Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dewisiwch ddyddiad i ddechrau'r cwrs

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs yn cynnig amrywiaeth o bynciau a dulliau o'r Oesoedd Canol i'r cyfoes gan gynnwys y cyfle i arbenigo mewn maes penodol. Mae'r rhaglen hon yn ymgysylltu’n greadigol â chyd-destunau diwylliannol, damcaniaethol, hanesyddol a gwleidyddol ac yn cyfrannu at yr ymchwil lenyddol ddiweddaraf.

English Literature at Cardiff is taught by staff with an international reputation for innovative and influential research. Our passion for the subject and the strength and range of our scholarship enable us to offer a degree which is:

 • Inclusive. We teach across the whole chronological span of English Literature, from Middle English to literature of the twenty-first century.  We offer modules in a range of critical approaches, from bibliography and textual studies to contemporary women’s writing, and from Barthesian semiotics and postcolonial ways of reading, to theories of gender and queer studies. We are intrigued by the connections between literature and popular culture and literature and theory, and our teaching reflects these interests.
 • Challenging. Staff offer modules on their research areas of expertise. This means that students engage with new, up-to-date ideas that are helping to shape and define the future of the discipline.
 • Diverse. There are no compulsory modules. You have the freedom to use any critical, theoretical perspective to analyse any type of (aesthetic, cultural, historical) material.
 • Engaged. The MA in English Literature is a successful programme of study that has a strong reputation for offering a comprehensive range of modules from all periods and genres that bring the latest developments in literary and critical theory to bear upon the reading of literary and cultural texts.

Nodweddion unigryw

 • A wide-ranging programme of research-led modules taught by specialists in the field
 • A series of dedicated research pathways, including Medieval and Renaissance Studies; Romantic and Victorian Studies; Modern and Contemporary Literature; Gender and Sexuality Studies; Cultural and Critical Theory
 • Access to skills training and various research activities
 • The freedom to assemble a programme of study tailored to personal and professional interests
 • High-level training in the latest research methods, critical theory and scholarly writing and presentation skills in a non-assessed core module
 • Popular two-day residential conference and workshop at Gregynog Hall, where you will present short 15-minute papers in a supportive and lively atmosphere
 • One-day symposium dedicated to increasing your employability skills
 • Opportunities to take part in a series of dynamic research seminar series 
 • Access to specialist library collections

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4722
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

A 1st or upper 2nd class UK honours degree, or equivalent, in a related discipline is usually required. 

Early application is strongly advised, normally well before the end of June. Later applications will be considered, but international students must bear in mind the time needed to obtain a visa.

Typical IELTS offer:

A score of band 7 on IELTS with a minimum of 6.5 in each category is required for non-native English speakers or those who have not had a substantial part of their education taught in the English language.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Our flexible structure allows you to assemble programmes of study tailored to your personal and professional interests. You can opt for the open pathway, or choose one of our specialist pathways: Medieval and Renaissance; Romantic and Victorian Studies; Modern and Contemporary Literature; Gender and Sexuality Studies; Cultural and Critical Theory, which groups together groups of taught modules with related research activities and skills training available in the School.

The degree is structured in two parts. 

Part one

You choose four modules from a range of specialist options. You take two modules per semester.

All teaching is by seminars and workshops structured around student participation, featuring opportunities to present your work. Each module consists of a two-hour seminar per week and is assessed by a 5,000-word essay (or equivalent).

In addition to the taught modules, you attend weekly workshops on research methods and scholarly presentation.

Part Two

You undertake a dissertation of 15,000-20,000 words on a subject of your choice, developed in consultation with a supervisor in the field. You begin to plan and research your dissertation in the second semester for submission in September.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is delivered in seminar groups for all modules. The teaching for each module is text-based and revolves around the exploration of concepts and ideas from a range of literary, historical, and theoretical perspectives within the broad field of English Literature.

The learning activities vary from module to module as appropriate, but will include such as activities as interactive discussions of prepared texts/topics and, in some cases, student-led presentations. 

Encouraged to explore our excellent library resources, you are expected to undertake preparation including wide-ranging reading to enable full participation.  

Sut y caf fy asesu?

Each module on Part One is assessed by a 5,000-word essay or equivalent (which can include up to 10% of the module being assessed by oral presentation).

Part Two is examined by a 15,000-20,000-word dissertation. 

Sut y caf fy nghefnogi?

You are encouraged to discuss your ideas with module tutors both in seminars and on a one-to-one basis in office hours and in consultation with allocated personal tutors.

The second part of the MA is examined by dissertation, for which you receive individual one-to-one supervision after the Easter vacation and up to the end of July, alongside fortnightly dissertation workshops.

Feedback

Discussion of essay plans and dissertation proposals is offered throughout the programme, and written feedback is provided on both formative and summative assessments. 

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and understanding

 • Fundamental grounding in a number of discrete research areas and the critical debate surrounding them
 • Fundamental grounding in research and bibliographic methods
 • Awareness of the historical and cultural contexts of literary texts

Intellectual skills

 • Ability to identify, gather and evaluate a wide range of materials appropriate to the topic
 • Analyse and interpret material drawn from a diversity of sources
 • Demonstrate and exercise independence of thought and ideas
 • Ability to reason in a critically sustained manner
 • Ability to plan and execute an individual research topic

Subject-specific (writing) skills

 • Ability to apply techniques of close analysis to both historical and literary texts
 • Ability to challenge, review or question received ideas about the meanings of historical and/or literary texts
 • Ability to demonstrate a good knowledge of academic systems of the presentation of arguments
 • Ability to sustain a critical argument that engages with the nuances of a literary text
 • Ability to write at a level appropriate to research work
 • Preparation for advanced academic study

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,200Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Gyrfaoedd graddedigion

Postgraduate study is a gateway to many careers within and beyond academia.

Many of our alumni enter (or return to) various professions including academia, primary and secondary education, journalism, publishing, archival and library work, the Civil Service, arts administration and the creative industries.

In addition to taught modules and academic workshops, we also offer dedicated sessions to increase your transferable skills and employability prospects. We also encourage all students on the programme to work closely with the University’s Careers and Employability office. 

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Llenyddiaeth saesneg