Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video providing details on the MSc Urban and Regional Development. School of Geography and Planning.

Mae'r MSc hwn yn gyfle i ddeall newid economaidd-gymdeithasol mewn gwahanol drefi, dinasoedd, rhanbarthau a dinas-ranbarthau yn fyd-eang.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi’i hachredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

globe

Cyd-destun byd-eang

Y cyfle i gael dealltwriaeth o newid economaidd-gymdeithasol mewn gwahanol drefi, dinasoedd, rhanbarthau a dinas-ranbarthau yn fyd-eang.

people

Dan arweiniad arbenigwyr

Byddwch yn dysgu gan, ac yn ymgysylltu â, staff sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n gweithio ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth.

star

Gwneud gwahaniaeth

Byddwch yn datblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i helpu i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu dinasoedd a'u poblogaethau.

Our MSc Urban and Regional Development programme (accredited by RICS and partially accredited by the RTPI) is designed for those who want to understand more about urban and regional economic development theory and practice.

The economic development of cities and regions is becoming increasingly important in a global economy characterised by rapid technological change, transforming economies and globalisation. This programme will equip you with the knowledge, skills and critical thinking to meet the challenge of developing competitive, smart, sustainable and inclusive economies.

Our focus is on enabling you to develop your knowledge and understanding about the nature and source of this economic change and recognise its uneven impact on different social groups, communities and countries. Drawing on topical theoretical debates about uneven spatial development and the challenges this presents at particular spatial scales, this programme will provide you with the key skills – data analysis, research and problem-solving – required to shape local and regional development through policy and practice innovation.

We also focus on network and consensus building by looking at structures and frameworks for engaging and working across different industries, sectors and organisations – including public, private, third sector and social enterprises.

You’ll gain the critical skills and robust policy understanding to address the practical challenge of designing strategies which will help cities and regions to become more innovative and resilient places in which to live and work.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as planning, geography, architecture, urban design, environmental design/science, art and design, engineering, or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.  

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a full-time MSc programme, taught over one year and comprised of modules totalling 180 credits.

It is divided into two parts:

 • Part one: a teaching programme of core and optional modules over two semesters.
 • Part two: an individual dissertation on a topic of your choice, selected in consultation with members of staff. Whilst there are few constraints on the choice of topic, it must address at least one of the core course themes of the Urban and Regional Development programme.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An array of teaching and learning styles are used throughout this programme.

You will attend lectures, participate in seminars and discussions, and attend field study visits. Most of the taught modules in the programme are compulsory, though there is some scope for choice in the second semester at Cardiff University.

You should attend all timetabled sessions of the programme – lectures, seminars and presentations – but are also expected to engage in independent study of at least 20 hours per week.

Sut y caf fy asesu?

A variety of summative assessment methods are used. These include formal written examinations, written texts, written assignments of a variety of lengths, projects requiring empirical data, case studies, student-led presentations, reviews of current research, library-based research, negotiated topics and formats.

With the exception of two modules (which use exams), all assessment is now done by coursework. This approach allows you to pursue and develop specific interests and themes across a range of different modules. It also provides further opportunities for you to work independently and demonstrate high-level practical, professional and transferable skills. 

Coursework will generally consist of one piece of work of 4000–5000 words unless otherwise specified. Some coursework assessment will take the form of project-based work where this is appropriate to the skill set and learning outcomes.

The major piece of project work will be the dissertation. This will involve an independent piece of analysis and empirical research. The dissertation will be an integrated part of the scheme with a preparatory module (Research Study Methods) which aims to provide you with the skills and the knowledge necessary to complete the exercise successfully.

You will be expected to complete the dissertation by the end of September of your final year.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the start of the course. You will retain this tutor throughout the two years.

All modules make extensive use of Learning Central, our Virtual Learning Environment, where you will find your course materials.

You will be given the chance to reflect on your abilities and performance through the Personal Development Planning module, available on Learning Central, through the Professional Development module that forms an integral part of the third semester experience, and through personal tutor meetings.

Resources and facilities

 • Access to a dedicated PC laboratory with high quality peripherals including: network account laser printing, large format colour printing, A4 colour printing
 • GIS facilities/workstation/access to Edina digimap digital mapping facility
 • Two dedicated computer technicians
 • A 30-PC open-access laboratory in the Glamorgan Building
 • An excellent library containing more than 12000 specialised books, 280 journal titles and stock expenditure of over £100,000 per year
 • Access to dyslexia resource facilities
 • Support for students working/assessed through the medium of Welsh
 • Professional skills delivery during the induction week to provide students with training on computer use; presentation skills etc.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments. Formative guidance is provided on unassessed exercises, including an oral presentation based on the draft dissertation. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills – discipline-specific as well as more generic employability skills.

As a student on this programme you will:

 • Develop a critical theoretical understanding about processes of socio-economic change in comparative perspective – in towns, cities, regions and city-regions across the world
 • Develop sound data analysis and research skills, in particular in the analysis of uneven development at the regional and more localised community scales
 • Gain practical skills in devising urban and regional development strategies
 • Be able to critically reflect on and engage with the practical and policy challenges of addressing uneven development between places
 • Develop an understanding of the social, economic, political and spatial frameworks which shape urban and regional development policy and practice
 • Develop competence in policy analysis in different institutional settings and spatial scales
 • Hone personal and communication skills in self-management, team-building, analysis, decision-making, report writing and presentation
 • Develop specialist skills and knowledge to an advanced level in particular areas
 • Appreciate and evaluate the interactions between theory, policy and practice and critical self-awareness of your own professional practice.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r cwrs yn cynnig y wybodaeth a'r arbenigedd i'ch galluogi i weithio mewn nifer fawr o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â datblygu trefol a rhanbarthol. Gall y rhain amrywio o ymchwil, datblygu polisi a gweithredu, rolau cynllunio o fewn y sectorau cyhoeddus a phreifat i asiantaethau a busnesau sy'n ymwneud â phrosiectau newydd ac ail-ddatblygu.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.