills in SQL (Structured Query Language) for advanced database functionality using industry standard products such as Oracle™.

A choice of taught optional modules allows you to further develop skills in areas of your choice.

Students may choose to apply for a paid 7-12 month professional work placement to be undertaken on completion of Spring semester and before completing the MSc course with a 60-credit dissertation. This provides valuable work experience to develop your IT Professional skills.

Graduates from these programmes will be ideally placed for employment in the computing industry or for careers requiring a combination of their graduate discipline with computing expertise.

Nodweddion unigryw

 • A conversion course that is accredited by BCS, the Chartered Institute for IT.
 • The opportunity to complement your existing discipline with Computing.
 • Tailor the course to your interests through a range of advanced option modules.
 • Flexible choice of project topic, for example: associated with the research activity of the School; fulfilling a business need; reflecting your own interest.
 • Complete a 7-12 month experience as an IT Professional for students who find a suitable placement.
 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a subject other than computing, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification in a subject other than computing
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. 

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements: 

You may choose to supplement your application with:

 • a detailed CV
 • or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will undertake a placement following the taught stage of the course and prior to undertaking your individual project and dissertation. Most students start their placement in the summer of Year 1.

This is a full-time course undertaken over two calendar years. It is also available as a full-time course over one year or a part-time course over three years, both without placement.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computing DissertationCMT40360 credydau
PlacementCMT305120 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard and received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Computing and the MSc in Computing with Placement. Students will attend lectures, participate in seminars, workshops and tutorials, and carry out practical and laboratory work.

Students obtain support materials either via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs specially developed for selected modules.

You will also undertake a project and independent study to enable you to complete a dissertation. Dissertation topics may be suggested by you or chosen from a list of options proposed by academic staff reflecting their current interest.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the programmes are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as written reports, extended essays, practical assignments and oral presentations.

The placement is assessed through a reflective report that demonstrates that the student has developed skills as an IT Professional.

The individual project and dissertation will enable you to demonstrate your ability to build upon and exploit knowledge and skills gained to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning.

Sut y caf fy nghefnogi?

As a School, we pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

All students are allocated a personal tutor who will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your Personal Development Planning. You will see your Personal Tutor at least once each semester.

Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise.

The School has a formal student-staff panel to discuss topics or issues of mutual interest, in addition we schedule fortnightly informal gatherings over coffee for all students and staff associated with MSc Programmes.

Students are responsible for obtaining their placement. The School actively assists students on “with Placement” courses in finding a suitable placement.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as being able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in computing.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving computing problems using appropriate technologies.
 • Demonstrate software design and programming skills.
 • Design, using appropriate tools, a simple information system or selected part of a larger system.
 • Creatively apply computing knowledge and techniques to the solution of computing problems.
 • You will also develop a number of valuable research skills through completion of the dissertation.

Furthermore, graduates will be expected to demonstrate:

 • A systematic understanding of general computing concepts, both theoretical and practical.
 • An understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage computer based systems.
 • An understanding of the principles and characteristics of computer and communications hardware and software and of how these support the development of computer systems.
 • A critical awareness of current trends in selected research areas of computing, and discuss their contribution to developing computer based systems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Recent graduates have gained employment in roles such as software developers, systems analysts, business analysts, IT consultants, and support engineers.

MSc Computing graduates are employed by organisations of all sizes locally, nationally, and internationally. For example, recent graduates have taken up positions with local NHS Trusts, Logica, Sun Microsystems, BT, and the National Library of Medicine in the USA, as well as undertaking further doctoral study.

Lleoliadau

Students may apply for a paid 7-12 month professional work placement to be undertaken on completion of Spring semester.

Whilst you are responsible for finding your own placements, the School will give advice on applying for placements, keep you informed of a variety of opportunities, and ensure that you receive support and guidance throughout the whole process.

Students undertaking a placement will be expected to comply with the standard requirements of their placement provider and adhere to the Cardiff University policy on Dignity at Work and Study.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Computer science