Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Cymdeithasol (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Does dim modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

deadline-date

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 15 Ionawr.

conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

building

Practical placement

Students undertake three assessed practice placements in a range of settings.

globe

Internationally engaged

Benefit from opportunities for international study visits.

people

Informed by service users

Delivered in partnership with Local Authorities, people who use services, and carers.

mortarboard

Current practice and research

Teaching staff with practice and research backgrounds.

Mae’r MA Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen amser llawn dros ddwy flynedd a fydd yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i gael cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol. Byddwch yn elwa ar gymorth tiwtora cryf, addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, a mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd lleoliadau mewn meysydd arbenigol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu cael y teitl Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig.

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â phrofiad ymarferol ac ymchwil mewn ystod eang o feysydd a byddwch yn ymgymryd â thri lleoliad trwy gydol y rhaglen, gan dreulio cyfanswm o 100 diwrnod ar leoliad bob blwyddyn.

Wedi ei lleoli o fewn amgylchedd ehangach y gwyddorau cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn darparu dull damcaniaethol a beirniadol o gaffael a gwerthfawrogi gwybodaeth am ymarfer gwaith cymdeithasol a’i gyd-destun. Mae egwyddorion hawliau dynol yn rhan greiddiol ohoni.

Achrediadau

Mae gan yr MA Gwaith Cymdeithasol gydbwysedd ardderchog rhwng amser yn yr ystafell ddosbarth ac ar leoliadau. Roedd y cwrs yn fy ysgogi’n deallusol, yn hwyl ac yn rhyngweithiol. Roedd cael y cyfle i gwblhau tri lleoliad gwahanol yn ystod y cwrs yn golygu fy mod i’n gallu profi gwaith cymdeithasol mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol ar draws sectorau gwahanol. Roedd y staff yn gwneud y darlithoedd yn fwy rhyngweithiol na’r arddull traddodiadol, gyda’r cyfle i wneud cyflwyniadau, gweithio mewn grwpiau bach, chwarae rôl a chymryd rhan mewn trafodaethau yn y dosbarth. Mae’r staff y rhaglen yn wych. Mae’n hawdd mynd atynt, maent yn gefnogol ac yn cymryd diddordeb gwirioneddol wrth sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein potensial.
Sophia Grammenos, MA Gwaith Cymdeithasol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

The closing date for applications is 15 January 2021. Applications after the closing date may be considered on a discretionary basis.  

Applications should be made through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) - institute code C15, course code L508. Applications made via Cardiff University’s own admissions system will not be considered.

Essential criteria for this programme includes: 

1.       GCSE Maths grade C/4, or equivalent.

2.       GCSE English or Welsh Language, or equivalent. Applicants who require a Student visa to study in the UK must also present an acceptable English language qualification in order to meet UK Visas and Immigration (UKVI) requirements.

3.       An undergraduate degree at 2:2 (or higher). Please note, candidates without a degree but who have three or more years' relevant experience (preferably within the last five years) and can demonstrate their ability to study at final year undergraduate level (i.e. level 6) may be considered. In these instances, applicants will be asked to undertake a written task to validate their suitability for study at this level. 

4.       Practice experience – you must have minimum of 455 hours of practice experience in a social care setting at the time of application. This is the roughly equivalent of three to four-months full-time work. Relevant experience can come from either voluntary or paid role. In occasional and exceptional circumstances personal experience(s) might also be considered. Experience should preferably be from within the last five years. The experience should enable you to demonstrate an understanding of social work/care in the context of the United Kingdom (UK), and more specifically Wales. 

All experience and qualifications, with the exception of undergraduate degrees, must be held at the time of application. Through your statement you should also identify your self-motivation to study, analytical skills and critical reasoning. In your personal statement, you will need to demonstrate an awareness of Social Care Wales’ Code of Practice for Social Care. Two references (ideally, one academic and one practice related reference) will also be needed (details for these will be requested through the admissions process). 

Eligible applicants will be invited to interview to determine their suitability to undertake social work training. All interviews must be conducted in person (i.e. we are unable to provide interviews via telephone or video due to regulatory requirements). Those successful at interview will be offered a place on the programme. Note: Further information on interviews will be provided to successfully shorltisted applicants in case of continued COVID-19 restrictions.

