Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Conversion courses

Cyrsiau trosi ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Dewisiwch gwrs trosi er mwyn cyflymu newid yn eich gyrfa trwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu'ch yrfa bresennol.

PG students studying in classroom

Cyrsiau rhan amser a dysgu o bell i ôl-raddedigion

Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig rhan amser yn ogystal â chyrsiau dysgu o bell a dysgu cyfunol sy'n ddelfrydol os ydych angen cydbwyso astudio gydag ymrwymiadau proffesiynol, ariannol neu deuluol.

Hand on a computer mouse

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.