Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gradd arloesol yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu ymarferol, ar sail ymchwil, am newyddiaduraeth, gwyddor data, codio cyfrifiaduron a datblygiadau digidol.

star

Industry leading

This innovative programme was the first of its kind in the UK when it was launched with support from industry bodies.

academic-school

Combined expertise

This programme draws upon the distinctive strengths of two of Cardiff University’s leading Schools.

server

Hands-on journalism

The course has a strong focus on the practical application of the skills acquired to practice data-driven investigative journalism.

tick

Broad skillset

Develop knowledge and skills in journalism, data analysis, computer coding and digital development.

MSc Computational and Data Journalism is a cutting-edge programme based at one of the UK’s leading Journalism Schools. It is jointly delivered by the School of Journalism, Media and Culture and the School of Computer Science and Informatics. 

This programme provides the perfect vantage point from which to succeed in digital journalism and allows you to develop skills in both data journalism and newsroom development. No previous knowledge of computing is necessary, and the programme is open to graduates from any discipline. 

It is ideal for recent graduates looking for specialist skills in digital journalism and coding that are proven to be in demand by leading organisations. We also welcome working journalists who want to develop their skills in this growing area of the industry. 

As a hands-on programme, it focuses on the development of knowledge and skills through research-informed practical learning in journalism, data analysis, computer coding and digital development. 

During this one-year, full-time Master's degree, you’ll benefit from a combination of lectures, seminars and workshops to develop your skills in an open, discussion-driven environment. 

You’ll develop a solid foundation in journalism and computing, before specialising in your areas of interest and finally completing a practical and research-based dissertation project using the unique skills that you have acquired. 

This programme is the perfect foundation for a career at the forefront of digital journalism. It has been designed to respond to a shortage in skills reported by employers and built to develop professional writing and editorial skills. In addition, it delivers specialist training to understanding data, coding and web application development. 

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements: 

You will also need to provide: 

 • a personal statement that outlines your reasons for applying, not exceeding 500 words. 
 • a reference from a previous tutor or person in charge of a past professional experience. Work experience within the media or creative industries would be beneficial. This should be signed, dated, and less than six months old at the time you submit your application.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a year-long, full-time course. It is taught through a mix of formal lectures, demonstrations, and practical exercises as well as individual and team projects but always with a focus on applying the skills in the real world.
 
The course is structured in three phases – foundation, application and specialisation, dissertation -  to support you in the development of skills and knowledge in the key aspects of the course.
 
You will initially gain a solid foundation in journalism and computing before specialising in your areas of interest and finally, completing a practical and research-based dissertation project using the unique skills that you have acquired.

Foundation phase

The first semester teaches you the basics of computing: learning how to program in Python, and how to create rich interactive web applications using HTML, CSS and JavaScript. 

Alongside this, modules focusing on Data Journalism and the key issues of reporting ethics and the media introduce the journalistic skills required by the industry. 

The first semester is supported by a series of 'lab' seminars, hosted by the programme leaders, where you will be able to solidify your skills in both computer science and journalism, and experiment on side projects in a safe environment.
 
Application and specialisation phase

The second semester presents a chance for specialisation, with the ability to select optional modules focused on your own specialist interests.

Additionally, a core 'Digital Investigation' module will see you working as a data team to complete a 'real-world' project, either an investigative data journalism piece, a software development project, or a combination of the two

Dissertation phase

Finally, your dissertation will allow you to hone your research and development skills and complete a project that displays your computational and data journalism skills to prospective employers.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computational ThinkingCMT11910 credydau
Fundamentals of ProgrammingCMT12030 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
Digital InvestigationMCT54220 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Dissertation ProjectMCT54360 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human Centric ComputingCMT20620 credydau
Data VisualisationCMT21820 credydau
In the Editor's ChairMCT58820 credydau
Reporting Business, Finance and EconomicsMCT58920 credydau
Citizen Media: Digital StorytellingMCT59020 credydau
Communicating CausesMCT59120 credydau
EMERGING JOURNALISMMCT59220 credydau
Datafied SocietyMCT59320 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of formal lectures, practical exercises, and individual or group projects which replicate an industry environment.

You will benefit from a dedicated programme of seminars to complement your skills and understanding across the two different disciplines and to bring together the issues arising from the existing teaching modules.

You will also attend a cross-computing/journalism set of workshops and seminars, which support early application and development of the skills developed through each of the subject areas.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical class room activities to academic essays and examinations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor in both the School of Journalism, Media and Cultural Studies and the School of Computer Science & Informatics to support you during your studies. They will be available to help and support your academic and pastoral needs, and will be available when needed to discuss progress and provide advice and guidance.
 
You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.
 
You will have regular tutorials with the programme directors as well as the opportunity to meet with module leaders on request.
 
Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and Understanding

On completion of the course, you will be able to:

 • Demonstrate an understanding of the main principles and theories that are applicable to the practices of digital journalism and computer science
 • Show knowledge of contemporary issues and thinking to which data journalists and developers have had to respond over the period of study
 • Identify and utilise the main research methods relevant to addressing the themes and case studies presented in the course
 • Demonstrate advanced knowledge and critical understanding – displaying originality, depth and insight – of an area relevant to the field of Computational Journalism in your final dissertation project

Intellectual Skills

On completion of the course, you will be able to:

 • Identify, synthesise and critically analyse literature which underpins the study of the issues facing data journalism and the interface with computer science
 • Analyse issues and problems arising in data journalism and computer science using appropriate theories, concepts and techniques to arrive at solutions
 • Complete a dissertation project, which combines an understanding of journalism or media issues and applies computer science techniques to deliver an editorial outcome. These include: designing the project, collecting relevant data and information and presenting the material in a logical and coherent manner.

Application of Knowledge and Practical Skills

On completion of the course, you will be able to:

 • Identify, prepare and use relevant information for data journalism employing computer science techniques
 • Utilise data resources (including analytics and databases) in addressing journalistic problems and issues
 • Analyse problems facing different branches of journalism and the interface with computer science and propose solutions: for example the transition of print publications onto digital platforms and growing consumer demand for visualised information
 • Identify, analyse and devise strategic approaches to political, social and ethical issues affecting media performance, such as concerns around data privacy, pluralism and trust

Transferable Skills

On completion of the course, you will be able to:

 • Communicate relevant theories and principles, in writing and orally, in an effective and engaging manner
 • Engage in team working and make a positive contribution to the development of innovative editorial content through the use of data analysis and the application of computer science and digital technology
 • Effectively use a full range of IT resources, including the internet, electronic journals, databases, word processing, spreadsheets and social media platforms
 • Identify the challenges in data science and analysis and the presentation of information for public consumption
 • Identify media industry trends and display awareness of the need for and techniques for achieving innovation in the face of rapid technological and market change

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae galw mawr am y sgiliau a addysgir gan yr MSc hwn gyda chyflogwyr. Mae myfyrwyr o'r cwrs wedi mynd ymlaen i weithio fel newyddiadurwyr data gyda sefydliadau newyddion cenedlaethol. Mae myfyrwyr ar y rhaglen hon hefyd wedi cynnwys newyddiadurwyr sy'n gweithio sydd am arbenigo yn y maes twf pwysig hwn o fewn y cyfryngau.

"Mae'r cwrs newydd mewn newyddiaduraeth gyfrifiadurol yn edrych fel menter wych ac mae'n siŵr y bydd yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach i raddedigion o dechnoleg a fydd yn amhrisiadwy yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae angen cyswllt agos rhwng timau golygyddol a thechnoleg ar sefydliadau'r cyfryngau, a gall y cwrs hwn ganolbwyntio graddedigion ar helpu i bontio'r hyn a all fod yn rhaniad peryglus."
Peter Clifton, Golygydd Gweithredol, MSN UK (Microsoft) sydd bellach yn brif olygydd Cymdeithas y Wasg

"Mae canfod a gwneud y defnydd gorau o ddata i ddarganfod a dweud straeon yn sgil allweddol i unrhyw sefydliad newyddion, ac mae arnom angen pobl sy'n gallu cyfuno sgiliau digidol a data â sylfaen a gallu newyddiadurol, felly mae'r cwrs hwn yn edrych yn addawol iawn."
Steve Herrmann, Golygydd, BBC News

"Os ydych chi'n cyrraedd yr ystafell newyddion gyda sgiliau newyddiaduraeth ar ben ... dealltwriaeth o raglennu a sut i ddefnyddio taenlen – mae hynny'n rhywbeth gwirioneddol werthfawr."
Marianne Bouchart, cyn aelod staff Bloomberg News, bellach yn rhan o'r Rhwydwaith Golygyddion Byd-eang

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Computer science


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.