Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Yn rhan o’r rhaglen un flwyddyn hon yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â datblygiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer a thechnegau masnachol arloesol diweddaraf, a chymryd rhan uniongyrchol yn y diwydiant mewn amgylchedd masnachol dynamig.

The MSc Software Engineering is designed for graduates from diverse backgrounds who have some prior experience of programming to gain the skills, knowledge and hands-on experience to be effective as a commercial software engineer.

On this one-year programme based at the National Software Academy in Newport, students will undertake practical development using current leading edge commercial tools and techniques and be exposed to direct industrial involvement in a dynamic commercial-like environment.

The course covers a wide range of topics that are sought after by employers including programming for web applications using languages such as Python, HTML and Javascript, Databases, DevOps and emerging technologies.  Throughout the degree there is a focus on team working and the techniques of Agile project management.  The programme concludes by working with a real client from industry on an exciting, team-based project that brings together all your knowledge and skills acquired during the degree.

This one year programme welcomes students with a background in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) subjects as well as other disciplines and students are expected to have some basic prior programming knowledge.

After graduating from this programme you will be ideally placed for employment in a career within software engineering or the wider technology industry.

Nodweddion unigryw

 • Directly engage with industry through case studies, team projects, networking events and guest presentations.

 • Gain hands-on development experience using current leading-edge commercial tools and techniques.

 • Develop professional skills that are highly valued by employers when recruiting graduate software engineers, such as team working and project management, through real-world projects.

 • Learn in a vibrant start-up atmosphere at our premises in Newport which are purpose-built to support our collaborative style of teaching.

 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a STEM subject with evidence of programming in degree transcript
 • a 2:2 honours degree in a non-STEM subject with evidence of suitable professional programming experience
 • or an equivalent international degree.

You may be invited for interview if you have gained a 2:2 degree in a non-STEM subject and have evidence of suitable non-professional programming experience.

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:  

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a full-time degree, taught over one year.  The course is delivered exclusively from the National Software Academy premises in Newport, with full facilities and student support provided.  Students are typically provided with a travel bursary to cover the costs of travelling to Newport and the Academy building is located very close to the railway station. 

You will study core taught modules to a total of 120 credits.  Students will also undertake a team project and dissertation (worth 60 credits) if they successfully complete the taught stage.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Fel rheol, bydd sesiynau addysgu a grŵp ffurfiol yn cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod yr wythnos yng Nghasnewydd, gyda thri diwrnod yr wythnos ar ôl ar gyfer gwaith prosiect grŵp, dysgu hunangyfeiriedig a chael gafael ar adnoddau eraill y Brifysgol yn ogystal â gwasanaethau cymorth, clybiau, cymdeithasau ac ati.

Mae myfyrwyr yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yn gweithio ar ddatblygu prosiectau meddalwedd, gan gynnwys ar gyfer cleientiaid go iawn o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.  Mae llawer o'r addysgu, y dysgu a'r asesu yn seiliedig ar gyd-destun y prosiectau hyn.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Agile Software DevelopmentCMT65120 credydau
Web ApplicationsCMT65220 credydau
Programming Principles and PracticeCMT65320 credydau
DevOpsCMT65420 credydau
Manipulating and Exploiting DataCMT65520 credydau
Delivering User ExperienceCMT65620 credydau
Dissertation (Team Project)CMT69060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The National Software Academy, a part of the School of Computer Science & Informatics, has a strong and active industrial focus, which informs and directs all of our teaching.

Key skills are taught through lecturer-led sessions that typically involve a high proportion of hands-on, practical learning, using current commercial tools and techniques.  You will be given a set of concepts and examples, and are then challenged with one or more problems to which you can apply your new skills. 

You will often work in teams to apply your knowledge to achieve solutions to real-world problems in a project-based learning approach.  Ample time for mentoring is provided in the timetable, which complements the expected self-study that is required.

Further learning and support is provided through Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) and students are also encouraged to engage with the local tech community through meetups and other networking events.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the programme are assessed through a range of methods, which typically consist of examinations and coursework, such as written reports, portfolios, timed assessments, extended essays, practical assignments and oral presentations.

