Ewch i’r prif gynnwys

Orthodonteg (MScD)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i fyfyrwyr berfformio fel arbenigwr cymwys mewn orthodonteg, gyda ffocws ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil sydd eu hangen i ddarparu gofal priodol. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i sefyll Arholiad Aelodaeth Orthodonteg Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Established for over 40 years, and one of the longest-running clinical training programmes in the UK, the Orthodontics MScD course is designed to provide clinical and academic training for future specialists in clinical orthodontics in a highly professional and rewarding environment.

This three-year full-time course aims to equip you with the skills needed to perform as a competent specialist in orthodontics, with focus on the clinical, theoretical and research areas required for provision of adequate patient care.

Open to home, EU and overseas students, successful completion of the course will result in the award of a Master’s degree in Orthodontics. The course is also recognised for training purposes by the Royal Colleges for the Membership in Orthodontics of both Edinburgh and the Bicollegiate examination.

Didactic, self-directed and problem-based modular teaching extends throughout the three-year programme. The course provides clinical training within the teaching hospitals in South Wales.  A structured research project will also be undertaken during the first two years of the course.

Nodweddion unigryw

 • High-quality clinical training
 • Excellent clinical and academic facilities
 • This course is recognised for training purposes by the Royal Colleges for the Membership in Orthodontics of both Edinburgh and the Bicollegiate examination.

Achrediadau

My time as an Orthodontics MScD postgraduate student at Cardiff University has been a great experience. The course provides the opportunity to treat a wide variety of orthodontic cases with the help of friendly supervisors and nursing staff. The dental school research facilities are excellent and the department has a special interest in 3D facial imaging.Cardiff is a lovely city to live in and the people are sociable and friendly.
Ruqayyah, MScD Orthodontics

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Applicants should normally have passed the MJDF/MFDS/FDS qualifications of the Royal College of Surgeons and have a broad clinical experience. Previous audit and research experience is beneficial.

Home students for the MScD Orthodontic programme can only be considered alongside a StR application which must be made consecutively to the MScD application. For further details about the StR post please visit the Wales Deanery website.

Selection to the Programme is through written application, meeting above entry criteria, receipt of two references (one must be academic, one must be clinical), and success at informal interview.

English language requirements: The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a primary dental qualification that has been taught and examined in English achieved no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English 2 years prior to the start of the programme, Or
 • Evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria we have set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Application deadline: 31 December. Please note: interviews will be undertaken on a first come first served basis throughout the application period and offers made to suitable candidates.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a full-time, three-year course, with the final examination in the spring of year three. The course consists of three main elements:

 • A taught course covering evidence-based topics that are consistent with the recommendations of the World Federation of Orthodontists, European and National guidelines
 • A clinical practical element of supervised management of selected problems of dento-facial abnormality
 • A research project and a dissertation.

Weekly sessions:Five clinical (half day) sessions per week providing direct patient care and one session per week attending new patient and joint clinics. One (half day) session per week is dedicated to academic teaching in the autumn and spring terms, and three (half day) sessions are timetabled for research and personal study in the autumn and spring terms. An additional session is available for research during the summer term yielding approximately 560 hours.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught via clinical teaching and instruction; a seminar programme; case review and interactive clinical presentations; guided critical reading and journal clubs; research forum presentations and critical appraisal of research methodologies; individual research guidance; attendance at regional and national meetings of relevance; and self-directed learning and presentation in small group forums to encourage a problem-based learning method.

Sut y caf fy asesu?

There are summative and formative assessments throughout the three-year programme with research being assessed through a final dissertation in year three.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials.  You will be supervised when undertaking your dissertation, and your supervisor will schedule regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback
Students will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Diagnose anomalies of the dentition, facial structures and functional conditions.
 • Detect deviations of the development of the dentition, of facial growth and occurrence of functional abnormalities.
 • Formulate a treatment plan and predict its course.
 • Carry out interceptive orthodontic measures.
 • Execute simple and complex treatment procedures.
 • Work together in multi-disciplinary teams for the treatment of compromised (adult) patients, orthodontic surgical cases and cleft palate patients.
 • Evaluate the need for orthodontic treatment.
 • Understand psychological aspects relevant to orthodontics.
 • Further develop a scientific attitude and an enquiring mind.
 • Undergo training in scientific methodology.
 • Further develop your ability to interpret scientific literature.
 • Carry out a research project.
 • Prepare oral and written presentations of clinical and research findings.
The well-structured course provides the opportunity to treat a wide variety of orthodontic patients using a range of appliances and techniques. During your time as an orthodontic student you will be supported by dedicated and approachable teachers and you will have the chance to produce innovative research. Cardiff University is a leading centre for orthodontic training and provides a world class learning environment for the aspirational clinician.
John, MScD Orthodontics

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£14,950£5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£45,200£5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from this programme should be equipped to pursue careers in orthodontic specialisms.

The MScD in Orthodontics programme is the longest running at over 40 years now. It provided me with the opportunity to undertake valuable research alongside clinical training. The nurses and consultants in the department look after you very well and are always friendly and approachable. Cardiff has been a rewarding place to be both socially and academically and has provided me with all the skills I need to continue in my long career as an orthodontist.
Stacey, MScD Orthodontics

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry