Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Conversion courses

Cyrsiau trosi ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Dewisiwch gwrs trosi er mwyn cyflymu newid yn eich gyrfa trwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu'ch yrfa bresennol.

PG students studying in classroom

Rhaglenni ôl-raddedig rhan-amser a addysgir

Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig rhan amser yn ogystal â chyrsiau dysgu o bell a dysgu cyfunol sy'n ddelfrydol os ydych angen cydbwyso astudio gydag ymrwymiadau proffesiynol, ariannol neu deuluol.

Hand on a computer mouse

Modiwlau unigol

Gallwch ddewis astudio modiwl unigol mewn nifer o feysydd pwnc.