All offers are subject to the terms of enrolment, which includes: 

 • Provision of any outstanding documentation not previously provided at Stages 1 or 2 of the admissions process (e.g. certificates, references, etc.) 
 • An Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) background check with list checks for both Adults and Children. International applicants this may also be required to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. International applicants may also be asked to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. The cost of any background checks must be met by the applicants/students. 
 • Confirmation of your Fitness-to-Practise (FTP) where appropriate (please see comments under general information for applicants) 
 • Confirmation of your Fitness-to-Study (FTS) from Cardiff University’s Occupational Health (OH) service 
 • Successful registration with Social Care Wales as a Social Work Student 
 • Successful completion of a European Computer Driving Licence (ECDL) by the end of the programme of studies. The cost of any the ECDL must be met by the applicant/student.  
 • Any other outstanding entry requirements and/or wider conditions felt appropriate by the University

Please note, the University reserves the right to request further information regarding any aspect of your application. Incomplete applications, including a failure to provide any additional information requested, may result in your application being rejected.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

All University and agency-based teaching and learning is structured in accordance with the National Occupational Standards for Social Work and the Code of Professional Practice and the requirements of the Social Care Wales. Furthermore the teaching responds to UK subject benchmarks for social work.

The programme will be delivered between early September and late July of each year with one week vacation periods at Christmas and Easter.

All subjects on the MA Social Work are mandatory/core – there is no optional element. Your specialisation at the end of year two is one subject but splits into one of two themes: adults or children and families. 

Your time will be divided between formal study and undertaking practical learning placements.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

This is a two-year full-time programme leading to an MA and a professional qualification in social work.

You will spend 100 days on placements in year one.

Blwyddyn dau

You will spend another 100 days on placements in year two. You will choose a specialist pathway (adults or children and families) and complete a dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is offered in a range of ways: lectures, seminars, group work, self-directed study, role plays and in practice settings.

You will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study. You will receive supervision to help you complete the dissertation, but you will be expected to manage your own time to undertake significant independent study during this phase.

You are expected to adhere to the Cardiff University policy on Dignity at Work and Study and to the Social Care Wales Code of Professional Practice.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is carried out by a variety of methods including essays, class tests, project work, case studies, practice portfolios and reflective accounts.

Agency-based practice learning is examined and a ‘pass recommendation’ by the designated practice assessor is required together with a pass in academic work. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Support materials will be provided via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs specially developed for selected modules.

You will be allocated a personal tutor. Additional support and advice is available where necessary from our Senior Personal Tutor for Postgraduate Taught Students.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The MA in Social Work is a two year full-time programme, leading to a master’s degree and a professional qualification in social work. It will enable you to build upon your existing academic and occupational experience to achieve a professional qualification in social work, with the range of skills that entails. These all meet the National Occupational Standards in Social Work.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£7,700Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£17,450Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Your professional development will be strengthened through strong tutorial support, a research-led teaching environment and access to a range of placement opportunities in specialist fields.

On successful completion of the course you qualify as a social worker and will be able to assume the title of Registered Social Worker. This enables you to become employed in a range of social work settings. We have a high employment rate for our students.

Lleoliadau

Through your studies you will undertake a series of Practice-Based Learning opportunities (PLOs) (timeframes are indicative and may be subject to change):

 • Level 1 - 20-days (Semester 1, Year 1)
 • Level 2 - 80-days (Semester 2, Year 1)
 • Level 3 - 100-days (Semester 2, Year 2)

Practice Learning Opportunities (PLOs) (i.e. placements) are facilitated via our local authority partners, these include: Bridgend; Blaenau Gwent; Caerphilly; Cardiff; Monmouthshire, Newport; Rhondda Cynon Taff; Torfaen; and the Vale of Glamorgan. On occasion, PLOs might be provided by local authorities or social care providers outside of the partnership, this is done at the discretion of the Programme. PLOs can be in both statutory and non-statutory settings (at least one of your PLOs will be in a statutory setting). Applicants/students do not get to choose the local authority they are hosted by, nor are they able to select the PLOs they undertake. Throughout the admissions process, and the programme of studies, information is shared with local authority partners and Social Care Wales (SCW). In some instances, information may also need to be shared with other bodies/organisations in accordance with our legal obligations. 

Roedd yr MA Gwaith Cymdeithasol yn hynod ryngweithiol, ac roeddem yn aml yn trafod perthnasedd theori ac ymchwil i ymarfer. Roedd fy lleoliadau wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer ymarfer megis fy ngallu i fyfyrio, fy neallusrwydd emosiynol, a sgiliau ymarfer megis cyfweliadau ysgogiadol.”
Nathaniel Wilson, MA Gwaith Cymdeithasol

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwaith cymdeithasol, Gwyddorau cymdeithasol