Ewch i’r prif gynnwys

Diploma Graddedig yn y Gyfraith (Diploma Graddedig)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Os ydych wedi graddio mewn pwnc heblaw'r gyfraith ac yr hoffech newid i yrfa gyfreithiol, bydd y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (DGG) yn berffaith i chi.

book

Cymryd eich cam cyntaf tuag at fod yn gyfreithiwr

Astudiwch fodiwlau academaidd craidd cwrs gradd yn y gyfraith mewn blwyddyn.

mortarboard

Rhinweddau gorau addysg gyfreithiol draddodiadol

Sicrhau cydbwysedd rhwng dysgu egwyddorion cyfreithiol hanfodol a datblygu sgiliau rhesymu a dadansoddi cyfreithwyr.

calendar

Strwythur cwrs sy'n gadael i chi drefnu eich amser astudio

Mae'r amser cyswllt ar ddydd Iau a dydd Gwener (ac eithrio pythefnos cyntaf y tymor). Mae sesiynau tiwtorial yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb a chaiff darlithoedd eu recordio.

academic-school

Ategu eich astudiaethau academaidd

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cynnig amrywiaeth o brosiectau pro bono arloesol sy’n eich galluogi i weithio ar brosiectau ac achosion go iawn, gyda chymorth a dan oruchwyliaeth gweithwyr proffesiynol.

Mae'r DGG yn gwrs trosi ar gyfer myfyrwyr o gefndir nad yw’n ymwneud â’r gyfraith. Byddwch yn dysgu am y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr a byddwch yn astudio modiwlau craidd academaidd y gyfraith mewn blwyddyn yn unig, yn hytrach na'r tair blynedd sydd eu hangen fel arfer ar gyfer gradd yn y gyfraith (LLB). Byddwch yn datblygu sgiliau rhesymu a dadansoddi cyfreithiol, a sut i gyflwyno'ch canfyddiadau'n glir ac yn effeithiol. Mae gennym enw rhagorol am safonau uchel ein haddysgu DGG, a addysgir mewn amgylchedd proffesiynol gan diwtoriaid cyfeillgar, profiadol a chefnogol.

Mae ein cwrs yn fach o'i gymharu â'r darparwyr masnachol mawr. O ganlyniad, byddwch yn dod i adnabod eich tiwtoriaid a'ch cyd-fyfyrwyr yn dda trwy weithio mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Er gwaethaf dwyster unrhyw gwrs DGG, mae ein cwrs ni wedi'i strwythuro fel bod yr holl amser cyswllt addysgu yn digwydd ar ddydd Iau a dydd Gwener, ar wahân i'r pythefnos cyntaf, gan eich galluogi i drefnu eich amser yng ngweddill yr wythnos fel sy'n gweddu orau i chi.

Tra byddwch ar y cwrs, byddwch hefyd yn elwa o gymorth cyflogadwyedd rhagorol gan ein Cynghorydd Gyrfaoedd ymroddedig sy'n trefnu cyfoeth o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau eraill gyda chyflogwyr cyfreithiol.  Os nad ydych eto'n siŵr o'ch cynlluniau gyrfa hirdymor, gallwch fod yn sicr o gael addysg gyffredinol ragorol mewn egwyddorion cyfreithiol a sgiliau rhesymu cyfreithiol cyfreithwyr. 

Fe wnes i wir fwynhau’r ymagwedd strwythuredig at ddysgu. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio dda fel eich bod chi’n adeiladu eich gwybodaeth ym mhob agwedd ar y gyfraith fesul wythnos, gyda seminarau wythnosol i gadarnhau’r dysgu.
Crash Wigley GDL, 2020

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

The usual academic requirement in an Honours degree from a UK university in a non-law subject, Class 2.2 or above. Applicants from overseas or with non-standard qualifications must apply for a Certificate of Academic Standing from the Bar Standards Board (if you are planning on qualifying as a barrister). Subject to those, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the GDL at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications open on October 1st in each application cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July each year, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April, whichever comes first.

Applications received after 30 April will be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB), and the application fee paid. Please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

In term one you will study modules in Contract, Crime and EU Law and also Equity and Trusts Law. In term two you will continue with Contract and will also be studying Land Law, Public Law and Tort. In term two you will also be working independently on an extended essay set in a legal area outside these modules.

Most GDL teaching takes place on two days per week. However, you will also be required to study and pass a short test on the basics of the English and Welsh Legal System (EWLS) within a few weeks of starting any GDL course. 

To help prepare for this, you will be asked to carry out some directed reading before enrolment. Following enrolment there will be intensive teaching sessions designed to ensure that all students, whatever your previous discipline, are able to tackle the EWLS test with confidence. To allow for these and for introductory sessions, you will be required to attend lessons for most of the first two weeks of the course.

During your two contact days you will attend tutorials. During the remainder of the week you will be reading, listening to lectures (these are recorded electronically so that you can listen to them when most convenient) and preparing for tutorials.

All modules within this programme are compulsory. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
English and Welsh Legal SystemCL90000 credydau
Extended EssayCL910010 credydau
Criminal LawCL920020 credydau
Equity and TrustsCL920120 credydau
EU LawCL920220 credydau
Land LawCL920320 credydau
Public LawCL920420 credydau
TortCL920520 credydau
ContractCL930030 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The two contact days each week will usually include two or three tutorial-type sessions each typically lasting two hours. A range of teaching methods will be used in tutorials, including teamwork based exercises. 

