Ewch i’r prif gynnwys

Addysg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Archwiliwch heriau a datblygiadau allweddol ym maes addysg yng nghyd-destun byd-eang y byd sydd ohoni.

globe

Global perspectives

Examine contemporary education practices and contexts from national and international perspectives.

location

Wider debates around education

Study education inside and outside classroom settings, laying the foundation for a wide variety of careers.

people

Interdisciplinary study

Explore childhood and youth in sociology, social policy, education, history, geography and cultural studies.

book

Independent research

Dissertation includes a small-scale independent piece of research on a topic of your interest.

Enillwch ddealltwriaeth fanwl o addysg fel maes astudio a’r cysylltiadau rhwng addysg a sefydliadau cymdeithasol eraill sydd â rôl wrth fynd i’r afael ag anawsterau cymhleth ym myd addysg.

Drwy fodiwlau sy’n cynnwys safbwyntiau cymharol a rhyngwladol, byddwch yn astudio profiadau o’r DU a ledled y byd ac yn archwilio’r materion cymhleth sy’n wynebu athrawon, arweinwyr ym maes addysg a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn cyd-destun sy’n dod yn fwyfwy byd-eang.

Mae’r MSc Addysg yn eich galluogi i archwilio meysydd ymarferol dylunio cwricwlwm, cynllunio ar gyfer addysgu a dysgu mewn byd sy’n newid yn gyflym, effeithiau globaleiddio ar syniadau ac arferion addysgol, a dyfodol addysg.

Wrth weithio’n agos gyda chydfyfyrwyr a staff academaidd, bydd gennych y cyfle i archwilio’r cwestiynau hyn ac i elwa ar safbwyntiau rhyngddisgyblaethol, gan gynnwys ym maes addysg, cymdeithaseg a seicoleg. Fe gewch chi’n herio i werthuso a chreu argymhellion ar gyfer sefydliadau ac arferion addysgol, ac i ddylunio ymyriadau arloesol a fydd yn grymuso dysgwyr drwy wella ansawdd a pherthnasedd eu haddysg.

Mae’r rhaglen yn rhoi sylw arbennig i’r sectorau addysg mwyaf, addysg gynradd ac uwchradd, ond hefyd yn rhoi’r cyfle i chi drafod datblygiadau ym maes addysg o safbwynt ehangach dysgu gydol oes – o addysg cyn y cynradd ac addysg uwch i ddysgu oedolion ac addysg anffurfiol – sy’n cydnabod y cysylltiadau rhwng gwahanol rannau’r systemau addysg. Ar gyfer eich prosiect traethawd hir, gallwch ddewis canolbwyntio ar unrhyw lefel o addysg ffurfiol neu ar addysg anffurfiol.

Mae’r rhaglen yn addas i’r sawl sydd â diddordeb mewn ymarfer, trefniadaeth neu ymchwil ym maes addysg. Mae hyn yn cynnwys y sawl sydd heb lawer o brofiad proffesiynol, neu ddim, o waith yn ymwneud ag addysg, hyd at weithwyr proffesiynol ar ganol eu gyrfaoedd sy’n ymwneud ag addysgu ac arweinyddiaeth a threfniadaeth addysgol neu weithgareddau eraill sy’n ymwneud ag addysg.

Nodwch, er bod y rhaglen yn addas ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol sy’n dymuno datblygu eu gyrfa, nid yw’n gymhwyster addysgu ac nid yw’n cynnig Statws Athro Cymwysedig (QTS).

Mae’r rhaglen hon yn rhoi profiad i fyfyrwyr o ystod eang o safbwyntiau, er mwyn datblygu dealltwriaeth unigryw o addysg. Byddwch yn astudio’r datblygiadau diweddaraf o amrywiaeth o ddisgyblaethau mewn ffyrdd a fydd yn trawsnewid y ffordd rydych yn deall heriau a datrysiadau addysgol.
Professor Manuel Souto-Otero, Yr Athro Manuel Souto-Otero, Cyfarwyddwr y Rhaglen, MSc Addysg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Applicants should normally hold a minimum 2:2 degree in a relevant subject area or have appropriate professional experience.

The course is directed to recent graduates, from those who have no or little professional experience of education-related work,and to mid-career professionals engaged in teaching, the delivery of other education-related activities, the administration of educational institutions or the analysis of education practices.  It will enable you to develop your knowledge of teaching and learning and your capacity to understand and conduct research in education contexts.

This programme is suitable for graduates with a background in social sciences or humanities. Those with a background in other areas and more than 3 years of teaching, educational administration/planning, educational research or related experience may be considered for admission into the programme.

Information for international students:

Additional information regarding admission requirements into this programme for international students can be obtained from the programme admissions team.

English Language Requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and 5.5 in all other subskills

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Rhaglen amser llawn dros flwyddyn yw hon. Byddwch yn astudio cyfanswm o 180 credyd - 120 credyd o fodiwlau craidd a dewisol a Thraethawd Hir 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

You will take five compulsory 20-credit modules – one 20 credit optional module and a 60 credit dissertation on a topic agreed with your supervisor – to make up the full 180 credits you need to complete the programme.

Taught modules

The five compulsory modules include core social skills and substantive topics in education. The optional module allows you to tailor your degree to suit your own interests. Each taught module is worth 20 credits, which means it should take approximately 200 hours to complete including formal teaching, independent student and time spend on assessment tasks.

Dissertation

Following successful completion of the taught modules, you will be asked to produce a 60 credit dissertation on an education-related topic of your choice.

This dissertation involves a small-scale independent piece of research that and enables you to develop your interests in a substantive area related to the programme and to put into practice the knowledge and skills developed through participation in the taught modules.

You will be allocated a dissertation supervisor to assist in planning, conducting and writing up the research project.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will learn from scholars who are contributing to the future of their fields. Our courses reflect both the core ideas of their disciplines and contemporary debates, theories and research.

Teaching methods include a mixture of lectures, seminars, independent study and self-directed learning that use online resources, individual work and group tasks. Lectures generally provide an overview of the relevant topic, introducing key concepts or research, and highlighting contemporary issues or debates. In contrast to lectures, seminars give you the opportunity to discuss particular readings, research or topics in detail. This allows you to consolidate your understanding and get feedback on your individual learning. Seminars also enable you to hone your communication, presentation and collaborative skills as you take part in group discussions and other tasks.

As social science develops in response to the social world, so our curriculum also changes.  Our students play an important role in these developments, with the Student-Staff Panel being consulted about major changes and all students completing module evaluations and an annual student survey.

Sut y caf fy asesu?

Typical assessment formats include individual assignments, coursework, projects, presentations or class tests. The most common form of assessment is the production of coursework. Deadlines are spread throughout the academic year.

An important part of assessment is feedback. Feedback exists in any process, activity or information that enhances learning by providing students with the opportunity to reflect on their current or recent level of attainment or their understanding of a topic. It can be provided individually or to groups and can take many forms. It is responsive to the developmental expectations of our programmes and disciplines.

The range of feedback includes: one-to-one individual feedback; generic feedback; peer feedback; informal feedback; self-evaluation to submit along with the assessment.

Academic staff and peers can use a variety of methods to deliver these types of feedback: written feedback; annotation of a text; oral feedback; seminar discussion.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies and will be available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The Student Hub, and the Taught Programmes Office, both located in the Glamorgan Building, can also provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) – Learning Central – on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers (when applicable), and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors.  Support for the dissertation is provided by a supervisor who will meet with you regularly.

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Formative feedback is routinely provided in seminars. In addition, modules may include specific formative assessment designed to help you prepare for the subsequent summative assessment.

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module and will enable you to identify action required (feed forward) in order to improve in future assessments.

All feedback on coursework is provided electronically to ensure it is readily accessible and easy to read. Verbal feedback is provided for presentations but written feedback will also be provided if/where the presentation makes a significant contribution to the module mark.

Feedback on class tests is usually provided as written feedback for the whole class but you are also able to discuss your individual test paper and the mark it was awarded with the module convenor.

All marks and feedback are made with reference to the relevant marking criteria.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On completion of the programme you will be able to:

 • Demonstrate a deep and systematic understanding of core theories and concepts related to education policy, organisation and practice
 • Analyse and situate local and national education practices and policies within their broader global and historical contexts
 • Demonstrate a high level of knowledge of methodological and ethical considerations relevant to undertaking research on education issues

Intellectual Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Systematically identify complex connections between aspects of education theory and policy and practice (in education and related areas)
 • Critically evaluate existing research and scholarship on education issues, and make informed judgements between competing claims and theoretical perspectives
 • Describe and critically reflect upon policy and practice relating to complex educational issues, and upon the connection between education and other social institutions
 • Effectively collect, evaluate, synthesise and interpret various forms of complex data –including in the form of a project dissertation

Professional Practical Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Articulate original solutions to tackle both familiar and unfamiliar problems, to enhance education policy and practice
 • Demonstrate a critical understanding of evidence-based approaches to the design, implementation and evaluation of education interventions

Transferable/Key Skills:

On completion of the programme you will be able to:

 • Communicate (in writing and orally) research findings clearly to specialist and non-specialist audiences, work in an international context, problem solving, time management, ICT and individual and teamwork skills
 • Evaluate your own work and be self-critical

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key textbooks and to cover the costs of basic printing and photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting.

If you have a laptop computer you will have the option of purchasing software at discounted prices.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

What the student should provide:

You do not need any specific equipment to study on this programme. Access to a laptop computer would be advantageous as many readings are available electronically and most assessments are prepared using standard word processing software.

What the University will provide:

Networked computers with appropriate file space and all necessary software. Access to essential and background reading for each module plus a wide range of journals and other online resources. Course documents will be available online (via the VLE) and hard copies of essential documents will be provided if requested.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

We encourage our students to think about life beyond University from day one, offering modules and support to give you a competitive advantage on graduating. Turning theory into practical application and providing experience of the working world are important aspects of all our degree schemes and help prepare our graduates for life after higher education.

Graduates of this programme may work in education-related areas within formal or non-formal education organisations, in government departments and regulators, in non-governmental organisations including foundations and think-tanks working, in charities, the media or as social entrepreneurs in the area of education.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Education, Social Sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.