Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Pensaernïol (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r MA blwyddyn-amser llawn hon mewn Dylunio Pensaernïol wedi'i hanelu at fyfyrwyr sy'n chwilio am raglen ôl-raddedig gyfoethog, atyniadol sy'n canolbwyntio ar ddylunio sy'n canolbwyntio ar yr agweddau a'r perthnasoedd lluosog rhwng dylunio ac ymchwil.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o'r ysgolion pensaernïaeth gorau yn y Deyrnas Unedig.

globe

Yn enwog yn rhyngwladol

Dysgu oddi wrth ymarferwyr ac ymchwilwyr o fri rhyngwladol sydd wedi ennill gwobrau ac a arweinir gan ddylunio.

notepad

Yn seiliedig ar ymarfer

Perffaith ar gyfer myfyrwyr sy'n anelu at ddull gweithredol o ddysgu sy'n seiliedig ar ymarfer.

star

Modiwlau dewisol arloesol

Dewiswch o ystod o fodiwlau dewisol i gefnogi'ch dysgu mewn meysydd sydd o ddiddordeb i chi a datblygu sgiliau pwysig mewn ymchwil sy'n seiliedig ar ddylunio.

cursor

Sylw ar wefan y Meistri Pensaernïaeth Orau

Wedi'i gynnwys ar wefan BAM ochr yn ochr â chyrsiau MA rhagorol eraill mewn Dylunio Pensaernïol ledled y byd.

This one year full-time MA in Architectural Design is aimed at students who are looking for a rich, advanced and engaging post-graduate programme which focuses on the multiple facets and relationships between design and research. By pursuing the MA in Architectural Design, the students will get the necessary skills for becoming sophisticated design-research thinkers and practitioners.

It shares many of the design elements of our established MArch (Master of Architecture/ RIBA Part 2 programme, but provides greater flexibility in terms of study choices, allowing you to engage with the interests of our research staff. 

The programme focuses on design-led research techniques and methods to inform your learning process and research explorations. You will develop your existing design skills by focussing on how design thinking might address current global challenges. This approach offers an intense and lively forum for the exploration and discussion of design issues. This is why we place particular emphasis on using design as a means to conduct research. Researching through design is a creative activity that closely integrates the process of designing with the act of researching, so that they can mutually inform each other.  You will explore problems by making and testing design propositions, introducing and developing established knowledge as and when required. Through project work, you will draw on knowledge from many disciplines.

Students will have the options to develop their design thinking in a range of topics related to the School’s diverse topics of research and scholarship.

You will work in small groups called ‘Design Units’ under the guidance of a Unit Leader, who will be an experienced tutor in research and architectural design. You will also work independently to develop a design-research approach to your studies. This will require you to question and evaluate evidence and think creatively, experimentally and iteratively. Emphasis will be on individual discovery and personal reflection as a learning process. The description of Design Units is provided in the MA AD Handbook

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in architecture, landscape architecture, interior design, urban design
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements 
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide portfolio of academic and/or professional project work. Your portfolio should be a maximum of eight (8) pages and provide evidence of imaginative and conceptual thinking, spatial sensibility, technical resolution, and clear communication of information and ideas.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, including portfolio review, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This programme is available on a one-year full-time basis. You will be based at the Welsh School of Architecture for the duration of the programme. The taught element of this programme is structured around a 60-credit design module where you will use techniques of research through design to explore an issue of interest related to one of the Design Units.  This will normally run between October and April and will conclude with a design Portfolio submission and a final presentation in front of a panel of reviewers. Your work in the design studio is complimented by a 30-credit module aiming for analysing architectural precedent, and a choice of optional study modules.

You will usually start the dissertation element of the programme in May and completed over the summer. The dissertation is the culmination of your design research throughout the programme.  The dissertation usually comprises of a documented design project, accompanied by a 6,000-word critical commentary.  Support for developing the necessary skills of research through design will be provided during the taught elements of the programme.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

During your year on the programme, you will focus on developing a design-research agenda, defining and establishing your own position in architectural design. The topics covered are usually structured around thematic studios, or Design Units led by design tutors who have expertise and interest in specific areas of research and/ or practice. The themes are often related to areas of research expertise within the School and usually in close connection with real stakeholders and real contexts.

You will undertake analysis of architectural precedent within the studio environment and choose 30 credits worth of optional modules, chosen from a list of subjects based on the research interests of the staff in the school. This list is reviewed on an annual basis. You can choose any combination of 10 and 20 credit modules for your option.

For your dissertation you will work independently using the skills that have been developed during the taught programme to develop a critical research argument through design.  This will involve completing a design thesis project. You will be expected to supplement this with a 5,000-6,000-word critical written commentary.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Architectural Design and ResearchART70160 credydau
Analysis of PrecedentART70330 credydau
Design Thesis (Dissertation)ART70460 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Issues in Contemporary ArchitectureAR300310 credydau
Passive DesignART02810 credydau
Passive DesignART02810 credydau
Low Carbon BuildingsART03510 credydau
Climate Comfort and EnergyART04120 credydau
People and BuildingsART10210 credydau
The Conservator's RoleART50120 credydau
Tools of InterpretationART50220 credydau
Design Tools: Methods of RepairART50520 credydau
Architectural Technology 3AART70210 credydau
Computational Form FindingART80220 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Most of your time in the School will be spent in the design studio. Our key pedagogic approach in the design studio is a combination between a varied range of teaching techniques, such as design-research workshops, Unit design seminars and one-to-one tutorials. These are supported by Course and Unit-based lectures and group assignments.

We offer a range of working spaces, workshops and computer aided design facilities to support this. The studio is the location for design teaching, model-making tutorials, workshops and debate. It is also used for exhibitions, reviews and “crits” – reviews at which students display their work for critical discussion and assessment by staff, fellow students and visiting critics.  Working both formally and informally with your fellow students in the studio provides opportunities for valuable peer-review and discussion around your work.

