Ewch i’r prif gynnwys

Canser Bioleg a Therapiwteg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
Students doing a practical experiment in the Pharmacy lab.
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd gan y graddedigion o’r cwrs hwn hyfforddiant eang a thrylwyr yn canolbwyntio ar ganser fydd yn eu gwneud yn ymgeiswyr hygred i ddechrau gyrfa neu symud ymlaen yn eu gyrfa yn y sector iechyd neu sefydliadau ymchwil.

certificate

Developed by leading researchers and clinicians

A course developed in collaboration with researchers, academics and clinicians and delivered by leading academic cancer researchers with key lecturers and study workshops from oncologists and cancer clinicians.

molecule

Broad ranging course

A broad ranging course that covers basic molecular cancer cell biology through to translational research and therapeutics.

rosette

Internationally recognised cancer research groups

Opportunity to undertake a research project in one of the internationally recognised cancer research groups at Cardiff.

people

First rate academic support

Close academic support from an experienced personal tutor.

academic-school

Study at one of the UK’s major teaching and research university

Opportunity to study at one of the UK’s major teaching and research universities.

This one year, full-time MSc course is designed to provide you with advanced knowledge, understanding and skills in the rapidly advancing field of Cancer Biology and Therapeutics.

Our aim is to provide you with a breadth and depth of cancer-focused training that will make you a highly attractive candidate to start or continue a career within the healthcare sector and public/private sector research establishments.

Throughout the course, you’ll gain from advanced teaching in the cellular aspects of cancer biology together with the molecular mechanisms underlying cancer development and progression. Through this programme you’ll also receive in-depth training in cancer therapeutics, encompassing biomarkers and diagnosis, therapeutic targets, drug discovery and clinical trials and chemo/radio therapy. 

The course offers research skills training and a laboratory-based research project that helps you to develop research hypotheses and critically evaluate translational approaches with respect to the development of contemporary cancer therapeutics.

So, whether you’re looking to better prepare yourself for doctoral research or to achieve a self-contained advanced qualification in its own right, this postgraduate programme will give you a balanced combination of theory and practice to suit your needs and set you in excellent stead for your future career.

Profile image of Lauren
“This truly integrated course delves deeper into the science behind cancer and has also given me the opportunity to see the disease and its treatment from the clinical side as well. Whether you’re a Pharmacist or Biomedic or Medic, you’ll find something in this course that you’ll enjoy and can relate to. And, like me, you’ll be in better stead for your future too.”
Lauren, MSc Cancer Biology and Therapeutics Student

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, ac mae gennym enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4080
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as biological sciences, healthcare, chemistry or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.  

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a full-time course over one academic year. You will study 180 credits: 120 of taught material, followed by a 60 credit project.

Academic stages

The full-time MSc lasts for a total of 50 weeks over one academic year and consists of two ‘stages’ – one taught stage and a research project.

Stage 1

This stage consists of two 30-credit modules and three 20-credit modules giving a total of 120 credits at Level 7 in stage 1.

Stage 2

The research project of the programme represents stage 2 and lasts for three months. You will complete a period of laboratory-based research to produce a dissertation worth 60 credits at level 7.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The programme will provide advanced teaching in the cellular aspects of cancer biology together with the molecular mechanisms underlying cancer development and progression. In-depth training will be provided in the area of cancer therapeutics, encompassing biomarkers and diagnosis, therapeutic targets, drug discovery and clinical trials and chemo/radio therapy, in addition to developing the student’s theoretical and practical research skills.

Sut y caf fy asesu?

Assessment for the course will comprise a combination of exams, written essays, posters, laboratory coursework and case studies.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

After fully engaging in this course, you should have developed skills and abilities which you can apply to any professional setting and enhance your future employability.

In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence-based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Once you graduate from this course, you’ll gain a breadth and depth of cancer-focused training that could make you a highly attractive candidate to start or continue a career within the healthcare sector and research establishments.

Potential employment opportunities include studying for a PhD, becoming a medical laboratory science officer or research technician, clinical trials co-ordinator, medical writer or scientific liaison officer.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Medicine, Healthcare sciences, Biomedical sciences, Pharmacology, Pharmacy


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.