Ewch i’r prif gynnwys

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiwch ddyddiad i ddechrau'r cwrs

Pam astudio’r cwrs hwn

Cewch archwilio technegau a chymwysiadau deallusrwydd artiffisial (AI) a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

Learn the ethical and social impacts of AI technologies while developing your critical judgement, intellectual integrity and practical skills on client-facing projects.

This unique course provides specialist knowledge in areas such as automated reasoning, knowledge representation and machine learning. You also have the opportunity to customise your learning experience to suit your interests and career aspirations by choosing from a range of optional modules, professional work placements and projects.

High-performing graduates from this programme will be well-prepared for commencing a research career in AI.

This one-year degree falls under the umbrella of the Data Science Academy (DSA), run by the School of Computer Science and Informatics, in partnership with the School of Mathematics. You will benefit from the shared knowledge and skills of both Schools. However, your degree will still be run by the School of Computer Science & Informatics. 

Nodweddion unigryw

 • Mae'r cwrs hwn yn ymgorffori dysgu'n seiliedig ar brosiectau yn defnyddio setiau data a phroblemau'r byd real.
 • Cewch gyfle i gael profiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol gydag ymarferwyr AI blaenllaw.
 • Caiff rhai o'ch modiwlau eu haddysgu yn ein Hystafelloedd Turing sydd newydd eu hadnewyddu.
 • Byddwch yn cael gliniadur yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn aros gyda chi drwy gydol eich cwrs.
 • Caiff y cwrs ei lywio gan yr ymchwil diweddaraf a'i gyd-gynllunio gan ymchwilwyr AI byd-enwog o'r Maes Blaenoriaeth Gwybodaeth a Rhesymu.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

We welcome applications from computer literate graduates who have a good honours degree, or equivalent professional qualification in a subject such as Computer Science or a related subject.

Applicants will possess a 2:1 honours degree in Computer Science, Computing or a cognate subject. Applicants with a 2:2 honours degree in computer science, computing or a cognate subject may be invited to participate in a telephone or remote interview.

If your first language is not English you must provide evidence of competence in English. Our standard requirement is an overall IELTS score of 6.5 with no area less than 5.5.  The University offers English language courses that can help you achieve this.

Please feel free to supplement your application with a detailed CV or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Programmes start in September each year but applications are considered as they arrive throughout the year.

You apply directly to the University online for a postgraduate taught course

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a two-stage programme taught over one year for a total of 180 credits. The taught stage is 120 credits, followed by a 60-credit research project. All modules in the taught stage are worth 20 credits.

The Master’s stage of your degree will be an individual project (worth 60 credits) which you will write up as a dissertation, after the Diploma stage. This project will be carried out the summer under the supervision of a member of academic staff.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

You will study four 20-credit compulsory modules to a total of 80 credits, and choose a further 40 credits from a list of carefully selected optional modules. This will be followed by a 60-credit dissertation project undertaken in the summer

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCMT40060 credydau
Knowledge RepresentationCMT11720 credydau
Automated ReasoningCMT21520 credydau
Applied Machine LearningCMT30720 credydau
Principles of Machine LearningCMT31120 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc Artificial Intelligence. Modules are delivered through a series of either full- or half-day contact sessions, which include lectures, seminars, workshops, tutorials and laboratory classes.

Most of your taught modules will have further information for you to study and you will be expected to work through this in your own time according to the guidance provided by the lecturer for that module.

You will also undertake a project and independent study to enable you to complete your dissertation. Dissertation topics may be suggested by yourself or chosen from a list of options proposed by academic staff and industrial partners, reflecting their current interests.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the programme are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as:

Written reports; Extended essays; Practical assignments; Oral presentations.

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

The individual project and dissertation enables students to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained in earlier stages of the Programme. Furthermore it provides the opportunity for students to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning.

Sut y caf fy nghefnogi?

We pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

At the start of your course you will be allocated a Personal Tutor who is an academic member of staff in the School and serves as a point of contact to advise on both academic and personal matters in an informal and confidential manner. Your Personal Tutor will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your Personal Development Planning.

Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open-door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the importance of how data is represented for the success of artificial intelligence methods
 • Knowledge of the key concepts and algorithms underlying artificial intelligence methods
 • Understanding of the theoretical properties of different artificial intelligence methods
 • Insight and foresight of how artificial intelligence methods influence the success of a given task

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An ability to implement and evaluate artificial intelligence methods to solve a given task
 • An ability to explain and communicate the basic principles underlying common artificial intelligence methods
 • Critical appraisal of the ethical implications and societal risks associated with the deployment of artificial intelligence methods

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Capacity to formalize real-world problems in relation to chosen artificial intelligence methods
 • Ability to choose an appropriate artificial intelligence method (and data pre-processing strategy if needed) to address the needs of a given application setting
 • Competence in implementing artificial intelligence methods, taking advantage of existing libraries where appropriate

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critical appraisal of your own and other’s work through written and verbal means
 • Clear and efficient communication of complex ideas, principles and theories by oral, written and practical means, to a range of audiences
 • Appreciation of opportunities for career development
 • An ability to undertake independent study and critical reflection

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,700Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£22,950£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Graduates from this programme will be ideally placed to develop careers as data scientists, artificial intelligence engineers, and data engineers.

Lleoliadau

Industrial partners are invited to support the delivery of a variety of modules by providing real data and problems to be addressed as part of coursework examination.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg a gwybodeg