You will be taught both by permanent academic staff and tutors from leading UK practices, providing an exciting mix of design research approaches and experiences. As the leading school of architecture in Wales, we have good links with the Welsh Government, construction industry bodies and professional practice locally, but also we have strong European and international links.

The School encourages effective student-led and independent learning, whether through site analysis, library research or “reflective practice”.

Your studies will also include workshops, lectures and seminars as part of optional modules, and as support for the design module. Teaching also includes the provision of online learning materials, such as briefs, bibliographies, readings and precedents, as appropriate to the module. We aim to make appropriate use of audio-visual support to aid learning and development of subject-specific skills. You will be given access to relevant teaching materials through the University’s virtual learning environment, Learning Central.

The dissertation element of the programme is conducted through the process of design, continuing on from your taught design project completed in the first part of the course. We advise that you continue to meet with your design unit tutor on a weekly basis until June. This is usually followed by a period of reflection and writing (self-directed studies) where you will work independently under the guidance of your Unit tutor and under the supervision of the Programme Leader and other members of the academic staff.

Sut y caf fy asesu?

Design projects and related exercises are assessed continuously, often through pin-up reviews and where feedback is given. At the end of the year, a portfolio of all design-related work is presented for formal examination by panels of reviewers.  The detail information about the modules is provided under the “Structure” section.

Optional modules are usually assessed through written examination and coursework submitted during the semester. Please read the module descriptions for your chosen optional modules to find out more about the ways they are assessed.

The criteria by which assessments are made are contained in the School’s Teaching Handbook, in project and coursework documentation, and explained at introduction to the various modules and design projects.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

Contact time with staff is high and you will receive regular feedback on your progress throughout the course though your weekly tutorials. The Programme Leader is responsible for overseeing student progress. You will also have a personal tutor with whom you can (in confidence) discuss any concerns that may affect your progress.  Regular progress reviews are held throughout the year with the year team, and an open-door policy exists throughout the School.

The School provides opportunities for you to reflect on and define your individual learning needs.  This generally takes the form of a reflective diary that increasingly these take the form of online journals.

The architectural library is located in the same building as the School and provides easy access to resources and support. Electronic course materials are also generally held on the University network.

Modules within the programme make extensive use of the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including recordings of lectures, and links to related materials.

The University also offers a range of services for students to access, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Formative feedback on coursework is usually given using a standard feedback pro-forma and is often also given orally.

You will usually receive your feedback from the Module Leader and the Unit Leaders. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

On completing the programme, you should be able to: 

 • Critically understand how knowledge is advanced through design-led research to produce clear, logically argued and original written and design work relating to architectural culture, theory and design.

Intellectual Skills:

On completing the programme, you should be able to: 

 • Pursue a personal design-research agenda within the context of the School’s research portfolio.

Professional Practical Skills:

On completing the programme, you should be able to: 

 • Generate complex design proposals showing understanding of current architectural issues, originality in the application of subject knowledge and, where appropriate, ability to test new hypotheses and speculations.
 • Evaluate materials, processes and techniques that apply to complex architectural designs and building construction, and to integrate these into practicable design proposals.

Transferable/Key Skills:

On completing the programme you should be able to: 

 • Demonstrate problem solving skills, professional judgment, and ability to take the initiative and make appropriate decisions in complex and unpredictable circumstances.
 • Identify individual learning needs and understand the personal responsibility required to prepare for work within the architectural profession.
 • Evaluate and apply a comprehensive range of visual, oral and written media to test, analyse, critically appraise and explain design proposals.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason you will be provided with a small financial allocation as required.  The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You are asked to bring basic drawing equipment. A laptop computer with appropriate software is highly recommended. Much of the software typically used is available through educational agreements at zero or reduced cost.

Any other equipment needed will be provided by the School. You have the opportunity to work within the School’s design studios, have access to a suite of PC computers running the necessary software and use large-format plotters, a digital laser cutter and a well-equipped workshop.

We will provide any equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer with appropriate software (e.g. word processing), USB or a hard drive, general stationary and some basic drawing equipment.

We provide students with student licenses for most of the specialist software we use on the course, however we can currently only guarantee that these work on computers with a Windows operating system.

During the course, you will have access to the specialist Architecture Library, and other University libraries, and study spaces across campus. Within the School, you may work in our design studios, use our computing suites, and use our facilities which include large-format plotters, a digital laser cutter and a well-equipped workshop.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Er y bydd llawer o'n graddedigion yn dewis dilyn gyrfa mewn pensaernïaeth neu broffesiynau amgylchedd adeiledig eraill, mae rhaglen MA AD hefyd yn darparu nifer fawr o sgiliau trosglwyddadwy a fydd o fudd ar draws ystod eang o broffesiynau. Mae'r ffocws ar feddwl ymchwil dylunio beirniadol a dysgu ar sail prosiect yn cael ei groesawu gan gyflogwyr yn yr ystyr ei fod yn darparu sgiliau mewn graddedigion i feddwl yn greadigol, trefn gysyniadol, myfyrio beirniadol ac arweinyddiaeth wrth wneud penderfyniadau mewn amgylcheddau cymhleth.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

During the course we go on a range of study trips in the UK, Europe, or further afield. On these trips we will organise guided visits to urban areas, public spaces and buildings that demonstrate how principles taught in the programme are applied in innovative ways. You will also have the opportunity to meet local stakeholders, architects and built environment professionals who collaborate with the School. In previous years, students have travelled and developed their projects in Barcelona, Palermo, Athens, Venice, Rome and the Ruhr Valley, amongst other places.

 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.