Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Postgraduate students outside Haydn Ellis building

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Conversion courses

Cyrsiau trosi

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd neu yrfa israddedig, i'ch cefnogi gyda newid gyrfa.

PG students studying in classroom

Astudio'n ôl-raddedig yn rhan-amser

Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig rhan amser ar draws nifer o bynciau a disgyblaethau academaidd.

Hand on a computer mouse

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.