Your preparatory work will involve extensive reading, listening to lectures, carrying out legal research and grappling with problems and essay questions or other preparatory exercises. For example, you might be asked to research different points, summarise cases or journal articles on behalf of a whole tutorial group. Although a minority of lectures will be delivered live in a lecture theatre, all will be recorded and made available on the University’s virtual learning environment for students to access off-campus at a convenient time.

Sut y caf fy asesu?

 Closed book (un-annotated statutes only) examinations on each of the seven foundation modules and the English and Welsh Legal System test will assess your knowledge and application of legal principles, your ability to critically evaluate and your awareness of contextual issues. You will sit The English and Welsh Legal System test during the first few weeks of the course. The remaining modules will be assessed in either January or June.

Summative assessment of these outcomes and of the ability to learn independently and transfer skills from one area to another will also be achieved through the extended essay.   

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules within the programme make extensive use of Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and multiple-choice tests. Hard copies of key teaching materials will also be provided. You will be allocated a personal tutor who will not only assist with reflection on performance on the course but will also help with CVs and job applications, in conjunction with a specialist Careers Advisor. A programme of careers lectures and workshops is delivered within the School. Reasonable adjustments will be made as appropriate for students with disabilities.

Feedback:

You will be given at least one marked formative exercise (for example a class test or essay) upon which you will receive individual written feedback, for each module studied. You will also be able to test your own knowledge and understanding through online tests accompanying learning materials. Oral communication skills will be tested by and feedback given on informal presentations in tutorials. You will be given feedback during tutorials on your preparation plus general feedback afterwards.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop your ability to undertake independent learning and also your team-working skills. Communication skills are developed in tutorials, where pre-allocated tasks can include individual contributions to group study, for example by summarising a particular judgment or article for the group. Legal studies in general develop the ability to organise facts and ideas in a systematic way, identifying relevant principles and evaluating these in order to formulate advice for a client or a legal argument as appropriate. Writing legal essays not only develops communication skills but also the ability to argue in an objective, reasoned, professional manner, with due regard to authority and acceptable citation methods.     

 • Outside the curriculum you will have the opportunity  to develop wider “employability” skills through participation in the School’s pro-bono schemes run with lawyers and partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law.         
 • Other activities within the School include mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,950 £500

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You will need to buy one textbook before the start of the course, in order to undertake some pre-reading.  All other textbooks are supplied on the course.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Cymhwyster fel bargyfreithiwr

Mae ein DGG yn cynnwys y pynciau craidd sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i Gwrs Hyfforddi i’r Bar (CHB) yr ydym hefyd yn ei gynnig. Mae rhagor o wybodaeth am gymhwyso fel bargyfreithiwr ar gael ar wefanBwrdd Safonau'r Bar.

Cymhwyster fel cyfreithiwr

Mae’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA), y corff sy’n rheoleiddio’r proffesiwn, yn newid y llwybr cymhwyso presennol.

Cafodd yr Arholiad Cymhwysol Cyfreithwyr (SQE) ei gyflwyno ym mis Medi 2021. Ers hynny, nid yw'n hanfodol bellach i fyfyrwyr feddu ar radd yn y gyfraith neu DGG i ddod yn gyfreithiwr.  Fodd bynnag, bydd y modiwlau sylfaenol a astudir ar y cwrs DGG yn ymdrin â phynciau sy'n cael eu harchwilio fel rhan o'r SQE. Mae'r DGG yn cynnig manteision addysg gyfreithiol gyflawn a chymhwyster sy'n uchel ei barch ac sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr o fewn y proffesiwn cyfreithiol.

I fod yn gymwys pan fyddwch wedi cwblhau eich cwrs DGG, bydd angen i chi ddilyn cwrs paratoi ar gyfer graddedigion DGG a'r gyfraith, gan gwmpasu elfennau proffesiynol ac ymarfer gwybodaeth gyfreithiol a pharatoi ar gyfer yr SQE.  Mae rhai cyrsiau eisoes ar gael gan ddarparwyr, ac mae mwy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd. Ein nod yw cyflwyno cwrs paratoi SQE ym mis Medi 2024.  Mae rhagor o wybodaeth am gymhwyso ar gael ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau cryf gyda chwmnïau a Siambrau lleol a chynhaliwyd digwyddiadau rheolaidd i helpu myfyrwyr rwydweithio ac archwilio opsiynau gyrfa ar gyfer y dyfodol. Roedd fy nhiwtoriaid i gyd yn gyfeillgar ac fe roddon nhw lawer o adborth adeiladol ar fy CV a fy ngheisiadau, yn ogystal â fy helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau. Roedd hyn yn hynod werthfawr mewn cylch o gyfweliadau a cheisiadau a fyddai’n frawychus fel arall. Gan fod llawer o’r tiwtoriaid yn meddu ar brofiad proffesiynol, roedd eu cyngor bob amser yn ymarferol ac agos atoch.
Crash Wigley

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Y gyfraith


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.