Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Designed for graduates who want to move into computing from another discipline, this one year programme provides you with a broad technical knowledge and a sound business context for managing IT systems.

Designed for graduates who want to move into computing from another discipline, the MSc Computing and IT Management provides you with a broad technical knowledge and a sound business context for managing IT systems.

Through this course you will learn the skills needed to develop business applications through a fundamental understanding of software and web development, e-commerce and database management. You will also gain an understanding of the professional skills required to lead IT managers by working as a part of a team on a business change project.

You will have the option of learning about new and emerging technologies, such as cloud computing, that are radically changing the opportunities and threats for the provision of IT systems. You may also opt for human-centric computing which focuses on defining and delivering effective information systems from a human-centric perspective. You also have the option of learning the knowledge and skills required to create interactive visualisations and explanations of data.

On successful completion of the taught phase you will move to the dissertation phase. This provides the opportunity of developing your research skills and applying technical and management concepts and techniques to solve a complex computing problem.

This one-year course offers a balanced combination of theory and practice, and can serve either as preparation for a career as an IT professional, doctoral research, or as a self-contained advanced qualification in its own right.

Nodweddion unigryw

The distinctive features of this course include:

 • The opportunity to undertake a conversion course in Computing and IT.
 • Designed for those who wish to move into computing and IT management from another discipline.
 • Professionally accredited by the BCS, the Chartered Institute for IT.
 • The opportunity to learn the technical knowledge and skills needed to develop business applications.
 • Working in a team on a business change project to develop IT management skills.
 • The ability to tailor the course to your interests through a range of advanced option modules.
 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Applicants will possess minimum of a 2:2 honours degree or equivalent professional qualification in a subject other than computing.

Non-graduates whose relative lack of formal qualifications is compensated for by their relevant work experience will also be considered.

Applicants whose first language is not English are normally expected to meet the minimum University requirements (e.g. 6.5 IELTS, with at least 5.5 in each area).

Applicants holding international qualifications are welcomed.

Please feel free to supplement your application with a detailed CV or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Courses commence in September each year but applications made directly to the University are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will study core modules to a total of 160 credits, with an optional module worth 20 credits. Students will also undertake an individual project and dissertation.

This is a full-time course undertaken over one calendar year. It is also available as a part-time course over three years, and with placement.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard and received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Computing and IT Management. Students will attend lectures, participate in seminars, workshops and tutorials, and carry out practical and laboratory work.

Students obtain support materials usually via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment).

Students will also undertake a project and independent study to enable them to complete their dissertation. Dissertation topics may be suggested by the student or chosen from a list of options proposed by academic staff reflecting their current interest.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the courses are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as written reports, extended essays, practical assignments and oral presentations.

The individual project and dissertation will enable students to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning. 

Sut y caf fy nghefnogi?

As a School, we pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

All students are allocated a personal tutor who will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your personal development planning. You will see your Personal Tutor at least once each semester.

Our Senior Personal Tutor can also advise and respond to any personal matters as they arise. The School also has a formal student-staff panel to discuss topics or issues of mutual interest.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as being able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in the application of computing.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving computing problems using appropriate technologies.
 • Design, using appropriate tools, a simple information system or selected part of a larger system.
 • Apply technical and management concepts and techniques to the solution of computing problems.
 • Develop valuable research skills through completion of the dissertation.

Furthermore, graduates will be expected to demonstrate:

 • A systematic understanding of general computing concepts, both theoretical and practical.
 • Understanding of the nature of organisations and their use of information for business purposes.
 • Understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage computer based systems for organisations.
 • Understanding of the principles and characteristics of computer and communications hardware and software and of how these support the development of computer systems.
 • Critical awareness of current trends in selected research areas of computing, and discuss their contribution to developing computer based systems.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,700Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£22,950£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Gyrfaoedd graddedigion

Recent graduates from the MSc Computing and IT Management course have gained employment in roles such as systems and business analysts, quality assurance testers, IT consultants and project managers.

Graduates are employed by organisations of all sizes locally, nationally, and internationally.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Computer science, Management