Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Student assisting a patient

Cyrsiau trosi ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Dewisiwch gwrs trosi er mwyn cyflymu newid yn eich gyrfa trwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu'ch yrfa bresennol.

Eisteddodd y myfyrwyr mewn cylch, yn astudio ac yn sgwrsio

Astudiaethau ôl-raddedig rhan-amser a addysgir

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan-amser i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, yn ogystal ag opsiynau dysgu o bell a dysgu cyfunol sy'n ddelfrydol os oes angen i chi gydbwyso astudio ag ymrwymiadau proffesiynol, ariannol neu deuluol.

Myfyriwr sy'n edrych ar ddeunyddiau astudio

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.