Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Cymdeithasol (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i adeiladu ar eich profiad academaidd a galwedigaethol a sicrhau cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol. Byddwch yn elwa ar gymorth tiwtorial cryf, addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, a mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd lleoliadau mewn meysydd arbenigol.

This is a two-year full-time programme leading to an MA and a professional qualification in social work.

Situated within the broader environment of social sciences, this programme provides a theoretical and critical approach to the acquisition and appreciation of knowledge about social work practice and its context. Principles of human rights are core.

Nodweddion unigryw

 • Our teaching staff have current practice and research backgrounds that keep them up to date with developments in the field.
 • A range of placement opportunities in specialist fields are provided.
 • Bursaries may be available from the Social Care Wales (or other UK equivalent councils).
 • The programme continues to meet the Social Care Wales’ requirements with no conditions according to yearly reviews.
 • There are opportunities to take part in student exchange (ERASMUS) and carry out some study abroad (currently Finland, Lithuania, Austria or Germany).
 • Users of social services are central to the management and delivery of the Programme.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

The closing data for applications is 15 January 2020. Applications after the closing date may be considered on a discretionary basis.  

Applications should be made through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) - institute code C15, course code L508. Applications made via Cardiff University’s own admissions system will not be considered.

Essential criteria for this programme includes: 

1.       Level 2 (or higher) in maths/application of number skills (e.g. GCSE grades A*-C/9-4 or equivalent) 

2.       Level 2 (or higher) in English and/or Welsh language or Communication (e.g. GCSE grades A*-C/9-4 or equivalent). Where relevant, international applicants whose first language is not English are also required to obtain a minimum overall IELTS score of 7.0 with at least 6.5 in all sub-sections. An equivalency in another English Language qualification may be accepted. Applicants who require a Tier 4 visa to study in the UK must present an acceptable English language qualification in order to meet UK Visas and Immigration (UKVI) requirements.

3.       An undergraduate degree at 2:2 (or higher). Please note, candidates without a degree but who have three or more years' relevant experience (preferably within the last five years) and can demonstrate their ability to study at final year undergraduate level (i.e. level 6) may be considered. In these instances, applicants will be asked to undertake a written task to validate their suitability for study at this level. 

4.       Practice experience – you must have minimum of 455 hours of practice experience in a social care setting at the time of application. This is the roughly equivalent of three to four-months full-time work. Relevant experience can come from either voluntary or paid role. In occasional and exceptional circumstances personal experience(s) might also be considered. Experience should preferably be from within the last five years. The experience should enable you to demonstrate an understanding of social work/care in the context of the United Kingdom (UK), and more specifically Wales. 

All experience and qualifications, with the exception of undergraduate degrees, must be held at the time of application. Through your statement you should also identify your self-motivation to study, analytical skills and critical reasoning. In your personal statement, you will need to demonstrate an awareness of Social Care Wales’ Code of Practice for Social Care. Two references (ideally, one academic and one practice related reference) will also be needed (details for these will be requested through the admissions process). 

Eligible applicants will be invited to interview to determine their suitability to undertake social work training. All interviews must be conducted in person (i.e. we are unable to provide interviews via telephone or video due to regulatory requirements). Those successful at interview will be offered a place on the programme.

All offers are subject to the terms of enrolment, which includes: 

 • Provision of any outstanding documentation not previously provided at Stages 1 or 2 of the admissions process (e.g. certificates, references, etc.) 
 • An Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) background check with list checks for both Adults and Children. International applicants this may also be required to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. International applicants may also be asked to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. The cost of any background checks must be met by the applicants/students. 
 • Confirmation of your Fitness-to-Practise (FTP) where appropriate (please see comments under general information for applicants) 
 • Confirmation of your Fitness-to-Study (FTS) from Cardiff University’s Occupational Health (OH) service 
 • Successful registration with Social Care Wales as a Social Work Student 
 • Successful completion of a European Computer Driving Licence (ECDL) by the end of the programme of studies. The cost of any the ECDL must be met by the applicant/student.  
 • Any other outstanding entry requirements and/or wider conditions felt appropriate by the University

Please note, the University reserves the right to request further information regarding any aspect of your application. Incomplete applications, including a failure to provide any additional information requested, may result in your application being rejected.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

All University and agency-based teaching and learning is structured in accordance with the National Occupational Standards for Social Work and the Code of Professional Practice and the requirements of the Social Care Wales. Furthermore the teaching responds to UK subject benchmarks for social work.

The programme will be delivered between early September and late July of each year with one week vacation periods at Christmas and Easter.

All subjects on the MA Social Work are mandatory/core – there is no optional element. Your specialisation at the end of year two is one subject but splits into one of two themes: adults or children and families. 

Your time will be divided between formal study and undertaking practical learning placements.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Blwyddyn un

This is a two-year full-time programme leading to an MA and a professional qualification in social work.

You will spend 100 days on placements in year one.

Blwyddyn dau

You will spend another 100 days on placements in year two. You will choose a specialist pathway (adults or children and families) and complete a dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is offered in a range of ways: lectures, seminars, group work, self-directed study, role plays and in practice settings.

You will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study. You will receive supervision to help you complete the dissertation, but you will be expected to manage your own time to undertake significant independent study during this phase.

You are expected to adhere to the Cardiff University policy on Dignity at Work and Study and to the Social Care Wales Code of Professional Practice.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is carried out by a variety of methods including essays, class tests, project work, case studies, practice portfolios and reflective accounts.

Agency-based practice learning is examined and a ‘pass recommendation’ by the designated practice assessor is required together with a pass in academic work. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Support materials will be provided via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs specially developed for selected modules.

You will be allocated a personal tutor. Additional support and advice is available where necessary from our Senior Personal Tutor for Postgraduate Taught Students.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The MA in Social Work is a two year full-time programme, leading to a master’s degree and a professional qualification in social work. It will enable you to build upon your existing academic and occupational experience to achieve a professional qualification in social work, with the range of skills that entails. These all meet the National Occupational Standards in Social Work.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£7,700Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,450Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Your professional development will be strengthened through strong tutorial support, a research-led teaching environment and access to a range of placement opportunities in specialist fields.

On successful completion of the course you qualify as a social worker and will be able to assume the title of Registered Social Worker. This enables you to become employed in a range of social work settings. We have a high employment rate for our students.

Lleoliadau

Through your studies you will undertake a series of Practice-Based Learning opportunities (PLOs) (timeframes are indicative and may be subject to change):

 • Level 1 - 20-days (Semester 1, Year 1)
 • Level 2 - 80-days (Semester 2, Year 1)
 • Level 3 - 100-days (Semester 2, Year 2)

Practice Learning Opportunities (PLOs) (i.e. placements) are facilitated via our local authority partners, these include: Bridgend; Blaenau Gwent; Caerphilly; Cardiff; Monmouthshire, Newport; Rhondda Cynon Taff; Torfaen; and the Vale of Glamorgan. On occasion, PLOs might be provided by local authorities or social care providers outside of the partnership, this is done at the discretion of the Programme. PLOs can be in both statutory and non-statutory settings (at least one of your PLOs will be in a statutory setting). Applicants/students do not get to choose the local authority they are hosted by, nor are they able to select the PLOs they undertake. Throughout the admissions process, and the programme of studies, information is shared with local authority partners and Social Care Wales (SCW). In some instances, information may also need to be shared with other bodies/organisations in accordance with our legal obligations. 

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwaith cymdeithasol, Gwyddorau cymdeithasol