Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn rheolwr cadwyni cyflenwi’r dyfodol a dysgu gan academyddion sydd yn flaenllaw yn eu maes.

people

Gain research skills

Collaborate with an industrial partner on a research project while collecting primary data for your dissertation.

tick

Practice responsible management

Consider the full range of economic, social and environmental impacts of supply chains with a unique emphasis on sustainability.

structure

Customise your degree

Pursue your interests in e-business, responsible purchasing, trade or project management.

rosette

Professional accreditation

Access exclusive industry intelligence, seek personal career advice and attend workshops and training with our CILT membership.

Mae rheolwyr cadwyni cyflenwi ar flaen y gad ym maes arloesedd, gan ddefnyddio’r technolegau diweddaraf gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, blockchain, dadansoddi data mawr ac awtomatiaeth i gyflwyno eu cynnyrch a’u gwasanaethau yn effeithiol ac effeithlon.

Nid yw ochr isaf arloesedd o’r fath hanner mor flaengar. Mae cystadleuaeth ffyrnig o fewn y cadwyni cyflenwi yn golygu bod prisiau yn cael eu lleihau trwy allanoli ac is-gontractio. Yn y ras hon i’r gwaelod, mae cynaliadwyedd a moeseg yn aml yn cael eu hystyried yn ddiweddarach.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae gan ein cwrs MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi ffocws unigryw ar gynaliadwyedd a masnachu moesegol. Byddwn yn eich helpu i fod yn weithiwr proffesiynol sy’n gallu gwneud penderfyniadau sy’n ystyried ystod lawn o effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cadwyni cyflenwi.

Bydd ein harbenigwyr yn tynnu ar arbenigedd academaidd ac ymgynghori i’ch paratoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa byd-eang, gan eich cyflwyno i bob agwedd o reoli cadwyni cyflenwi, gan gynnwys sut i gaffael, cyflenwi a dosbarthu cynnyrch. Byddant yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i roi cipolwg beirniadol i chi ar faterion trawsbynciol megis effaith technoleg, argyfwng a gweithrediadau dyngarol, a pherfformiad a chyfrifoldeb amgylcheddol.

Achrediadau

“Ar ôl fy ngradd israddedig, dechreuais ymddiddori mewn cynaliadwyedd o fewn y diwydiant dillad. Mae’r cwrs wedi bod yn ffordd berffaith o ddysgu am gynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a sut mae’r rhain yn berthnasol i fusnesau a chadwyni cyflenwi byd-eang.”
Emily Baldwin MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn Gynaliadwy

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Candidates will normally have the equivalent of a 2:1 degree (GPA 3.0/4.0) from a recognised institution in related discipline e.g., Supply chain, Logistics and/or Operations Management, Engineering, Business/Management, Computer Science, Economics, Trade or Finance.

In exceptional cases candidates can be considered with other degrees, e.g. English, Physics, Social Sciences or Humanities, particularly where there is evidence of significant professional experience in a relevant occupation.

Non-graduates with professional qualifications or significant work experience may also be considered.

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum IELTS score of 6.5 with a minimum of 6.0 in each sub score (or an equivalent English language qualification).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course runs from September to September. Between September and June you will study 120 credits of taught modules from a range of both compulsory core modules and a range of options.

Following on from this taught stage, you will undertake a dissertation project, submitted in September, with support from an academic supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

In the first semester, you will study four modules worth 15 credits each. Two compulsory modules aim to give you a detailed understanding of sustainability and supply chain management approaches. The remaining two modules are drawn from a range of options that complement the compulsory components.

You will also study four 15 credit modules in the second semester. Here, one compulsory module provides research methods training to particularly support the dissertation. The remaining modules are drawn from a pool of options. There is a requirement to undertake at least one optional module specifically on sustainable supply chain management. The remaining two choices can be drawn from a wider range, of which a number further develop insights into sustainable supply chain management.

The taught phase concludes in June and, subject to successful completion, you will progress to the dissertation phase. Through the writing of the dissertation, you will acquire and develop research skills relevant to your choice of subject. The dissertation is submitted in early September.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up-to-date real-life examples and scenarios and critical business thinking. Reflecting the Business School’s wider strategy, Public Value is embedded within our teaching.

Many teaching and learning resources will be provided electronically through Learning Central. In order to successfully complete the course, you will need to work during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). In a lecture, the lecturer will mainly give an overview of a particular aspect of the module content. You will have opportunities to ask questions and be reflective in lectures. Classes and workshops provide you with the opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate understanding of the topic.

In addition to timetabled classes, guest presentations by practitioners will also be available, enabling you to relate the knowledge provided by the lecturers to real-world examples.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate. These include:

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

A variety of hard and electronic copies of books, journals and databases are available for participants on the programme. The Aberconway library is located in the main Business school site, and additional resources are available at other libraries throughout the campus. Many journals and books are also available electronically.

Personal Tutor System

You will be allocated a Personal Tutor. This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences. If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service on a wide range of personal, financial and academic matters is available to you.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for you if you are disabled or have a specific learning difficulty (dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to interpret and evaluate the principles, theory, philosophy and practice of supply chain management
 2. a systematic and in-depth knowledge of the concept of sustainability in a business context, and how this is influencing supply chain management
 3. a critical awareness of contemporary debates in sustainable supply chain management as identified by leading research
 4. an appreciation of emerging empirical trends and issues in supply chains and the ability to analyse their impact on sustainability.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to relate and apply the principles of sustainable supply chain management to practical environments
 2. a capability in techniques applicable to problem solving and research in sustainable supply chain management
 3. a competence in capturing the interdisciplinary nature of supply chains and their sustainability.
 4. an ability to apply knowledge in an original way when researching sustainability issues in supply chains

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to evaluate the trade-offs and impacts of sustainable supply chain management decision making taking into account economic, environmental and societal impacts.
 2. originality and autonomy in tackling and solving a range of different problems in the context of the sustainable supply chain management.
 3. a capability to deal with complex issues in a systematic and creative way.
 4. a competence in analysing complex problems on the basis of rigorous data and communicate clearly their solutions to specialist or non-specialist audiences.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. a competence in communicating ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 2. an ability to work effectively in a team and as an individual
 3. a capability in the usage of IT (e.g. the Internet, spreadsheets, word processing) in an applied learning environment.
 4. a capacity to work to a range of timescales to fit the requirements of programme tasks and outputs.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn Gynaliadwy, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd gan aelodau o Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Our MSc Sustainable Supply Chain Management will give you the opportunity to follow a wide variety of careers with global multi-national companies or smaller SME enterprises.

You'll be equipped to take up both leadership and operational positions, as well as pursuing policy-making and academic career paths – a number of former students on related programmes have subsequently completed their PhD in a related subject.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.