Ewch i’r prif gynnwys

Economeg (MSc)

The principal aim of this programme is to provide you with advanced knowledge and understanding of the major aspects of Economics and help prepare you for a career in economics, business, consultancy or the government sector.

If you achieve an overall average mark of 60% (and 60% or above in at least half of the taught modules) you’ll have the opportunity to apply to undertake further research training via entry into the 1-year MRes programme with potential to then proceed to the +2 thesis stage of the Economics PhD programme.

Nodweddion unigryw

 • You will be part of a community which is committed to delivering social improvement alongside economic development in the world’s first Public Value Business School.
 • You will study at a Business School ranked 1st in the UK for research environment and 6th for research excellence (REF 2014).
 • You will be a student of the only business school in Wales accredited by AACSB international (and one of only 5% worldwide).
 • You will be exposed to recent developments in research and will develop a sophisticated understanding of modern theories and research findings.
 • Our facilities include a fully functioning trading room giving you access to the latest market data.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
CysylltuCommentGofyn cwestiwn

Meini prawf derbyn

This programme is suitable for graduates or experienced practitioners in economics or economics-related fields from a recognised institution. Students would normally be expected to have a 2:1 degree (GPA 3.0/4.0) in Economics or a related subject, or significant relevant work experience.

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum overall IELTS score of 7.0 with 7.0 in writing, and at least 6.5 in all other categories. (or an equivalent English language qualification).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

The Programme is offered in full-time mode and lasts twelve months. You will take a total of 8 taught modules compiled from a combination of compulsory and optional modules in stage one, and complete a dissertation in stage two.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Core knowledge and understanding, intellectual and other skills are acquired via lectures, seminars and guided study. These activities will include staff and student-led presentations and case studies. Some optional modules also involve practical sessions.

More advanced knowledge and understanding is acquired by independent study, computer aided learning and, in some options, project work. In respect of other skills, you will also have the opportunity to benefit from the Trading Room located at the School and attend University approved courses provided by the Careers Service.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced MacroeconomicsBST16830 credits
EconometricsBST16915 credits
Advanced Microeconomic TheoryBST17130 credits
MSc Economics DissertationBST28060 credits
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced International TradeBST17215 credydau
Advanced Political EconomyBST17415 credydau
Advanced Labour EconomicsBST17715 credydau
Topics in EconometricsBST17815 credydau
Mathematical FinanceBST27515 credydau
Micro-Econometric PracticeBST28115 credydau
Macro-Econometric PracticeBST28315 credydau
Topics in Monetary PolicyBST28515 credydau
Development Theory and PolicyBST29315 credydau
Applications of Microeconomic TheoryBST29415 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study. You will receive supervision to help you complete the dissertation, but will be expected to manage your own time to undertake significant independent study during this phase.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; they will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 9am to 5pm each weekday during term time to answer your questions.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect as a minimum a mixture of exams, coursework, essays, presentations and individual projects.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Knowledge and understanding of the main features of modern economics;
 • An understanding of the workings of domestic and global economies;
 • Be aware of key theoretical, conceptual and empirical debates in economics.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Use economic and statistical concepts to analyse specific contemporary problems;
 • Evaluate critically economic theory and appreciate its relevance to the development and analysis of policy options;
 • Have the ability to access key sources of economic data and to appreciate their deficiencies and limitations;
 • Be able to understand the empirical investigation of economic issues and to elucidate and evaluate empirical findings of leading researchers.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The application of theoretical concepts to simplify complex situations, thereby providing a framework within which effective problem solving and decision making can take place;
 • Apply deductive reasoning and logical analysis to problems and produce analytical written reports of a professional standard;
 • Organise, analyse and present statistical data and other factual financial and economic information;
 • Identify, analyse and model key variables and relationships, highlight trends and determine predictors which can be used by decision makers and in policy formulation;
 • Identify and analyse the implications of government and international policies on key economic outcomes;
 • Understand and evaluate the role of incentives and strategic thinking in determining individual behaviour and in achieving group goals.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Individual work, goal setting and meeting of targets
 • Advocacy and debate in particular on economic behaviour;
 • Library based research;
 • Written and oral presentations;
 • Word processing, spreadsheet software, databases and statistical/econometric packages.

A master’s degree in Economics provides students with a thorough and advanced understanding of economics and quantitative methods and a training in using statistical data (especially relating to the economic and financial world) to write reports and make oral presentations. As such it provides suitable training for a range of careers including working in government policy, as a public or private sector economist, as a management consultant or an analyst in business or financial services.

 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£8,700Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£21,950£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No

We do not currently offer placements as part of this academic programme