The team project and dissertation will enable you to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained to exhibit critical and original thinking based on a period of independent and group study and learning.

Sut y caf fy nghefnogi?

We pride ourselves on offering a comprehensive support structure to ensure a positive student experience. You will be assigned a member of staff to act as your personal tutor, who will serve as a point of contact to advise on both academic and personal matters in an informal and confidential manner.

The style of course delivery and the focus on projects means that you will receive regular support both from academic staff and also from industry professionals.

Although all teaching will take place in Newport, you will be encouraged to base yourself in Cardiff in order to take advantage of everything that Cardiff has to offer, both in terms of the University (Libraries, Halls of Residence, Student Union etc.) and the wider city.

You will also have full access to the 24-hour computing facilities in the School of Computer Science & Informatics.

You will also have access to the full range of services provided by the University’s Student Support Service.

Feedback:

Students have many opportunities for feedback during the contact sessions. You will be involved in giving feedback in activities such as code reviews, retrospectives and self-assessment. Additionally, you will receive feedback from teaching staff, industry professionals and project stakeholders; providing you with experience of the real-life feedback that you may encounter when you find employment.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate a systematic understanding of general software engineering concepts, both theoretical and practical.
 • Demonstrate an understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage software systems.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in Software Engineering (e.g.  legal, ethical professional, social)
 • Critically evaluate the available options to select the most suitable methodology, tools and techniques for use in each stage of software development.
 • Analyse complex problems effectively, identify edge cases, inconsistencies, potential pitfalls, and other issues.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate software design and programming skills.
 • Design, implement, test, debug, and deploy, using appropriate tools a simple, secure, information based application.  
 • Creatively apply software engineering knowledge and techniques to the solution of real world, client problems.
 • Work with a variety of platforms using a range of languages, technologies, and tools.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Work effectively in a team to manage client facing projects using current commercial tools and techniques to understand, specify, plan, schedule and manage a commercial software development project and track the project during its lifecycle.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving Software Engineering problems using appropriate technologies.
 • Use research methods to further enhance learning, applying this acquired knowledge to given problems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The course is delivered exclusively from the National Software Academy premises in Newport, with full facilities and student support provided.  Students are typically provided with a travel bursary to cover the costs of travelling to Newport.  The premises in Newport are located in very close proximity to Newport railway station.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfarpar penodol angenrheidiol i astudio ar y rhaglen hon.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i gyfarfod â chwmnïau, gweithio gyda’r cwmnïau hynny ac ychwanegu at eich cysylltiadau yn y diwydiant. Mae galw mawr am beirianwyr meddalwedd medrus. Mae hyn yn golygu bod y rhagolygon cyflogaeth ar gyfer graddedigion yn y diwydiant cyfrifiadura a TGCh yn wych. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn agor drysau i yrfaoedd mewn llawer o sectorau.

Dengys ystadegau diweddar fod mwyafrif llethol ein graddedigion yn dilyn eu llwybr gyrfa dewisol ac yn cyflawni swyddi fel Peiriannydd Meddalwedd, Datblygwr y We, Rhaglennydd Cyfrifiadurol, Datblygwr Meddalwedd Cyswllt, Dadansoddwr Busnes a Swyddog Datblygu Systemau. Maent yn mynd ymlaen i weithio i gwmnïau gan gynnwys Airbus Group, Amazon, BBC, BT, Capgemini, Confused.com, GCHQ, IBM, Grŵp Bancio Lloyds, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Morgan Stanley, Sky, Heddlu De Cymru a Thomson Reuters. Mae eraill wedi dewis astudio ymhellach neu ymchwilio ym Mhrifysgol Caerdydd neu mewn prifysgolion blaenllaw eraill.

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y brifysgol i fyfyrwyr, mae gan yr Ysgol Swyddog Gyrfaoedd a Swyddog Lleoliadau neilltuedig.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.