Ewch i’r prif gynnwys

Cyfathrebu Gwleidyddol (MA)

Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i rôl cyfathrebu mewn bywyd gwleidyddol - rôl sy'n prysur esblygu ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd yn ystyried sut mae newidiadau fel pwysigrwydd cynyddol ‘swyddogion spin’, gwleidyddiaeth sy'n seiliedig ar ddelwedd, newyddion 24 awr yn llywio gwleidyddiaeth.

The MA Political Communication will deepen your understanding of political communication in national and international contexts and, where relevant, your skills in this field.

You will:

  • Explore the political content of the mass media
  • Deepen academic and practical understanding of the actors and agencies involved in the production of political news and information
  • Examine the impact of media coverage of politics on audiences
  • Explore the interaction between media systems and political systems including government media policy, censorship, regulation and ownership
  • Be equipped with the research and study skills necessary to carry out project-based professional and academic research
  • Enhance academic skills and knowledge in preparation for further academic study
  • Develop basic skills in political communications practice

The course explores the rapidly evolving role of communication in political life, both nationally and internationally, and examines how changes such as the increasing importance of new online and social media platforms, image-based politics, and the globalisation of media are shaping politics.

MA Political Communication looks at the influence of actors in the political communications process, including politicians, journalists and citizens by drawing on cutting edge research and case studies.

This course is suitable for those interested in an advanced academic study of political communication or a career in political communication, as well as those already working in political communication, political parties, government agencies and bodies, statutory and voluntary organisations and the mass media.

It is also suitable for people looking to undertake PhD research in political communication.

Nodweddion unigryw

Studying MA Political Communication will increase your ability to undertake rigorous analytical work, be capable of producing well researched essays, assignments and dissertations to deadline, and you will have refined and improved your practical political communications skills.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMA
FfurfAmser llawn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Applicants will need to complete an online applications form which will then be considered by an admissions tutor.

Applicants should possess a higher education degree of at least lower second class honours (2:2), or a non-UK qualification recognised by the University as being equivalent to this. This requirement may be waived for candidates with relevant professional qualifications or experience.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.0 (to include 6.0 in each sub-score), or an equivalent English language qualification. However, applicants with an IELTS score of 6.5 (to include 4.0 in each sub-score) will be considered provided they undertake and successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course.

You will be asked to provide references in support of their application, one of which will need to be from previous academic study.

 Applications are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a year-long Master’s course combining core and optional modules.

Throughout the Autumn and Spring semesters, robust method training will be provided in order to enhance your research skills that will be assessed in your Masters dissertation.

As part of a core Autumn module, you be introduced to the practice of political communication by placing the profession into its societal and media contexts. The dual emphasis on practical matters and their underpinning theory and ethics have been designed to help you develop an appreciation of how political communication practitioners interact with the media and the wider community, and how they have become a significant factor in shaping world events.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a mixture of lectures and seminars, which complement the academic nature of the course.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a range of formative and summative assessments throughout the course. The main method of assessment on this programme is course work.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop a range of skills in political communication, useful both for the academic study of the discipline but also more generic ‘employability skills.’

Drawing on written and oral communication skills, the programme will require you to demonstrate an application of the concepts and terminology used in political communication scholarship to identify, evaluate and interpret issues related to both the theory and practice of the discipline.

In doing so, the skills you will practise and develop will involve:

  • presenting ideas clearly and persuasively
  • organising and structuring arguments to demonstrate a knowledge and understanding of political communication.

The employability skills honed on this programme can be transferred to practise and develop political communication in a wide range of contexts.

Graduates of this course are employed in a range of occupations, such as campaign and press officers, researchers for political parties and institutions, business management leaders, political consultants, international conference and seminar coordinators and PR officers.

Several graduates have also undertaken PhDs in Political Communication.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,450Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£17,450£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.