Ewch i’r prif gynnwys

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

Cewch archwilio technegau a chymwysiadau deallusrwydd artiffisial (AI) a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

Cewch ddysgu am  effeithiau moesegol a chymdeithasol technolegau AI yn ogystal â datblygu craffter, gonestrwydd deallusol a medrau ymarferol ar brosiectau gyda chleientiaid.

Mae'r cwrs unigryw hwn yn cynnig gwybodaeth arbenigol mewn meysydd fel rhesymu awtomataidd, cynrychioli gwybodaeth a dysgu peiriannol. Cewch deilwra eich profiad dysgu i gydweddu â'ch diddordebau a'ch dyheadau gyrfa drwy ddewis o ystod o fodiwlau dewisol, lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol.

Ar ôl graddio, byddwch mewn sefyllfa gref i fynd ymlaen i amrywiaeth o rolau AI a gwyddor data neu yrfa ymchwil berthynol.

Mae'r cwrs gradd un flwyddyn hon yn dod dan ymbarél yr Academi Gwyddor Data a redir gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, mewn partneriaeth gyda'r Ysgol Mathemateg. Byddwch yn elwa ar wybodaeth a sgiliau cyffredin y ddwy Ysgol, ond bydd eich gradd yn dal i gael ei rhedeg gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. 

Nodweddion unigryw

 • Mae'r cwrs hwn yn ymgorffori dysgu'n seiliedig ar brosiectau yn defnyddio setiau data a phroblemau'r byd real.
 • Cewch gyfle i gael profiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol gydag ymarferwyr AI blaenllaw.
 • Caiff rhai o'ch modiwlau eu haddysgu yn ein Hystafelloedd Turing sydd newydd eu hadnewyddu.
 • Byddwch yn cael gliniadur yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn aros gyda chi drwy gydol eich cwrs.
 • Caiff y cwrs ei lywio gan yr ymchwil diweddaraf a'i gyd-gynllunio gan ymchwilwyr AI byd-enwog o'r Maes Blaenoriaeth Gwybodaeth a Rhesymu.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

We welcome applications from computer literate graduates who have a good honours degree, or equivalent professional qualification in a subject such as Computer Science or a related subject.

Applicants will possess a 2:1 honours degree in Computer Science, Computing or a cognate subject. Applicants with a 2:2 honours degree in computer science, computing or a cognate subject may be invited to participate in a telephone or remote interview.

If your first language is not English you must provide evidence of competence in English. Our standard requirement is an overall IELTS score of 6.5 with no area less than 5.5.  The University offers English language courses that can help you achieve this.

Please feel free to supplement your application with a detailed CV or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Programmes start in September each year but applications are considered as they arrive throughout the year.

You apply directly to the University online for a postgraduate taught course

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a two-stage programme taught over one year for a total of 180 credits. The taught stage is 120 credits, followed by a 60-credit research project. All modules in the taught stage are worth 20 credits.

The Master’s stage of your degree will be an individual project (worth 60 credits) which you will write up as a dissertation, after the Diploma stage. This project will be carried out the summer under the supervision of a member of academic staff.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

You will study four 20-credit compulsory modules to a total of 80 credits, and choose a further 40 credits from a list of carefully selected optional modules. This will be followed by a 60-credit dissertation project undertaken in the summer

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCMT40060 credits
Knowledge RepresentationCMT11720 credits
Automated ReasoningCMT21520 credits
Applied Machine LearningCMT30720 credits
Principles of Machine LearningCMT31120 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc Artificial Intelligence. Modules are delivered through a series of either full- or half-day contact sessions, which include lectures, seminars, workshops, tutorials and laboratory classes.

Most of your taught modules will have further information for you to study and you will be expected to work through this in your own time according to the guidance provided by the lecturer for that module.

You will also undertake a project and independent study to enable you to complete your dissertation. Dissertation topics may be suggested by yourself or chosen from a list of options proposed by academic staff and industrial partners, reflecting their current interests.

Sut y caf fy nghefnogi?

We pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

At the start of your course you will be allocated a Personal Tutor who is an academic member of staff in the School and serves as a point of contact to advise on both academic and personal matters in an informal and confidential manner. Your Personal Tutor will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your Personal Development Planning.

Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open-door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the programme are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as:

Written reports; Extended essays; Practical assignments; Oral presentations.

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

The individual project and dissertation enables students to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained in earlier stages of the Programme. Furthermore it provides the opportunity for students to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the importance of how data is represented for the success of artificial intelligence methods
 • Knowledge of the key concepts and algorithms underlying artificial intelligence methods
 • Understanding of the theoretical properties of different artificial intelligence methods
 • Insight and foresight of how artificial intelligence methods influence the success of a given task

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An ability to implement and evaluate artificial intelligence methods to solve a given task
 • An ability to explain and communicate the basic principles underlying common artificial intelligence methods
 • Critical appraisal of the ethical implications and societal risks associated with the deployment of artificial intelligence methods

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Capacity to formalize real-world problems in relation to chosen artificial intelligence methods
 • Ability to choose an appropriate artificial intelligence method (and data pre-processing strategy if needed) to address the needs of a given application setting
 • Competence in implementing artificial intelligence methods, taking advantage of existing libraries where appropriate

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critical appraisal of your own and other’s work through written and verbal means
 • Clear and efficient communication of complex ideas, principles and theories by oral, written and practical means, to a range of audiences
 • Appreciation of opportunities for career development
 • An ability to undertake independent study and critical reflection

Graduates from this programme will be ideally placed to develop careers as data scientists, artificial intelligence engineers, and data engineers.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No

Industrial partners are invited to support the delivery of a variety of modules by providing real data and problems to be addressed as part of coursework examination.