Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Myfyrwyr yn sgwrsio mewn parc

Cyrsiau trosi ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Dewisiwch gwrs trosi er mwyn cyflymu newid yn eich gyrfa trwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu'ch yrfa bresennol.

Eisteddodd y myfyrwyr mewn cylch, yn astudio ac yn sgwrsio

Astudiaethau ôl-raddedig rhan-amser a addysgir

We offer part-time courses for postgraduate taught students, as well as distance learning and blended learning options which are ideal if you need to balance study with professional, financial or family commitments.

Myfyriwr sy'n edrych ar ddeunyddiau astudio

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.