Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Cadwraeth (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen uchel ei pharch hon yn addysgu dull theori i ymarfer am waith cadwraeth yn y labordy. O dan arweiniad cadwraethwyr, caiff ei haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau ac ymarfer yn y labordy.

tick

Conversion programme

Designed for graduates regardless of background who want a career in the discipline.

structure

Theory and problem solving focus

Develop a sophisticated understanding of principles plus practical application.

star

Hands-on, laboratory-based

Hone practical techniques, working on wide-ranging artefacts and taught by international experts.

building

Purpose-built laboratories

Bespoke conservation suite, recently enhanced with a £250,000 upgrade.

Mae ein rhaglen MSc Arferion Cadwraeth yn defnyddio dull theori i ymarfer am waith cadwraeth yn y labordy, o dan arweiniad cadwraethwyr ac wedi’i haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau ac ymarfer yn y labordy.

Wedi’i dylunio fel rhaglen drosi ar gyfer graddedigion y dyniaethau a’r gwyddorau sy’n chwilio am yrfa ym maes Cadwraeth, mae’r rhaglen ddwy flynedd hon yn cynnig profiad sylweddol yn gweithio ar wrthrychau archaeolegol a hanesyddol yn y labordy, yn ogystal â lleoliadau gwaith cadwraeth yn y byd go iawn.

Byddwch yn dod i ddeall egwyddorion damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol o dan arweiniad arbenigol, ac yn dod yn fedrus ym maes gofalu a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol drwy brofiadau labordy.  Wrth ddatblygu eich sgiliau yn ymarfer technegau cadwraeth newydd a thraddodiadol, byddwch yn cael profiad sylweddol o weithio ar wrthrychau treftadaeth diwylliannol o’r DU ac ar draws y byd. Yn ogystal â hyn, byddwch yn dangos sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr wrth reoli prosiectau ac adnoddau, datrys problemau a chyfathrebu.

Mae ein rhaglen, a addysgir gan ymarferwyr blaenllaw uchel eu parch ledled y byd, yn cyfuno’r wybodaeth a’r arbenigedd i weithredu ar lefelau cadwraeth proffesiynol yn y sector treftadaeth, gyda sail gadarn er mwyn dilyn ymchwil yn y dyfodol.

Mae eich diddordeb mawr i’w ddisgwyl, ond nid yw ein rhaglen lefel mynediad sy’n cael ei pharchu’n rhyngwladol yn gofyn am oriau gwirfoddoli neu intern rhagofynnol penodol. Mae’r radd wedi’i sefydlu fel cwrs trosi sy’n ei gwneud yn ddelfrydol i’r rhai hynny o gefndiroedd y dyniaethau a gwyddoniaeth. Gyda’r cais, rhannwch y dystiolaeth sydd gennych ar gyfer eich diddordeb yn y sector a’ch cymhwyster lefel uchaf mewn maes gwyddonol.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

 

Applicants should normally possess a higher education degree with a first or good upper second class Honours (UK), or a qualification recognised by the University as equivalent to this. 

This programme is suitable for graduates in Archaeology, History, Ancient History, Conservation and Heritage and the Sciences. 

If you have an arts-based degree you must supply evidence of your highest level of education within science. Evidence of an interest in or commitment to the cultural heritage sector will strengthen an application.

Applicants with a first language other than English:You must demonstrate a IELTS test with a minimum score of 6.5 (with at least 6.0 in any sub-score) or equivalent.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You study modules with a total of 300 credits over two years, combining core modules in Conservation training (120 credits), postgraduate core skills (80 credits), optional modules (40 credits) and, upon successful completion of the taught stage of the programme, a dissertation (60 credits).  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

In your first year you will gain the underpinning skills, knowledge and theory required to study and deliver conservation practice.

In the summer you engage in an eight-week placement working in conservation.

Blwyddyn dau

Year two incorporates a taught element which lasts for the first two semesters of study and is assessed at the end of this period.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

We teach via laboratory practice, seminars, lectures and assessed work using multiple formats to combine theoretical knowledge with realistic practical applications, including placements in partner museums and related heritage organisations.  

Importantly, this programme integrates theory and practice throughout via practical work on archaeological and historical objects, where you are supported by one to one tuition. The focus is on developing problem solving and decision-making skills using problem-based learning assignments. Verbal interaction with staff forms a large part of the learning process that leads the student towards being a stand-alone decision maker.

Learning outcomes for the module are correlated to the novice to expert scale utilised by The Institute for Conservation (ICON) for competence assessment. 

More advanced knowledge and understanding is acquired by independent study, guided reflective laboratory practice, self-directed learning and individual supervision of dissertations.

Sut y caf fy asesu?

There is a diverse range of assessment methods including reflective learning logs, essays, exams, oral presentations, portfolio, reports and viva.

This range of assessment ensures that you have developed a broad range of practical and theoretical skills, knowledge and communication methods by the completion of the course.

On successful completion of the taught elements of the programme you progress to a dissertation of up to 20,000 words. This self-regulated year of study is ideal preparation for progression to PhD.

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor on a one-to-one basis about any issue. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught.

A suite of object conservation and analytical research laboratories are available to you. Treatment facilities and analytical equipment include:

 • Analytical SEM
 • Portable XRF
 • FTIR with microscope attached
 • Portable Raman Spectroscopy
 • EIS
 • X-radiography
 • Climatic chambers
 • Digital microscopy
 • NdYag laser
 • Freeze-drying system (for treating waterlogged materials such as wood and leather)
 • Abrasive suite (for the investigation of metal surfaces and removal of corrosion)
 • Three conservation laboratories (including flexible space for the treatment of large objects)
 • Digital photography suite
 • Computer suite

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted and through discussion in contact sessions.

Formative feedback is provided individually through essay returns, feedback during practical classes, comments upon documents and via formal and informal review meetings.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire a broad range of skills including the ability to:

•    evaluate the condition of archaeological and historical objects and formulate evidence-based procedures to preserve them
•    execute a wide range of practical processes required to apply conservation treatments
•    operate a range of instrumental and investigative analysis tools and interpret the data they produce
•    liaise with stakeholders 
•    offer rationalised solutions to problems
•    carry out independent research on specialist subjects
•    exercise initiative and personal responsibility, decision-making in complex situations and offer pragmatic evidence based solutions
•    present information in appropriate formats within  professional contexts
•    acquire the independent learning ability required for continuing professional development.

Additionally, you will develop communication, time management, decision making, presentation and good record keeping skills.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Many graduates of this programme have embarked on careers in conservation within the heritage sector, while others choose to continue studies at PhD level.

Recent graduate destinations include UK organisations such as The National Trust, The National Archives, Imperial War Museum, Bath Record Office, MSDS Marine and international destinations including Yale Peabody Museum, Penn Museum, St Mary’s City Maryland, UCLA Library, Colonial Williamsburg and the Library of Congress.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Archaeology, History and ancient history


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.