Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

This course, which gives you the opportunity to undertake a year working in industry, will help you gain advanced level knowledge and key skills that will allow you to succeed in the rapidly growing wireless and microwave communication industry. You will also develop technical, intellectual and research skills that will enhance your general engineering competency and employability, providing you with an excellent platform for career development, whether that be within industry or academic research.

This industry-focussed course will give you the opportunity to:

 • Develop your expertise in new and evolving areas of microwave engineering including mobile communications and medical applications of microwaves.
 • Focus on areas including advanced computer aided design (CAD), measurement and characterisation and communication systems engineering.
 • Cover laboratory work and advanced engineering management alongside modules in radio frequency engineering, advanced fabrication and test, advanced communication systems and non-linear RF design and concepts.
 • Gain expertise in the areas of micro and nano-technology and optoelectronics.
 • Enhance your practical and research skills by completing an industrial placement either with an industrial partner or suitable other organisation, which will comprise a significant research element and invaluable experience as an industry professional.

Nodweddion unigryw

This industry-focussed course has a number of special features which include:

 • The opportunity to learn in a research-led teaching institution, taught by staff in one of the highest ranked university units in the 2014 Research Excellence Framework (REF).
 • The opportunity to work in modern facilities commensurate with a top-class research university.
 • The opportunity for students to learn in an environment graded as Silver in the first TEF assessment, meaning that the University “consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education”.
 • The participation of research-active staff in programme design and delivery.
 • MSc teaching complemented by guest lectures given by industrial professionals.
 • An industrial placement which enables the programme to meet the Bologna requirements for a Master’s programme length of 2 years.
 • Specialist academic support from your designated MSc Tutor during your programme.
 • A research group atmosphere where students are able to enhance each other’s learning and become a vital part of our research community.

Upon graduation, you will have the training, advanced level skills and hands-on industrial experience you need to gain employment in this fast-growing field, and will have a distinct edge when applying for PhD studentships or employment in industry.

Achrediadau

The MSc course materials were diverse, covering the basic principles as well as niche topics that are key in industry, and position the postgraduate at an ideal starting level. I consider myself extremely lucky to work with such knowledgeable people who helped fulfil my eagerness to learn.
Dr Zaid Aboush, MSc Wireless and Microwave Communication Engineering

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in communication engineering, communication technology, electrical or electronic engineering, wireless engineering or a similar subject, or an equivalent international degree
 • or relevant industrial experience evidenced by a reference. 

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The course is presented as a two-year full-time Masters level programme, in two stages. In Stage 1, students follow two semesters of taught modules to the value of 120 credits. Stage 2 consists of an industrial placement of 8 months, leading to the submission of a portfolio of work to the value of 120 credits in total (two 60-credit modules).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Cyflwynir y cwrs fel rhaglen lefel Meistr amser llawn dros ddwy flynedd. Ym Mlwyddyn 1 (Cam 1) mae myfyrwyr yn dilyn dau semester o fodiwlau a addysgir sy’n werth 120 o gredydau.

Yn ystod semester y Gwanwyn cewch eich cefnogi i wneud cais am leoliadau, yn ogystal â chynhyrchu a thrafod cynnig prosiect ymchwil er mwyn paratoi ar gyfer eich blwyddyn ar leoliad.

Caniateir i fyfyrwyr sy'n cwblhau 120 o gredydau ar ddiwedd Cam 1 i fynd ymlaen i Gam 2.

Blwyddyn dau

Bydd Blwyddyn 2 yn cynnwys y lleoliad diwydiannol a'r traethawd hir. Mae'r Ysgol Peirianneg yn disgwyl i'r lleoliad bara am tua 8 mis fel arfer. Yn ystod eich lleoliad gwaith bydd eich Goruchwyliwr Prosiect Academaidd yn ymweld â chi o leiaf unwaith, ond ddwywaith yn ddelfrydol, os ydych chi wedi eich lleoli yn y DU. Byddwch yn cyflwyno portffolio a thraethawd ymchwil ar ddiwedd y lleoliad gwaith.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching styles are used to deliver the diverse material forming the curriculum of the programme. You will attend lectures and take part in lab and tutorial based study during the Autumn and Spring semesters of Stage 1. You will also be able to develop ideas for your individual research project.

At the beginning of Stage 2, you will be allocated an Academic Project Supervisor and a Workplace Supervisor. Dissertation topics are normally chosen from a range of project titles proposed by academic staff and negotiated in consultation with industrial partners, usually in areas of current research or industrial interest. You will be encouraged to put forward your own project ideas, in line with the needs of the industrial partner.

Sut y caf fy asesu?

The course is assessed through examinations, written coursework, together with a final individual dissertation, coupled with a portfolio of 60 credits each.

Achievement of learning outcomes in the majority of modules is assessed by a combination of coursework assignments, plus University examinations set in January and May. Your examinations will count for 60–70% of your assessment in Stage 1 of the programme, the remainder being largely project work and elements of coursework.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of your programme, you will be allocated a personal tutor to assist you with both academic progress and pastoral support when required. For the placement year, you will be allocated an Academic Project Supervisor in the relevant field of research.

Learning Central, the Cardiff University virtual learning environment (VLE), will be used extensively to communicate with students, support lectures and provide general programme materials such as reading lists and module descriptions. It may also be used to provide self-testing assessment and give feedback.

Feedback

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Apply the principles of Wireless and Microwave Communication Engineering to the design, implementation and management of systems that are able to collect, manipulate, interpret, synthesise, present and report data.
 • Select and make use of appropriate IT-based system development tool for a given task. Examples of applicable tools include those deployed within current research into microwave and radio frequency systems, electromagnetic applications, communication systems and software engineering.
 • Evaluate how industry relates to and engages with research and development.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Exemplify the stages involved in the realisation of a key wireless microwave communications sub-system - including characterisation and measurement, modelling, computer-aided design, optimisation, fabrication and test.
 • Evaluate the hardware and software infrastructures used in the development of computer networks – in the context of relevant industry standards and the use of current software tools associated with the widening role of internet-based communication.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Undertake detailed device level design and characterisation of communications system components based upon an in-depth understanding of the major issues surrounding architecture and structures.
 • Utilise industry-standard computer-aided design tools and techniques.
 • Function effectively in an industrial research environment, collaborating with colleagues and both giving and receiving relevant training.
 • Reflect on your direct experience of real-world projects working with customers and professional engineers, including exposure to relevant Codes of Practice, and issues relating to ethics, sustainability and health and safety.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Plan, run and report upon a significant research project at the leading edge of your discipline
 • Communicate your own ideas, research findings, underlying principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 • Work effectively in a team and as an individual.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim
Blwyddyn dau £2,040 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000
Blwyddyn dau £4,690 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

During the placement year, students may have to fund travel costs to and from an industrial partner, and should consider costs of accommodation at the partner institution, where this is away from Cardiff – living costs could be higher. Additionally, students may incur costs related to visa applications that are not included in the tuition fees.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd y Brifysgol yn darparu'r holl offer angenrheidiol i ymgymryd â'r rhaglen radd, ond argymhellir yn gryf y dylai fod gan y myfyriwr liniadur cymharol fodern, er mwyn gallu gwneud cynnydd ar weithgareddau pan maent i ffwrdd o gyfleusterau'r Brifysgol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhagolygon gyrfa yn y maes hwn yn ardderchog ar y cyfan. Mae myfyrwyr sy'n graddio yn dilyn llwybrau i ymchwil neu i'r diwydiant.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant, mae llawer o'n graddedigion MSc yn cael cyfleoedd gwaith ardderchog mewn sefydliadau fel Infineon, Huawei, Cambridge Silicon Radio, Keysight ac Ericsson.

O ran ymchwil, mae gan Brifysgol Caerdydd nifer o feysydd ymchwil sy'n ymwneud â thrydan, electroneg a microdon sy'n gofyn am fyfyrwyr PhD, a bydd yr MSc hwn yn rhoi llwyfan ardderchog i chi os hwn yw’r llwybr gyrfa yr ydych yn dewis ei ddilyn.

Lleoliadau

This course includes a Year in Industry placement after the first taught stage of academic study. We will support you in finding a placement that will allow you to experience, at first-hand, a professional working environment. If you are successful in securing a placement, you will be paid a salary and will enhance your employability skills through direct experience of working in industry.  Placements cannot be guaranteed, but If you are not successful in securing a placement, you will have the option of transferring to the two year MSc Wireless and Microwave Communication Engineering with a Research Year or the one year MSc Wireless and Microwave Communication Engineering.

The MSc course materials were diverse, covering the basic principles as well as niche topics that are key in industry, and position the postgraduate at an ideal starting level. One of the niche topics which I was really excited about was the RF and Microwave module. In industry, this topic is usually described as a ‘black magic’ or even an ‘art’ where only a select few with years of experience can get circuits to work. The good thing here is that RF and microwave secrets are uncovered at Cardiff University due to top experts such as professors Adrian Porch, Paul Tasker, Johannes Benedict, and Dr Jonathan Lees who know the topics inside out. I consider myself extremely lucky to work with such knowledgeable people who helped fulfil my eagerness to learn. The Cardiff University MSc degree strengthened my foundation through which I have been able to tap into any topic with confidence and the base skills needed.
Dr Zaid Aboush, MSc Wireless and Microwave Communication Engineering

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.