Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Studying at the Cardiff University School of Physics and Astronomy

Mae'r pynciau a addysgir yn adlewyrchu ein harbenigedd ymchwil mewn Ffiseg Cwantwm, Ffotoneg, dadansoddiad Damcaniaethol a Chyfrifiadurol, Synwyryddion a Deunyddiau yn ogystal ag Astroffiseg.

Our MSc in Physics is a full-time degree which aims to provide comprehensive general, transferable and specialist skills training and hands-on experience. On the course, you will cover theoretical and experimental physics along with advanced areas of application. We encourage you to develop critical awareness of current research problems and new insights at the forefront of physics. We will also discuss the context of the modern physicist and safety, ethical, environmental and social issues in a working environment.

On completing the course, you should possess the knowledge and skills required to pursue a career in academic research, physical science industrial practice, research and development, or in other highly-skilled numerate careers.

Nodweddion unigryw

The MSc programme is both research-lead and research-informed:

 • Taught modules delivered by world-class researchers.
 • Experimental and theoretical summer research projects based either at our excellent research facilities or in placement with one of our industrial partners.
 • Innovative course design with dedicated teaching and learning support delivered by our specialist Teaching and Scholarship team.
 • The option to tailor the course to your interests with our broad range of optional modules.
During this year, I learnt some very valuable skills that I had never been taught during my master’s studies in France, such as how to apply for a grant, how to peer-review a paper and how to write a literature review. These skills are essentials for pursuing a PhD and later on when doing research.
Cassandre Laporte MSc Physics 2015/16

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u hachredu gan y Sefydliad Ffiseg yn cynnwys meysydd arbenigol sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 208 74458
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as physics, mathematics, engineering, a related physical science, computer science, astrophysics, astronomy or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification.
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cynllun Cymeradwyaeth Technoleg Academaidd (ATAS)

Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n defnyddio unrhyw fath o visa gael cliriad ATAS i astudio'r cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

There are two stages to this programme. The first stage consists of core and optional taught modules which total 120 credits. These are split across the autumn and spring semester of year one.

Once you have successfully passed the first stage, you may progress onto the second stage of the programme which is a dissertation project (60 credits). You will undertake a 4-month research project, either with one of the research groups in our Schools or externally during a placement with one of our industrial partners. You will then complete a dissertation outlining your research. The dissertation should be carried out independently under supervision from an appropriate member of academic staff with research interests in your chosen area.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Byddwch yn ymgymryd â'r holl fodiwlau craidd a dewisol a addysgir yn nhymor yr hydref a'r gwanwyn. Byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil haf 4 mis o hyd a fydd yn cael ei asesu drwy draethawd hir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Research worker in optics lab
Research worker in optics lab..

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

At Cardiff we provide dedicated taught master’s teaching facilities including a dedicated teaching laboratory, seminar and meeting rooms and quiet study space. PCs for the exclusive use of the taught master’s cohort are provided throughout.

Our MSc programmes are designed around the central idea of building a taught master’s community which works together as a group to enhance learning.  This innovative design was presented to the wider UK Higher Education Teaching Specialist Community at the Variety in Chemistry Education / Physics Education (ViCE/PHEC) Conference in 2016 alongside our undergraduate and outreach innovations. You can therefore be assured that your MSc course has been designed and implemented with reference to the latest developments in educational research and methodology.

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the backgrounds of the students present, the subject matter and the method(s) of assessment. Our teaching contact time is typically a mixture of lectures, seminars, tutorials, group sessions and practicals.

From the outset of the autumn term, we will introduce you to our dedicated teaching facilities, open-access areas and our research laboratories. This will allow you to easily integrate into the School community. Our MSc cohort also meets regularly as a group to discuss research topics, present papers and to tackle group exercises and undergo advanced practical skills training together.

We will allocate both a supervisor and mentor to you for your summer research project. Usually your supervisor will be a member of academic staff with an internationally-recognised expertise in the field of research. You will meet regularly with your supervisor and their group throughout your project. Your project mentor is an impartial member of academic staff who will monitor your progress, provide advice and ensure the smooth running of your summer research project.

Sut y caf fy asesu?

Your achievement of the learning outcomes in our taught modules will be assessed in examinations each semester.

Your research project at the end of the course will be assessed through a dissertation. Your research topic can be chosen from a range of project titles proposed by academic staff, usually in areas of current research interest. You are also encourage to put forward your own project idea.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to the Trevithick Library, which holds our collection of physics and astrophysics resources, as well as resources from Engineering and Computer Science disciplines.

We will provide you with a copy of the Student Handbook, which contains details of the School’s policies and procedures. We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will receive timely feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are happy to give advice and guidance on your progress.

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you should be able to:

 • Understand fundamental laws and principles of physics, with their application to a variety of areas in physics.
 • Possess a working knowledge of a variety of experimental, mathematical and computational techniques applicable to current research within physics.
 • Understand the limitations of current knowledge and technologies and the need to gain new knowledge through further study.
 • Know how to plan, execute and report the results of an investigation or experiment and to analyse and evaluate its outcomes in relation to underlying current theories.
 • Have the ability to communicate complex scientific ideas, the conclusions of an experiment, investigation or project concisely, accurately and informatively.
Research student sets up an ultra high vacuum evaporator
Research student sets up an ultra high vacuum evaporator..

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors.

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Basic copying / printing.

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. rhaglenni Office), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer llunio sylfaenol.

Byddwch yr holl feddalwedd ac offer perthnasol sy'n gysylltiedig â TG ar gael ar eich cyfer ar gyfrifiaduron ein rhwydwaith. Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar offer arbrofol mewn sesiynau labordy cysylltiedig.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Gall gradd meistr mewn ffiseg agor y drws i amrywiaeth eang o yrfaoedd posibl yn y dyfodol. Mae ein cyn-raddedigion wedi sicrhau cyflogaeth ym meysydd ffotoneg, bioffiseg, ymchwil a datblygu offerynnol, ffiseg lled-ddargludyddion mewn gwyddoniaeth academaidd ac ymarfer diwydiannol. Gallwch hefyd ddewis ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig pellach neu ymchwil academaidd ym maes ffiseg, neu ddechrau gyrfa rifol hynod fedrus mewn disgyblaeth arall.

Lleoliadau

We have strong and established links with industry and may be able to offer you a placement with one of these partners for your research project. We may also have some academic summer placements available within the School, which can be extremely valuable to students seeking to continue in academic research.

Besides the engaging elective modules, and the carefully curated and thoroughly well taught core modules, the best thing about the MSc is the individual support offered that just isn't present at undergraduate study. The summer projects offered are the perfect insight into the breadth of research available at Cardiff. I came into the MSc as a student, and left it feeling more like a research scientist.
Joseph Askey, MSc Physics 2017/18

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Ffiseg a seryddiaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.